Ieškinių dėl nedidelių sumų formos


Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 861/2007.


2007 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu 861/2007, nustatančiu Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, siekiama patobulinti ir supaprastinti civilinių ir komercinių bylų nagrinėjimo procedūras, jei ieškiniai nėra didesni kaip 5 000 EUR.

Šis reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai naudojamos standartinės formos. Tai rašytinė procedūra, išskyrus atvejus, kai, teismo nuomone, būtinas žodinis nagrinėjimas.

Be to, šiame reglamente nustatyti terminai, kurių turi laikytis šalys ir teismas, kad bylos būtų nagrinėjamos greičiau.

Reglamente numatytos keturios standartinės formos.

Daugiau informacijos rasite puslapyje „Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Susiję priedai

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad vadove neatsižvelgiama į pakeitimus, kurie taikomi nuo 2017 m. liepos 14 d. Nežiūrint to, jame yra naudingos informacijos ir paaiškinimų, bet juos skaitydami vadovaukitės Reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, pakeitimais.

Praktinis vadovas kaip taikyti nagrinėjimo procedūrą PDF (1303 Kb) lt

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų.

 • A Forma - Ieškinio forma
  •  lietuvių
 • B Forma - Teismo prašymas užpildyti ir (arba) pataisyti ieškinio formą
  •  lietuvių
 • C Forma - Atsiliepimo forma
  •  lietuvių
 • D Forma - Pažyma dėl sprendimo, priimto pagal europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, arba dėl teisminio susitarimo
  •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas : 19/02/2019

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma