Vähäisten vaatimusten lomakkeet


Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 861/2007 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet.


Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 861/2007 pyritään yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan menettelyjä siviili- ja kauppaoikeuden alalla, kun vaatimuksen arvo on enintään 5 000 euroa.

Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa lukuun ottamatta Tanskaa.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely perustuu vakiolomakkeiden käyttöön. Menettely on kirjallinen, ellei tuomioistuin katso suullista käsittelyä tarpeelliseksi.

Asetuksessa säädetään myös määräajoista, joita asianosaisten ja tuomioistuimen on noudatettava käsittelyn nopeuttamiseksi.

Asetuksessa määritellään seitsemän vakiolomaketta.

Lisätietoa on vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskevalla verkkosivulla.

Asiakirjoja

Käsikirjassa ei ole otettu huomioon muutoksia, joita sovelletaan 14. heinäkuuta 2017 alkaen. Käsikirjassa on edelleen paljon hyödyllistä tietoa ja selityksiä, mutta sen lisäksi on otettava huomioon eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annettu asetus (EY) N:o 861/2007 sellaisena kuin se on muutettuna.

Käsikirja eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn käyttöä varten PDF (1304 Kb) fi

Alla olevista linkeistä pääsee täyttämään sähköisen lomakkeen.

 • Lomake A - Vaatimuslomake
  • kieli: suomi
 • Lomake B - Tuomioistuimen esittämä vaatimuslomaketta koskeva täydennys- ja/tai oikaisupyyntö
  • kieli: suomi
 • Lomake C - Vastauslomake
  • kieli: suomi
 • Lomake D - Todistus vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annetusta tuomiosta tai tuomioistuimessa tehdystä sovinnosta
  • kieli: suomi

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi : 19/02/2019

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme