Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní obecné soudy

Estonsko

V této části jsou uvedeny informace o organizaci obecných soudů v Estonsku.

Obsah zajišťuje
Estonsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Obecné soudy – úvod

Okresní soudy jsou obecné soudy prvního stupně a projednávají veškeré občanskoprávní i trestní věci včetně přestupků a dále projednávají další věci, ve kterých je jejich příslušnost stanovena ze zákona. Řízení u okresních soudů se řídí těmito zákoníky: občanským soudním řádem v občanskoprávních věcech, trestním řádem v trestních věcech a přestupkovým řádem v případě přestupků.

Okresní soudy mají rovněž oddělení pro katastr nemovitostí a rejstříky, která plní správní funkce. Oddělení pro katastr nemovitostí vede katastr nemovitostí a rejstřík bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Oddělení pro rejstříky vede obchodní rejstřík, rejstřík neziskových organizací a nadací, rejstřík obchodních zástav a rejstřík plavidel. Okresní soud v Pärnu má také oddělení platebních rozkazů. Toto oddělení se zabývá vyřizováním návrhů na vydání platebního rozkazů ve zrychleném řízení.

Je-li podáno odvolání, jsou rozsudky a rozhodnutí okresních soudů přezkoumávány oblastními soudy coby soudy druhého stupně. Řízení u správních soudů upravují stejné zákony jako řízení u soudu prvního stupně.

Soudy prvního stupně

V Estonsku jsou čtyři okresní soudy. Tyto okresní soudy se dělí na soudní pracoviště.

Okresní soudy:

Okresní soud v okrese Harju (Harju Maakohus):

 1. soudní pracoviště ulice Liivalaia
 2. soudní pracoviště ulice Kentmanni
 3. soudní pracoviště ulice Tartu

Okresní soud v okrese Viru (Viru Maakohus):

 1. soudní pracoviště Jõhvi
 2. soudní pracoviště Narva
 3. soudní pracoviště Rakvere

Okresní soud v okrese Pärnu (Pärnu Maakohus):

 1. soudní pracoviště Pärnu
 2. soudní pracoviště Haapsalu
 3. soudní pracoviště Kuressaare
 4. soudní pracoviště Rapla
 5. soudní pracoviště Paide

Okresní soud v okrese Tartu (Tartu Maakohus):

 1. soudní pracoviště Tartu
 2. soudní pracoviště Jõgeva
 3. soudní pracoviště Viljandi
 4. soudní pracoviště Valga
 5. soudní pracoviště Võru

Soudy druhého stupně

V Estonsku jsou dva oblastní soudy.

Oblastní soudy:

 • Oblastní soud ve městě Tallinn (Tallinna Ringakonnakohus)
 • Oblastní soud ve městě Tartu (Tartu Ringakonnakohus)

Právní databáze

Kontaktní údaje soudů lze nalézt na internetové stránce věnované soudům. Přístup ke kontaktním údajům je zdarma.

Poslední aktualizace: 03/08/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.