Formuláře týkající se drobných nároků


Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 861/2007.


Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, je zlepšit a zjednodušit postupy v občanských a obchodních věcech, v nichž výše nároku nepřesahuje částku 5 000 eur.

Toto nařízení platí ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska.

V rámci postupu pro drobné nároky se využívají standardní formuláře. Jedná se písemné řízení, pokud soud nepovažuje ústní jednání za nezbytné.

S cílem urychlit řešení sporu nařízení rovněž stanoví lhůty pro strany a pro soud.

Nařízení stanoví čtyři standardní formuláře.

Další informace získáte na našich stránkách věnovaných evropskému řízení o drobných nárocích.

Související přílohy

Upozorňujeme, že uvedená příručka neodráží změny platné od 14. července 2017. Přestože zůstává zdrojem užitečných informací a vysvětlení, měli byste při její četbě zohlednit změnu nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích.

Praktická příručka pro používání evropského řízení o drobných nárocích PDF (1081 Kb) cs

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže.

 • Formulář A - Žalobní formulář
  • v jazyce: čeština
 • Formulář B - Žádost soudu o doplnění nebo opravu žalobního formuláře
  • v jazyce: čeština
 • Formulář C - Odpovědní formulář
  • v jazyce: čeština
 • Formulář D - Osvědčení o rozhodnutí vydaném v rámci evropského řízení o drobných nárocích
  • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 19/02/2019

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.