Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Βέλγιο

Στη σελίδα αυτή γίνεται ανασκόπηση των τακτικών δικαστηρίων του Βελγίου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τα τακτικά δικαστήρια - εισαγωγή

Το Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de cassation) είναι το ανώτατο δικαστήριο, το «δικαστήριο των δικαστηρίων», και εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Το Κακουργιοδικείο

Υπάρχει ένα κακουργιοδικείο (Cour dassises) στις δέκα επαρχίες και το δικαστικό διαμέρισμα των Βρυξελλών. Δεν είναι μόνιμο δικαστήριο, αλλά συγκροτείται κάθε φορά που παραπέμπονται σε αυτό κατηγορούμενοι.

Τα δευτεροβάθμια δικαστήρια

 • Τα εφετεία (Cours dappel) είναι 5 στο Βέλγιο:
  • των Βρυξελλών (για τις επαρχίες της Βαλονικής Βραβάνδης, της Φλαμανδικής Βραβάνδης και της μητροπολιτικής περιφέρειας Βρυξελλών),
  • της Λιέγης (για τις επαρχίες της Λιέγης, του Ναμίρ και του Λουξεμβούργου),
  • της Μονς (για την επαρχία του Ενό),
  • της Γάνδης (για τις επαρχίες της Δυτικής Φλάνδρας και της Ανατολικής Φλάνδρας)
  • της Αμβέρσας (για τις επαρχίες της Αμβέρσας και του Λιμβούργου).
 • Τα δευτεροβάθμια εργατοδικεία (Cours du travail) είναι 5 στο Βέλγιο. Είναι εφετεία ειδικευμένα στο εργατικό δίκαιο και εδρεύουν στις περιφέρειες των προαναφερθέντων εφετείων.

Τα πρωτοβάθμια δικαστήρια

 • Τα πρωτοδικεία (Tribunaux de première instance): είναι 13 στο Βέλγιο (ένα ανά δικαστικό διαμέρισμα και δύο στο δικαστικό διαμέρισμα των Βρυξελλών, ένα ολλανδόφωνο και ένα γαλλόφωνο).
 • Τα πρωτοβάθμια εργατοδικεία (Tribunaux du travail): είναι 9 στο Βέλγιο (κατ’ αρχήν ένα στη δικαιοδοσία κάθε εφετείου, εξαιρουμένου του εφετείου των Βρυξελλών, όπου στη δικαιοδοσία του παραμένουν τα πρωτοβάθμια εργατοδικεία στη Λουβέν, στη Νιβέλ και στις Βρυξέλλες, και εξαιρουμένης της γερμανόφωνης περιοχής του Έπεν).
 • Τα εμποροδικεία (Tribunaux de commerce): είναι 9 στο Βέλγιο, (κατ’ αρχήν ένα που υπάγεται στη δικαιοδοσία κάθε εφετείου, εξαιρουμένου του εφετείου των Βρυξελλών, όπου στη δικαιοδοσία του παραμένουν τα εμποροδικεία στη Λουβέν, στη Νιβέλ και στις Βρυξέλλες, και εξαιρουμένης της γερμανόφωνης περιοχής του Έπεν).

Τα κατώτερα δικαστήρια που βρίσκονται κοντά στον πολίτη

 • Τα ειρηνοδικεία (Justices de paix): είναι 187 στο Βέλγιο (ένα ανά δικαστικό καντόνι).
 • Τα πταισματοδικεία (Tribunaux de police): είναι 15 στο Βέλγιο.

Η αρμοδιότητα των δικαστηρίων

Ειρηνοδικείο

Το ειρηνοδικείο εκδικάζει αστικές και εμπορικές υποθέσεις ποσού έως και 1 860 ευρώ. Ο ειρηνοδίκης είναι επίσης αρμόδιος για μισθωτικές διαφορές, διαφορές γειτονικού δικαίου, δουλείες, απαλλοτριώσεις όποιο και αν είναι το ποσό της διαφοράς, καθώς και για υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ συζύγων. Εκτός από την περίπτωση που το ειρηνοδικείο κρίνει αγωγή της οποίας το ποσό δεν υπερβαίνει τα 1240 ευρώ, όλες οι αποφάσεις του υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του πρωτοδικείου ή του εμποροδικείου, ανάλογα με το αν η διαφορά είναι αστική ή εμπορική.

Πταισματοδικείο

Το πταισματοδικείο είναι ποινικό και αστικό δικαστήριο που εκδικάζει πταίσματα, πλημμελήματα που τιμωρούνται ως πταίσματα, παραβάσεις ειδικών νόμων (π.χ. του Αγροτικού ή του Δασικού κώδικα), αγωγές αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος και τροχαίες παραβάσεις. Οι αποφάσεις του πταισματοδικείου υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του πρωτοδικείου εκτός από τις υποθέσεις που απαριθμούνται στον Δικαστικό Κώδικα όταν κρίνει αγωγή της οποίας το ποσό δεν υπερβαίνει τα 1240 ευρώ.

Πρωτοδικείο

Το πρωτοδικείο είναι αρμόδιο για όλες τις διαφορές για τις οποίες ο νόμος δεν προβλέπει αρμοδιότητα άλλου δικαστηρίου. Πρόκειται για το λεγόμενο τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ του πρωτοδικείου.

Το πρωτοδικείο υποδιαιρείται σε τμήματα: πολιτικό τμήμα, πλημμελειοδικείο και δικαστήριο ανηλίκων. Το 2007, ιδρύθηκαν στα πρωτοδικεία της Αμβέρσας, των Βρυξελλών, της Ανατολικής Φλάνδρας, της Λιέγης και του Ενό, δικαστήρια εκτέλεσης ποινών.

Πολιτικό τμήμα

Το πολιτικό τμήμα (Tribunal civil) εκδικάζει διαφορές που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των προσώπων (π.χ. διαζύγιο, συγγένεια, υιοθεσία). Είναι επίσης αρμόδιο για διαφορές ποσού άνω των 1 860 ευρώ, κληρονομικές διαφορές και διαφορές πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και για την εκδίκαση εφέσεων κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων.

Πλημμελειοδικείο

Το πλημμελειοδικείο (Tribunal correctionnel) είναι ποινικό δικαστήριο αρμόδιο για την εκδίκαση όλων των πλημμελημάτων και των κακουργημάτων που διώκονται ως πλημμελήματα όπως η υπεξαίρεση, η απάτη, η ανθρωποκτονία εξ αμελείας, η διάρρηξη και η ληστεία. Εκδικάζει επίσης τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του πταισματοδικείου

Μια υπόθεση μπορεί να εισαχθεί στο πλημμελειοδικείο με απευθείας κλήση της εισαγγελικής αρχής (Ministère public) ή του πολιτικώς ενάγοντα ή με κλητήριο θέσπισμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών, το οποίο αποφασίζει, μετά το πέρας της ανάκρισης, αν ο κατηγορούμενος θα παραπεμφθεί ή όχι ενώπιον του πλημμελειοδικείου.

Το συμβούλιο πλημμελειοδικών (Chambre du conseil) είναι ανακριτικό όργανο που απαρτίζεται από ένα πρωτοδίκη ο οποίος εξετάζει αν υπάρχουν λόγοι για να παραπεμφθεί η υπόθεση ενώπιον του πλημμελειοδικείου ή αποφασίζει να μην παραπεμφθεί το πρόσωπο κατά του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη (να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο). Ο ίδιος δικαστής αποφασίζει αν πρέπει να συνεχιστεί η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου ή αν πρέπει να αφεθεί ελεύθερος, ενδεχομένως, υπό όρους, είτε σε μηνιαία βάση, είτε κάθε τρεις μήνες όταν πρόκειται για κακούργημα που δεν μπορεί να διωχθεί ως πλημμέλημα.

Η προσωρινή κράτηση είναι ένα μέτρο ασφαλείας δυνάμει του οποίου το πρόσωπο που είναι ύποπτο για την τέλεση πλημμελήματος ή κακουργήματος κρατείται μέχρι τη δίκη. Το μέτρο αυτό επιβάλλεται για να αποτραπεί το ενδεχόμενο ο ύποπτος να εξαφανιστεί όταν πρέπει να εμφανιστεί στο δικαστήριο, να διαπράξει στο μεταξύ άλλα αδικήματα, να προσπαθήσει να εξαφανίσει αποδεικτικά στοιχεία ή να έλθει σε επαφή με τρίτους (π.χ. για να ασκήσει επιρροή σε μάρτυρες ή συγκατηγορουμένους). Ο ύποπτος που τελικά αθωώνεται ή του οποίου η δίωξη παύει μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τον χρόνο που πέρασε άδικα στη φυλακή: πρόκειται για την αποζημίωση λόγω απρόσφορης κράτησης. Για να δοθεί αποζημίωση πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις: o ύποπτος πρέπει να τελεί υπό προσωρινή κράτηση για περισσότερες από 8 ημέρες και πρέπει να μην έχει προκαλέσει την προσωρινή κράτηση ή τη συνέχισή της με τη συμπεριφορά του. Η δεύτερη αυτή προϋπόθεση εφαρμόζεται αυστηρά από τον Υπουργό.

Κατά των αποφάσεων του συμβουλίου πλημμελειοδικών χωρεί έφεση ενώπιον του συμβουλίου εφετών (Chambre des mises en accusation), το οποίο αποτελεί το ανακριτικό όργανο στο επίπεδο του εφετείου.

Δικαστήριο ανηλίκων

Το δικαστήριο ανηλίκων (Tribunal de la jeunesse) ασχολείται, μεταξύ άλλων, με υποθέσεις που αφορούν την εφαρμογή του νόμου του 1965 για την προστασία των ανηλίκων, όπως η έκπτωση από τη γονική μέριμνα, η τοποθέτηση του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια ή σε κλειστό κέντρο, καθώς και με υποθέσεις εγκληματικότητας των ανηλίκων.

Ο δικαστής δεν επιβάλλει ποινές στους ανήλικους εγκληματίες, αλλά διατάσσει μέτρα. Στην πράξη μπορεί να επιπλήξει τον ανήλικο (να τον «επαναφέρει στην τάξη»), να τον τοποθετήσει σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ειδικευμένο ίδρυμα όπου θα βρίσκεται μαζί με άλλους νέους υπό την εποπτεία παιδαγωγών, να του επιβάλει κοινωφελή εργασία ή ακόμα, σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, να τον κλείσει προσωρινά στη φυλακή. Ο δικαστής ανηλίκων διατάσσει μέτρα κράτησης, φύλαξης ή εκπαίδευσης. Όταν ο ανήλικος που έχει διαπράξει αδίκημα συμπληρώσει την ηλικία των 16 ετών, ο δικαστής ανηλίκων μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να κρίνει εαυτόν αναρμόδιο. Στην περίπτωση αυτή, ο ανήλικος παραπέμπεται σε ειδικό τμήμα του δικαστηρίου ανηλίκων που διαδραματίζει ρόλο ποινικού δικαστηρίου. Σε περίπτωση ιδιαίτερα σοβαρού αδικήματος, αν πρόκειται, για παράδειγμα, για ανθρωποκτονία, παραπέμπεται στο κακουργιοδικείο, παρότι είναι ανήλικος. Το δικαστήριο ανηλίκων μπορεί επίσης να λάβει μέτρα εις βάρος των γονέων που δεν πληρούν το παιδαγωγικό τους καθήκον (βία εις βάρος του παιδιού, κατάχρηση εξουσίας, απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης…). Σε ορισμένες επείγουσες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα να ληφθούν μέτρα πολύ γρήγορα προκειμένου να προστατευθεί το παιδί.

Ένα νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιούλιο του 2011 και διαβιβάστηκε στη Γερουσία, προβλέπει τη δημιουργία οικογενειακού δικαστηρίου και δικαστηρίου ανηλίκων στα πρωτοδικεία. Το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει ότι μερικές αρμοδιότητες των ειρηνοδικείων θα μεταφερθούν στα οικογενειακά δικαστήρια των πρωτοδικείων και αντίθετα, καθώς και ότι μερικές αρμοδιότητες των δικαστηρίων ανηλίκων θα μεταφερθούν στα οικογενειακά δικαστήρια.

Δικαστήρια εκτέλεσης ποινών

Τα δικαστήρια εκτέλεσης ποινών (Tribunal de l’application des peines) εκδίδουν αποφάσεις για την εξωτερική νομική κατάσταση των προσώπων που έχουν καταδικαστεί σε ποινή στερητική της ελευθερίας. Αποφαίνονται σχετικά με τους ακόλουθους τρόπους εκτέλεσης των ποινών : περιορισμένη κράτηση, ηλεκτρονική παρακολούθηση, αποφυλάκιση υπό όρους και προσωρινή αποφυλάκιση ενόψει απομάκρυνσης από την επικράτεια ή απέλασης. Η εισαγγελική αρχή και οι καταδικασθέντες μπορούν να ασκήσουν αναίρεση κατά των αποφάσεων των τμημάτων εκτελέσεως ποινών.

