Veidlapas prasībām par nelielām summāmEiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ir izdota cerībā uzlabot un vienkāršot procedūras civillietās un komerclietās, kurās prasījums nepārsniedz 5000 eiro.

Regula ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Maza apmēra prasību tiesvedībā izmanto standarta veidlapas. Tā ir rakstiskā tiesvedība, ja vien tiesa neuzskata, ka nepieciešama mutiska lietas izskatīšana.

Turklāt regula lietas pusēm un tiesai nosaka termiņus, lai tiesāšanos paātrinātu.

Regula paredz četras standarta veidlapas.

Ja vajadzīga sīkāka informācija, ielūkojieties mūsu lappusē par maza apmēra prasībām.

Saistītie materiāli

Lūdzam ņemt vērā, ka rokasgrāmata neatspoguļo izmaiņas, kas stājās spēkā 2017. gada 14. jūlijā. Tā sniedz noderīgu informāciju un skaidrojumus, tomēr to lasot, būtu jāiepazīstas arī ar grozījumiem Regulā (EK)  861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām

Praktiska rokasgrāmata par Eiropas procedūr as maza apmēra prasībām PDF (1304 Kb) lv

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm.

 • A Veidlapa - Prasības pieteikuma veidlapa
  •  latviešu
 • B Veidlapa - Tiesas pieprasījums papildināt un/vai labot prasības pieteikuma veidlapu
  •  latviešu
 • C Veidlapa - Atbildes veidlapa
  •  latviešu
 • D Veidlapa - Apliecinājums par spriedumu atbilstīgi eiropas procedūrai maza apmēra prasībām vai tiesas izlīgumu
  •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta : 19/02/2019

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu