Formulieren voor geringe vorderingen


Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 861/2007.


Verordening (EG) nr. 861/2007 van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen is bedoeld om de procedures te verbeteren en vereenvoudigen in civiele en handelszaken waarbij de waarde van de vordering niet meer dan 5000 euro bedraagt.

De Verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken.

De procedure voor geringe vorderingen verloopt met behulp van formulieren. De procedure verloopt schriftelijk, tenzij de rechtbank een hoorzitting nodig acht.

Om de procedure vlot te doen verlopen, zijn in de verordening termijnen vastgesteld voor partijen en rechtbank.

De Verordening voorziet in zeven formulieren.

Meer informatie over geringe vorderingen.

Bestanden

Gelieve er nota van te nemen dat de handleiding geen rekening houdt met de wijzigingen die van toepassing zijn met ingang van 14 juli 2017. Toch bevat zij nuttige informatie en verduidelijkingen, maar bij het lezen ervan dient u de wijziging van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen te raadplegen.

Praktische handleiding voor de toepassing van de Europese procedure voor geringe vorderingen PDF (2063 KB) nl

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".
Per 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op grond van het terugtrekkingsakkoord blijft het EU-recht in de overgangsperiode van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk. Daarom kan het land nog tot het einde van die periode, 31 december 2020, worden geselecteerd in formulieren.

 • Formulier A - Vorderingsformulier
  • in het Nederlands
 • Formulier B - Verzoek van het gerecht om het vorderingformulier aan te vullen en/of te corrigeren
  • in het Nederlands
 • Formulier C - Antwoordformulier
  • in het Nederlands
 • Formulier D - Certificaat betreffende een beslissing in de europese procedure voor geringe vorderingen of een gerechtelijke schikking
  • in het Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update : 12/05/2020

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website