Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Τακτικά δικαστήρια - εισαγωγή

Πολιτικά δικαστήρια

Όλες οι ιδιωτικές διαφορές υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας που ανατίθενται στα εν λόγω δικαστήρια από τον νόμο.

Τα πολιτικά δικαστήρια είναι τα εξής:

 1. Ο Άρειος Πάγος
 2. Το Εφετείο
 3. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο
 4. Το Μονομελές Πρωτοδικείο
 5. Το Ειρηνοδικείο

Ποινικά δικαστήρια

Τα ποινικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές υποθέσεις.

Τα ποινικά δικαστήρια είναι τα εξής:

 1. Ο Άρειος Πάγος
 2. Τα Πενταμελή Εφετεία
 3. Τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια
 4. Τα μεικτά ορκωτά Εφετεία
 5. Τα Τριμελή Εφετεία
 6. Τα Τριμελή Πλημμελειοδικεία
 7. Τα Μονομελή Πλημμελειοδικεία
 8. Τα Πταισματοδικεία
 9. Τα Δικαστήρια Ανηλίκων

Δυνάμει ειδικών νόμων, ποινική δικαιοδοσία ασκούν επίσης:

 • το Στρατοδικείο
 • το Ναυτοδικείο
 • το Αεροδικείο

Τα εν λόγω δικαστήρια εκδικάζουν υποθέσεις ως ειδικά ποινικά δικαστήρια.

Τα δικαστήρια αυτά εκδικάζουν υποθέσεις στο πλαίσιο διάπραξης αδικημάτων από στρατιωτικούς που υπηρετούν στο στρατό ξηράς, στο ναυτικό και στην Αεροπορία.

Διοικητικά δικαστήρια

Τα διοικητικά δικαστήρια καλούνται να επιλύσουν διοικητικές διαφορές μεταξύ των διοικητικών οργάνων του κράτους και των πολιτών.

Τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια είναι τα Διοικητικά Πρωτοδικεία και τα Διοικητικά Εφετεία.

 • Τα Διοικητικά Πρωτοδικεία συνεδριάζουν με σύνθεση ενός ή τριών δικαστών, ανάλογα με τη χρηματική αξία της διαφοράς. Εξετάζουν φορολογικές υποθέσεις, διαφορές μεταξύ ιδιωτών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής, καθώς και διαφορές διοικητικής φύσης μεταξύ πολιτών και κράτους, δήμων ή κοινοτήτων.

Τα τριμελή Διοικητικά Πρωτοδικεία εκδικάζουν επίσης εφέσεις κατά αποφάσεων μονομελών Διοικητικών Πρωτοδικείων.

 • Τα Διοικητικά Εφετεία εκδικάζουν εφέσεις κατά αποφάσεων των τριμελών Διοικητικών Πρωτοδικείων. Εκδικάζουν επίσης σε πρώτο βαθμό αιτήσεις ακύρωσης διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με την απασχόληση δημόσιων υπαλλήλων (απολύσεις, παραλείψεις διορισμού ή προαγωγής κ.λπ.).
 • Ο θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης υπάγεται στο πλαίσιο των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης είναι υπεύθυνος για τη διοικητική εποπτεία των προαναφερθέντων διοικητικών δικαστηρίων και την κατάθεση προσφυγών κατά των αποφάσεών τους.
 • Το Συμβούλιο της Επικρατείας συνοπτικά δικάζει:

Αιτήσεις ακύρωσης διοικητικών πράξεων για παράβαση νόμου, για υπέρβαση ή κατάχρηση εξουσίας καθώς και για αναρμοδιότητα ή παράλειψη τύπου.

Προσφυγές πολιτικών, στρατιωτικών, δημοτικών κ.λπ. υπαλλήλων, κατά αποφάσεων Υπηρεσιακών Συμβουλίων περί προαγωγής, απόλυσης, υποβιβασμού κ.λπ.

Αιτήσεις αναίρεσης κατά αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

 1. Δικτυακός τόπος του Αρείου Πάγου. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.
 2. Βάση δεδομένων ποινικού μητρώου για Έλληνες αγνώστου τόπου γέννησης ή γεννηθέντες στο εξωτερικό και για μη Έλληνες πολίτες.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Άρειος Πάγος

Πρωτοδικείο Αθηνών

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Πρωτοδικείο Πειραιά

Συμβούλιο της Επικρατείας

Ελεγκτικό Συνέδριο

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/07/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο