Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Λουξεµβούργο

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε συνοπτικές πληροφορίες για τα τακτικά δικαστήρια του Λουξεμβούργου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας - εισαγωγή

Τα δικαστήρια είναι επιφορτισμένα βάσει του Συντάγματος να ασκούν τη δικαστική εξουσία και να εφαρμόζουν τα διατάγματα και τους κανονισμούς γενικής και τοπικής ισχύος μόνο στο βαθμό που συμφωνούν με τους νόμους.

Τακτικά δικαστήρια

Το Ανώτατο Δικαστήριο

Στην κορυφή της ιεραρχίας των τακτικών δικαστηρίων βρίσκεται το Ανώτατο Δικαστήριο που αποτελείται από Ακυρωτικό Δικαστήριο και Εφετείο, καθώς και από Γενική Εισαγγελία.

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο, το οποίο αποτελείται από ένα πενταμελές τμήμα, κρίνει κυρίως υποθέσεις ακύρωσης ή αναίρεσης των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τα διάφορα τμήματα του Εφετείου και των τελεσιδίκων αποφάσεων. Η παράσταση δικηγόρου είναι υποχρεωτική.

Το Εφετείο περιλαμβάνει δέκα τριμελή τμήματα. Εκδικάζει αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και ποινικές υποθέσεις που αφορούν κακουργήματα και πλημμελήματα, και υποθέσεις που έχουν κριθεί από τα Εργατοδικεία των δύο δικαστικών περιφερειών της χώρας. Η παράσταση δικηγόρου είναι υποχρεωτική για όλες τις υποθέσεις, εκτός από τις ποινικές υποθέσεις και τις αιτήσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Το τμήμα κακουργημάτων του Εφετείου, το οποίο είναι πενταμελές, εκδικάζει εφέσεις κατά των αποφάσεων του τμήματος κακουργημάτων του Πρωτοδικείου.

Πρωτοδικεία (Tribunaux d'arrondissement)

Η χώρα διαιρείται σε 2 δικαστικές περιφέρειες, κάθε μια από τις οποίες διαθέτει ένα Πρωτοδικείο που εδρεύει, το ένα στο Λουξεμβούργο και το άλλο στο Diekirch.

Τα δύο Πρωτοδικεία διαιρούνται σε τμήματα, τα οποία είναι τριμελή, ενώ διαθέτουν και Εισαγγελία αποτελούμενη από έναν εισαγγελέα και αντεισαγγελείς. Σε κάθε Πρωτοδικείο, διορίζονται ανακριτές δικαστές επιφορτισμένοι να διενεργούν ανάκριση για τις υποθέσεις κακουργημάτων και, εφόσον συντρέχει λόγος, πλημμελημάτων.

Το Πρωτοδικείο έχει γενική αρμοδιότητα επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων και εκδικάζει όλες τις υποθέσεις οι οποίες δεν υπάγονται ρητώς στη δικαιοδοσία άλλου δικαστηρίου λόγω της φύσης της διαφοράς ή του επίδικου ποσού.

Είναι καθ’ ύλην αρμόδιο για διαφορές αξίας άνω των 10.000 ευρώ.

Είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων οι οποίες, λόγω του αντικειμένου τους, υπάγονται ρητώς σε αυτό εκ του νόμου. Είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την εκδίκαση αιτήσεων κήρυξης της εκτελεστότητας (exequatur) αποφάσεων που εκδίδονται από δικαστήρια της αλλοδαπής και εγγράφων αλλοδαπών δημοσίων αρχών. Τα Πρωτοδικεία είναι επίσης αρμόδια για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, για παράδειγμα υιοθεσία, επιτροπεία, χειραφεσία κ.λπ.

Το Πρωτοδικείο εκδικάζει τις εφέσεις κατά αποφάσεων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό από τα ειρηνοδικεία τα οποία εδρεύουν στη δικαστική του περιφέρεια.

Η αγωγή ενώπιον του Πρωτοδικείου ασκείται κατ’ αρχήν με κλήση (assignation) που κοινοποιείται μέσω δικαστικού επιμελητή στον αντίδικο.

Οι πρόεδροι των Πρωτοδικείων, ή οι εντεταλμένοι δικαστές που τους αντικαθιστούν, εκδικάζουν αιτήσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων με τις οποίες καλούνται να αποφανθούν προσωρινώς σε επείγουσες περιπτώσεις που αφορούν αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Τα Πρωτοδικεία ασκούν ποινική δικαιοδοσία ως Πλημμελειοδικεία και Κακουργιοδικεία. Είναι αρμόδια για την εκδίκαση όλων των αδικημάτων, δηλαδή των παραβάσεων του νόμου που τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης, καθώς και των πράξεων που χαρακτηρίζονται από το νόμο κακουργήματα, τα οποία παραπέμπονται ενώπιόν τους από το Συμβούλιο πλημμελειοδικών ή από το Συμβούλιο εφετών. Οι κατηγορούμενοι υποχρεούνται να παρίστανται αυτοπροσώπως, εκτός αν το αδίκημα τιμωρείται με χρηματική ποινή μόνον, οπότε μπορούν να εκπροσωπούνται από δικηγόρο.

Η παράσταση δικηγόρου είναι κατ' αρχήν υποχρεωτική ενώπιον του Πρωτοδικείου, εκτός αν προβλέπεται άλλως από το νόμο, για παράδειγμα στις εμπορικές υποθέσεις ή στις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, όπου οι διάδικοι μπορούν να λαμβάνουν μέρος στην προφορική συζήτηση αυτοπροσώπως.

Ειρηνοδικεία

Υπάρχουν 3 Ειρηνοδικεία, από τα οποία ένα εδρεύει στο Λουξεμβούργο, ένα στο Esch-sur-Alzette (δικαστική περιφέρεια του Λουξεμβούργου) και ένα στο Diekirch (δικαστική περιφέρεια του Diekirch).

Ο ειρηνοδίκης εκδικάζει όλες τις αστικές και τις εμπορικές υποθέσεις για τις οποίες είναι αρμόδιος σύμφωνα με τον νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας ή άλλες νομικές διατάξεις. Αποφαίνεται τελεσίδικα επί διαφορών αξίας έως 2.000 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες αποφάσεις του, επί διαφορών αξίας έως και 10.000 ευρώ, υπόκεινται σε έφεση.

Είναι αρμόδιος για ορισμένες υποθέσεις, όπως για παράδειγμα κατάσχεση αμοιβών από εργασία, συντάξεων και άλλων περιοδικών εσόδων, καθώς και για την κατανομή του προϊόντος των κατασχέσεων, ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής.

Eνώπιον των Ειρηνοδικείων, η αγωγή ασκείται κατ' αρχήν με δικόγραφο που κοινοποιείται από δικαστικό επιμελητή (citation). Ορισμένες υποθέσεις εισάγονται με την κατάθεση αίτησης στη γραμματεία. Ενώπιον του ειρηνοδίκη, οι διάδικοι παρίστανται αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου, ο οποίος μπορεί να είναι δικηγόρος, ο σύζυγος, συγγενής σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου μέχρι του τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, ή πρόσωπο αποσπασμένο αποκλειστικά στην προσωπική υπηρεσία διαδίκου ή της επιχείρησής του.

Στον ποινικό τομέα, ο ειρηνοδίκης ασκεί καθήκοντα πταισματοδίκη. Με την ιδιότητα αυτή, κρίνει τα πταίσματα, δηλαδή παραβάσεις του νόμου που τιμωρούνται με χρηματική ποινή ύψους από 25 έως 250 ευρώ, καθώς και όσα αδικήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται πλημμελήματα από το νόμο, παραπέμπονται στα Πταισματοδικεία από το Συμβούλιο πλημμελειοδικών.

Εκδικάζει επίσης αδικήματα που τιμωρούνται με ποινές ανώτερες από εκείνες που προβλέπονται για τα πταίσματα, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του εκ του νόμου. Οι αποφάσεις που εκδίδουν τα πταισματοδικεία υπόκεινται πάντοτε σε έφεση. Η προθεσμία έφεσης είναι 40 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης, ή αν η απόφαση εκδίδεται ερήμην, από την επίδοση ή την κοινοποίησή της στον κατηγορούμενο ή στην κατοικία του. Η έφεση εκδικάζεται από το Πλημμελειοδικείο.

Σε κάθε Ειρηνοδικείο, υπάρχει Εργατοδικείο, αρμόδιο για διαφορές σχετικές με συμβάσεις εργασίας και συμβάσεις μαθητείας. Οι εφέσεις κατά των αποφάσεών του εκδικάζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων ;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου

Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο των τακτικών δικαστηρίων.

Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο των διοικητικών δικαστηρίων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/12/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο