Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Εσθονία

Στην ενότητα αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων στην Εσθονία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τακτικά δικαστήρια – εισαγωγή

Τα περιφερειακά δικαστήρια είναι πρωτοβάθμια τακτικά δικαστήρια και εκδικάζουν όλες τις αστικές και ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των πταισμάτων. Ακόμη, εκδικάζουν και άλλες υποθέσεις οι οποίες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους βάσει νομοθεσίας. Οι δικαστικές διαδικασίες στα περιφερειακά δικαστήρια ρυθμίζονται από τους ακόλουθους κώδικες: τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τις αστικές υποθέσεις, τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τις ποινικές υποθέσεις και τον Κώδικα Εκδίκασης Πταισμάτων.

Τα περιφερειακά δικαστήρια διαθέτουν υπηρεσίες κτηματολογίου και μητρώου με διοικητικές αρμοδιότητες. Το κτηματολόγιο και το μητρώο περιουσιακών στοιχείων συζύγων διατηρούνται στην υπηρεσία κτηματολογίου. Το εμπορικό μητρώο, το μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το μητρώο εμπορικών παρακαταθηκών και το νηολόγιο διατηρούνται στην υπηρεσία μητρώου. Το περιφερειακό δικαστήριο Pärnu διαθέτει επίσης τμήμα διαταγών πληρωμής. Το τμήμα διαταγών πληρωμής επεξεργάζεται αιτήσεις επίσπευσης της διαδικασίας εκτέλεσης διαταγών πληρωμής.

Οι αποφάσεις των περιφερειακών δικαστηρίων επανεξετάζονται από τα εφετεία, υπό την ιδιότητά τους ως δευτεροβάθμια δικαστήρια, κατόπιν προσφυγής κατά των συγκεκριμένων αποφάσεων. Οι διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ρυθμίζονται από τους ίδιους νόμους που διέπουν τις διαδικασίες στα πρωτοβάθμια δικαστήρια.

Πρωτοβάθμια δικαστήρια

Στην Εσθονία λειτουργούν τέσσερα περιφερειακά δικαστήρια, τα οποία χωρίζονται σε δικαστικά μέγαρα.

Περιφερειακά δικαστήρια:

Περιφερειακό δικαστήριο Harju (Harju Maakohus):

 1. Δικαστήριο Liivalaia tn
 2. Δικαστήριο Kentmanni tn
 3. Δικαστήριο Tartu mnt

Περιφερειακό δικαστήριο Viru (Viru Maakohus):

 1. Δικαστήριο Jõhvi
 2. Δικαστήριο Narva
 3. Δικαστήριο Rakvere

Περιφερειακό δικαστήριο Pärnu (Pärnu Maakohus):

 1. Δικαστήριο Pärnu
 2. Δικαστήριο Haapsalu
 3. Δικαστήριο Kuressaare
 4. Δικαστήριο Rapla
 5. Δικαστήριο Paide

Περιφερειακό δικαστήριο Tartu (Tartu Maakohus):

 1. Δικαστήριο Tartu
 2. Δικαστήριο Jõgeva
 3. Δικαστήριο Viljandi
 4. Δικαστήριο Valga
 5. Δικαστήριο Võru

Δευτεροβάθμια δικαστήρια

Στην Εσθονία λειτουργούν δύο εφετεία:

Εφετεία:

 • Εφετείο Tallinn (Tallinna Ringakonnakohus)
 • Εφετείο Tartu (Tartu Ringakonnakohus)

Νομικές βάσεις δεδομένων

Τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων διατίθενται στον δικτυακό τόπο των δικαστηρίων. Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας παρέχεται δωρεάν.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/08/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο