Temeljna prava

Temeljna prava i Upravni instrument

Prava i slobode osoba u Švedskoj prvenstveno su zaštićena trima temeljnim zakonima: Upravnim instrumentom (regeringsformen), Zakonom o slobodi tiska (tryckfrihetsförordningen) i Temeljnim zakonom o slobodi izražavanja (yttrandefrihetsgrundlagen). Upravnim instrumentom propisano je da se upravna ovlast mora izvršavati uz poštovanje ravnopravnosti svih osoba te slobode i dostojanstva pojedinca.

Neovisnost pravosuđa i sudsko preispitivanje

Neovisnost pravosuđa zajamčena je Upravnim instrumentom. Sudovi imaju ključnu ulogu i zaštiti prava pojedinaca. Pravna sredstva raspoloživa u švedskom pravnom sustavu osmišljena su za zaštitu temeljnih prava. U pravnim postupcima odlučuju redovni sudovi i opći upravni sudovi, a u određenim slučajevima upravna tijela. Koji će sud odlučivati o predmetu koji se odnosi na temeljna prava ovisi o različitim čimbenicima, kao što su pravo koje je povrijeđeno i kontekst u kojem je ta povreda počinjena. Na to koji će sud odlučivati o predmetu utječe i je li povredu prava počinilo tijelo privatnog ili javnog prava.

Za više informacija o švedskom pravnom sustavu kliknite ovdje.

Pomoć ili informacije koje pružaju tijela

U Švedskoj postoji niz tijela koja na različite načine pomažu osigurati da se poštuju temeljna prava. Ta tijela imaju različite zadaće. Neka od njih, na primjer, samo pružaju informacije o pravima u njihovu području, dok druga mogu pružati pravnu pomoć u pojedinačnom predmetu.

Tijela možete pretraživati s pomoću interaktivnog alata za temeljna prava.

Posljednji put ažurirano: 09/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.