Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní obecné soudy

Nizozemí

V tomto oddílu naleznete informace týkající se organizace obecných soudů v Nizozemsku.

Obsah zajišťuje
Nizozemí
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Obecné soudy

Soudy v Nizozemsku nesou následující označení:

  • okresní soud (Rechtbank): první stupeň pro všechny občanskoprávní a trestní věci
  • odvolací soud (Gerechtshof): odvolací soud pro všechny občanskoprávní a trestní věci
  • Nejvyšší soud (Hoge Raad): nejvyšší soud pro všechny občanskoprávní a trestní věci

Právní databáze

Informace lze nalézt na webové stránce věnované systému soudní moci v Nizozemsku: Systém soudní moci v Nizozemsku.

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Související odkazy

Nizozemské soudy a Nejvyšší soud Nizozemského království

Poslední aktualizace: 29/11/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.