Προσφυγές κατά των αποφάσεων του πρωτοδικείου

Με εξαίρεση τις αποφάσεις του δικαστηρίου εκτέλεσης ποινών, κάθε διάδικος ή η εισαγγελική αρχή αν δεν είναι ικανοποιημένοι από την απόφαση πρωτοδικείου, μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί σε πρώτο βαθμό, δηλαδή όχι μετά από έφεση κατά απόφασης πταισματοδικείου ή ειρηνοδικείου. Στην περίπτωση αυτή, η υπόθεση εξετάζεται από εφετείο, ανεξαρτήτως του αν υπάγεται στην αρμοδιότητα του πολιτικού τμήματος, του πλημμελειοδικείου ή του δικαστηρίου ανηλίκων.

Πρωτοβάθμιο εργατοδικείο

Το πρωτοβάθμιο εργατοδικείο είναι αρμόδιο για κοινωνικές υποθέσεις: κοινωνική ασφάλιση (συντάξεις, ανεργία...), συγκρούσεις στις σχέσεις εργασίας (συμβάσεις εργασίας, εργασιακές ρυθμίσεις...) και εργατικά ατυχήματα. Είναι επίσης αρμόδιο να κρίνει αιτήσεις συλλογικής ρύθμισης χρεών που υποβάλλουν οι ιδιώτες.

Το πρωτοβάθμιο εργατοδικείο απαρτίζεται από διάφορα τμήματα, τα οποία, εφόσον δεν προβλέπεται άλλως από τον Δικαστικό Κώδικα, απαρτίζονται από ένα τακτικό δικαστή ως πρόεδρο και δύο κοινωνικούς δικαστές. Ανάλογα με το είδος της κρινόμενης διαφοράς, οι κοινωνικοί δικαστές εκπροσωπούν τους εργαζομένους, τους εργοδότες ή τους αυτοαπασχολούμενους. Τα πρόσωπα αυτά διορίζονται μετά από πρόταση των οργανώσεων του χώρου της εργασίας (εργοδοτών, υπαλλήλων, εργατών ή αυτοαπασχολουμένων). Η εισαγγελική αρχή αποκαλείται επιθεώρηση εργασίας (auditorat du travail) και ο εισαγγελέας, επιθεωρητής εργασίας (auditeur du travai).

Σε περίπτωση διαφωνίας με την απόφαση του πρωτοβάθμιου εργατοδικείου, οι διάδικοι μπορούν να ασκήσουν έφεση ενώπιον του δευτεροβάθμιου εργατοδικείου.

Εμποροδικείο

Το εμποροδικείο εκδικάζει διαφορές μεταξύ εμπόρων που αφορούν ποσά άνω των 1 860 ευρώ, αλλά και ειδικά θέματα, όπως οι πτωχεύσεις ή οι διαφορές μεταξύ των μετόχων εταιρείας. Εκδικάζει επίσης τις εφέσεις κατά των αποφάσεων που εκδίδουν τα ειρηνοδικεία σε εμπορικές υποθέσεις.

Κάθε τμήμα του εμποροδικείου απαρτίζεται από ένα τακτικό δικαστή και δύο αιρετούς εμποροδίκες. Τα λαϊκά αυτά μέλη προτείνονται από τις διάφορες ενώσεις που εκπροσωπούν το εμπόριο και τη βιομηχανία. Οι ενώσεις επιλέγουν τους υποψηφίους τους μεταξύ των εμπόρων, των στελεχών επιχειρήσεων, των ελεγκτών επιχειρήσεων και των λογιστών. Η εισαγγελική αρχή εκπροσωπείται από τα μέλη της εισαγγελίας πρωτοδικών.

Αν οι διάδικοι το επιθυμούν, μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά των αποφάσεων του εμποροδικείου ενώπιον του εφετείου. Εντούτοις, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να είναι πρωτόδικη και να μην έχει εκδοθεί μετά από έφεση κατά προηγούμενης απόφασης του ειρηνοδικείου.

Τα εφετεία και τα δευτεροβάθμια εργατοδικεία

Το εφετείο αποτελείται από διάφορα τμήματα:

 • Τα πολιτικά τμήματα εκδικάζουν εφέσεις κατά πρωτόδικων αποφάσεων που εκδίδουν τα πολιτικά τμήματα των πρωτοδικείων και τα εμποροδικεία.
 • Τα ποινικά τμήματα εκδικάζουν εφέσεις κατά πρωτόδικων αποφάσεων που εκδίδουν τα πλημμελειοδικεία.
 • Τα τμήματα ανηλίκων εκδικάζουν εφέσεις κατά πρωτόδικων αποφάσεων που εκδίδουν τα δικαστήρια ανηλίκων.
 • Το συμβούλιο εφετών είναι το ανακριτικό όργανο που εκδικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του συμβουλίου πλημμελειοδικών. Είναι επίσης το όργανο που παραπέμπει ύποπτο ενώπιον του κακουργιοδικείου όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπράξει κακούργημα, αδίκημα τελούμενο δια του Τύπου ή πολιτικό αδίκημα.

Όπως και το πρωτοβάθμιο εργατοδικείο, τα τμήματα του δευτεροβάθμιου εργατοδικείου (Cour du travail) απαρτίζονται από έναν τακτικό δικαστή και 2 ή 4 κοινωνικούς δικαστές. Το δευτεροβάθμιο εργατοδικείο εκδικάζει εφέσεις κατά των αποφάσεων του πρωτοβάθμιου εργατοδικείου.

Κακουργιοδικείο

Κακουργήματα

Όταν ένα πρόσωπο κατηγορείται για κακούργημα (crime) το οποίο δεν μπορεί να διωχθεί ως πλημμέλημα (délit) ή το οποίο δεν εδιώχθη ως πλημμέλημα, παραπέμπεται στο κακουργιοδικείο για να δικαστεί από σώμα ενόρκων.

Πρόεδρος του κακουργιοδικείου είναι τακτικός δικαστής επικουρούμενος από δύο παρέδρους (assesseurs) που είναι επίσης τακτικοί δικαστές. Οι τακτικοί δικαστές δεν αποφαίνονται σχετικά με την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Το αν ο κατηγορούμενος διέπραξε ή όχι αδίκημα κρίνεται από τους ενόρκους. Οι ένορκοι ορίζονται με κλήρωση από τα μέλη του πληθυσμού. Κάθε Βέλγος ηλικίας από 28 έως 65 ετών, που απολαύει των αστικών και πολιτικών του δικαιωμάτων, γνωρίζει γραφή και ανάγνωση και δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη των 4 μηνών ή σε ποινή άσκησης κοινωφελούς εργασίας μεγαλύτερη των 60 ωρών, μπορεί να κληθεί να ασκήσει καθήκοντα ενόρκου.

Η δίκη ενώπιον του κακουργιοδικείου αρχίζει με την ανάγνωση του κατηγορητηρίου, το οποίο αποτελεί τη σύνθεση της έρευνας και συγκεντρώνει τα κυριότερα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάκριση. Στη συνέχεια εξετάζονται οι μάρτυρες και τα πρόσωπα με τα οποία ασχολήθηκε η ανάκριση. Οι καταθέσεις αυτές θα πρέπει να επιτρέψουν στους ενόρκους, οι οποίοι δεν έχουν μελετήσει τη δικογραφία, να σχηματίσουν άποψη. Στη συνέχεια αναπτύσσει την πρότασή του ο εισαγγελέας, λαμβάνουν το λόγο οι πολιτικώς ενάγοντες και αγορεύουν οι δικηγόροι. Τέλος, ακούεται ο κατηγορούμενος. Απαντά στις ερωτήσεις του προέδρου, δίνει εξηγήσεις για τα πραγματικά περιστατικά, ενώ μπορεί και να υποστηρίξει ότι είναι αθώος. Μετά το πέρας της συζήτησης, οι δώδεκα ένορκοι αποσύρονται για να διασκεφθούν κεκλεισμένων των θυρών. Πρέπει να αποφανθούν σχετικά με την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Αποφασίζουν με ψηφοφορία και η απόφασή τους μπορεί να μην είναι απόλυτη. Για παράδειγμα, μπορούν να κρίνουν τον κατηγορούμενο ένοχο αναγνωρίζοντας συγχρόνως την ύπαρξη ελαφρυντικών. Αν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, οι τακτικοί δικαστές και οι ένορκοι συσκέπτονται μαζί σχετικά με την ποινή που πρέπει να επιβληθεί. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Η απόφαση σχετικά με την ενοχή πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Κατ’ αρχήν, οι αποφάσεις του κακουργιοδικείου δεν υπόκεινται σε έφεση (appel). Ο καταδικασθείς, ο πολιτικώς ενάγων και ο εισαγγελέας μπορούν, εντούτοις, να ασκήσουν αναίρεση (pourvoi) ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Αν μια απόφαση αναιρεθεί, δηλαδή ακυρωθεί από το Ακυρωτικό Δικαστήριο, η υπόθεση παραπέμπεται σε άλλο κακουργιοδικείο που πρέπει να την κρίνει εκ νέου.

Αδικήματα τελούμενα δια του τύπου και πολιτικά αδικήματα

Για να στοιχειοθετηθεί αδίκημα τελούμενο δια του Τύπου, πρέπει η εγκληματική σκέψη να έχει εκφραστεί μέσω κειμένων που διαδίδονται σε πολλά αντίτυπα με τη χρησιμοποίηση τεχνικής μεθόδου. Πολιτικό είναι το αδίκημα που διαπράττεται για πολιτικό λόγο και με πολιτικούς σκοπούς. Το κακουργιοδικείο εκδικάζει ποινική δίωξη για αδικήματα τελούμενα δια του Τύπου και πολιτικά αδικήματα, εκτός από τα αδικήματα δια του Τύπου που εμπνέονται από ρατσισμό ή ξενοφοβία.

Ακυρωτικό Δικαστήριο

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο είναι ο εγγυητής της τήρησης του νόμου από τα πρωτοβάθμια και τα δευτεροβάθμια δικαστήρια. Η δικαιοδοσία του επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια της χώρας. Δεν κρίνει τα πραγματικά περιστατικά, αλλά μόνο νομικά ζητήματα. Αναίρεση μπορεί να ασκηθεί μόνο για νομικούς λόγους, δηλαδή σε περίπτωση παράβασης του νόμου ή γενικής αρχής του δικαίου. Σε αναίρεση υπόκεινται οι τελεσίδικες αποφάσεις, δηλαδή οι αποφάσεις κατά των οποίων δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση.

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο απαρτίζεται από πρώτο πρόεδρο, πρόεδρο, προέδρους τμημάτων και δικαστές. Η εισαγγελική αρχή εκπροσωπείται από τον γενικό εισαγγελέα του Ακυρωτικού Δικαστηρίου ή από άλλο γενικό εισαγγελέα. Αποτελείται από τρία τμήματα: το πρώτο εκδικάζει αστικές, εμπορικές, φορολογικές και πειθαρχικές υποθέσεις, το δεύτερο ποινικές υποθέσεις και το τρίτο εργατικές και ασφαλιστικές υποθέσεις. Κάθε τμήμα υποδιαιρείται σε ολλανδόφωνη και γαλλόφωνη σύνθεση. Κατά κανόνα, κάθε σύνθεση είναι πενταμελής.

Πριν εκδώσουν απόφαση οι δικαστές, ο εισαγγελέας του Ακυρωτικού Δικαστηρίου αναπτύσσει τις προτάσεις του. Το Ακυρωτικό Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει να απορρίψει την αναίρεση. Αν οι προτεινόμενοι ισχυρισμοί δεν γίνουν δεκτοί, η αναίρεση απορρίπτεται και η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση καθίσταται αμετάκλητη. Αν το Δικαστήριο κρίνει ότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση δεν ερμηνεύει ορθά το νόμο, την αναιρεί εν όλω ή εν μέρει και κρατεί την υπόθεση ή την παραπέμπει σε πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο δικαστήριο της ίδιας βαθμίδας με αυτό που εξέδωσε την απόφαση, προκειμένου να επανεξετάσει την ουσία της. Η υπόθεση δεν παραπέμπεται ποτέ στο ίδιο δικαστήριο.

Παρατήρηση

Αξίζει, εξάλλου, να επισημανθεί ότι τα ποινικά τμήματα του εφετείου, το κακουργιοδικείο, τα ποινικά τμήματα του πρωτοδικείου (πλημμελειοδικείο) και το πταισματοδικείο (όταν κρίνει ποινικές υποθέσεις) εκδικάζουν επίσης, όπως και τα πολιτικά δικαστήρια, αστικές αξιώσεις (που αφορούν κυρίως επιδίκαση αποζημίωσης) οι οποίες προβάλλονται από την πολιτική αγωγή, δηλαδή από τα θύματα των ποινικών αδικημάτων υπό ευρεία έννοια.

Οι νομικές βάσεις δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρωτοβάθμια και τα δευτεροβάθμια δικαστήρια, επισκεφθείτε τη δικτυακή πύλη της δικαστικής εξουσίας του Βελγίου.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Συναφείς σύνδεσμοι

Ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία δικαιοσύνης
Τελευταία επικαιροποίηση: 17/09/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο