Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Κάτω Χώρες

Η παρούσα ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων στις Κάτω Χώρες.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Τακτικά δικαστήρια

Οι ονομασίες των δικαστηρίων στις Κάτω Χώρες είναι οι εξής:

  • Πρωτοδικείο (Rechtbank): πρωτοβάθμιο δικαστήριο στο οποίο υπάγονται όλες οι αστικές και ποινικές υποθέσεις
  • Εφετείο (Gerechtshof): δευτεροβάθμιο δικαστήριο στο οποίο υπάγονται όλες οι αστικές και ποινικές υποθέσεις
  • Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Hoge Raad): τριτοβάθμιο δικαστήριο στο οποίο υπάγονται όλες οι αστικές και ποινικές υποθέσεις

Νομικές βάσεις δεδομένων

Πληροφορίες παρέχονται στον δικτυακό τόπο του δικαστικού συστήματος των Κάτω Χωρών.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικαστικό σώμα και Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο των Κάτω Χωρών

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/11/2012

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο