Almindelige domstole i de enkelte lande

Sverige

Dette afsnit indeholder oplysninger om de almindelige domstole i Sverige.

Indholdet er leveret af
Sverige

Almindelige domstole - indledning

De almindelige domstole behandler straffesager og civile søgsmål. De har tre instanser:

De almindelige forvaltningsdomstole behandler forvaltningssager. De har tre instanser:

Derudover findes der en række særlige domstole, som afgør tvister inden for forskellige specialområder såsom arbejdsdomstolen (Arbetsdomstolen) og markedsdomstolen (Marknadsdomstolen).

Sidste opdatering: 22/10/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website