Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Естония

Настоящият раздел предоставя информация за организацията на обикновените съдилища в Естония.

Съдържание, предоставено от
Естония
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Обикновени съдилища — въведение

Окръжните съдилища (maakohtud) са обикновени съдилища от първа инстанция, които разглеждат всички граждански и наказателни дела, както и дела за наказуеми простъпки (дребни престъпления) и провеждат други производства, които са поставени в тяхната компетентност от закона. Производствата пред окръжните съдилища са уредени в следните кодекси: Гражданския процесуален кодекс за граждански дела, Наказателно-процесуалния кодекс за наказателни дела и Кодекса за наказуеми простъпки (дребни престъпления) за дела за наказуеми простъпки (дребни престъпления).

Към окръжните съдилища има и отдели за кадастъра и имотния регистър и за вписванията, които изпълняват административни функции.Имотният регистър и регистърът на имуществените отношения на съпрузите се поддържат в отдела за кадастъра. Търговският регистър, регистърът на сдруженията с нестопанска цел и фондациите, регистърът на търговските залози и регистърът на корабите се поддържат в отдела по вписвания. Окръжният съд на Пярну (Pärnu) има и отделение за заповеди за плащане. Отделението за заповеди за плащане обработва заявления за ускорено производство по въпроси, свързани със заповед за плащане.

Решенията и постановленията на окръжните съдилища, подлежат на контрол от областните съдилища (ringkonnakohtud), които са съдилища от втора инстанция, въз основа на постъпили жалби срещу тези решения и постановления. Производствата в областните съдилища са уредени в същите закони, приложими за производствата в съдилищата от първа инстанция.

Съдилища от първа инстанция

В Естония има четири окръжни съдилища. Окръжните съдилища са разделени на съдебни палати.

Окръжни съдилища:

Окръжен съд на Харю (Harju Maakohus):

 1. Съдебна палата, намираща се на улица „Liivalaia“

 2. Съдебна палата, намираща се на улица „Kentmanni“

 3. Съдебна палата, намираща се на шосе „Tartu“

Окръжен съд на Виру (Viru Maakohus):

 1. Съдeбна палата в Йъхви (Jõhvi)

 2. Съдебна палата в Нарва (Narva)

 3. Съдебна палата в Раквере (Rakvere)

Окръжен съд на Пярну (Pärnu Maakohus):

 1. Съдебна палата в Пярну (Pärnu)

 2. Съдебна палата в Хаапсалу Haapsalu

 3. Съдебна палата в Куресааре (Kuressaare)

 4. Съдебна палата в Рапла (Rapla)

 5. Съдебна палата в Пайде (Paide)

Окръжен съд на Тарту (Tartu Maakohus):

 1. Съдебна палата в Тарту (Tartu)

 2. Съдебна палата в Йъгева (Jõgeva)

 3. Съдебна палата във Вилянди (Viljandi)

 4. Съдебна палата във Валга (Valga)

 5. Съдебна палата във Въру (Võru)

Съдилища от втора инстанция

В Естония има две областни съдилища.

Областни съдилища:

 • Областен съд на Талин (Tallinna Ringakonnakohus)

 • Областен съд на Тарту (Tartu Ringakonnakohus)

Бази данни с правна информация

Можете да намерите информация за връзка със съдилищата на уебсайта на съдилищата. Достъпът до информацията за връзка е безплатен.

Последна актуализация: 03/08/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт