European Case Law Identifier (ECLI)

The European Case Law Identifier (ECLI) has been developed to facilitate the correct and unequivocal citation of judgments from European and national courts. A set of uniform metadata will help to improve search facilities for case law.

Before ECLI, it was difficult and time-consuming to find relevant case law. Take, for example, a case where a ruling of the Supreme Court of Member State A was known to be of interest for a specific legal debate. The case was registered in various national and cross-border case law databases, but in each database the ruling had a different identifier. All these identifiers – if known at all – had to be cited to enable readers of the citation to find the case in the database of their preference. Different citation rules and styles complicated the search. Moreover, users had to go to all the databases to find out whether this Supreme Court case was available – summarised, translated or annotated. With the ECLI system one search via one search interface using just one identifier will suffice to find all occurrences of the ruling in all participating national and cross-border databases.

Easy access to judicial decisions of other Member States is of growing importance in reinforcing the role of the national judge in applying and upholding EU law. Searching for, and citation of judgments from other Member States is seriously hampered by differences in national case law identification systems, citation rules and technical fields describing the characteristics of a judgment.

To overcome these differences and to facilitate easy access to - and citation of - national, foreign and European case law, the Council of the European Union invited Member States and EU institutions to introduce the European Case Law Identifier (ECLI) and a minimum set of uniform metadata for case law.

Main characteristics of ECLI

ECLI is a uniform identifier that has the same recognizable format for all Member States and EU courts. It is composed of five, mandatory, elements:

 • ‘ECLI’: to identify the identifier as being a European Case Law Identifier;
 • the country code;
 • the code of the court that rendered the judgment;
 • the year the judgment was rendered;
 • an ordinal number, up to 25 alphanumeric characters, in a format that is decided upon by each Member State. Dots are allowed, but not other punctuation marks.

The elements are separated by a colon. A (non-existent) example of an ECLI could be:

ECLI:NL:HR:2009:384425, which could be decision 384425 of the Supreme Court (‘HR’) of the Netherlands (‘NL’) from the year 2009.

Metadata

To make it easier to understand and find case law, each document containing a judicial decision should have a set of metadata as described in this paragraph. These metadata should be described according to the standards set by the Dublin Core Metadata Initiative.

The Council Conclusions on ECLI give a description of the metadata that can be used.

ECLI coordinator

Every Member State using ECLI must appoint a governmental or judicial organisation as the national ECLI coordinator. The National ECLI coordinator is responsible for establishing the list of codes for the participating courts, the publication of the way the ordinal number is made up, and all other information that is relevant for the functioning of the ECLI system. The ECLI co-ordinator for the EU is the Court of Justice of the European Union.

Each Member State decides whether, and to what extent - it will use the ECLI system, e.g. if it will apply it retroactively to historical records or the number of courts participating, for example only at supreme court level, all courts, etc.

European and international dimension

By clicking on the EU and international flags available at the right hand side, you will find information on implementation of ECLI by the Court of Justice of the European Union and the European Patent Office.

In accordance with the Council conclusions the European Commission has developed a multi-lingual ECLI search engine which allows users to find judicial decisions from the databases of those case law publishers who have implemented the ECLI standard and provided us with access to their data.

An ECLI resolver is also available at https://e-justice.europa.eu/ecli/ - any ECLI typed after this path will display the relevant ECLI metadata (if available). For example https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 would directly display the metadata of decision ECLI:NL:HR:2016:764.

Member State pages

On the Member State pages you can find information on:

 • whether the Member State has already introduced ECLI and metadata;
 • if not: whether it is planning to do so;
 • if yes: information on court codes, formatting rules, metadata and so on;
 • the national ECLI coordinator.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Evropske unije

Sodišče Evropske unije (Povezava se odpre v novem oknuECLI-Coordinator@curia.europa.eu) je koordinator za ECLI za vse jurisdikcije Unije.

Šifra države

„Šifra države“ za Sodišče Evropske unije, ki jo je treba uporabiti v drugem delu oznake ECLI, je: [EU]

Oblikovanje oznake ECLI

Sestavni deli oznake ECLI za prepoznavo odločb Sodišča Evropske unije:

 • Kratica ECLI
 • Šifra države: EU
 • Šifra sodišča:

C = Sodišče

T = Splošno sodišče

F = Sodišče za uslužbence Evropske unije

 • Leto izdaje odločbe (zapis LLLL)
 • Opravilno številko sestavlja:

zaporedna številka zadeve na jurisdikcijo na leto.

Primeri:

ECLI:EU:C:1998:27 je 27. dokument Sodišča z oznako ECLI v letu 1998.

ECLI:EU:T:2012:426 je 426. dokument Splošnega sodišča z oznako ECLI v letu 2012.

ECLI:EU:F:2010:80 je 80. dokument Sodišča za uslužbence Evropske unije z oznako ECLI v letu 2010.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuEUR-Lex

Povezava se odpre v novem oknuCuria

Zadnja posodobitev: 06/10/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Mednarodni pravni instrumenti

Evropski patentni urad

Povezava se odpre v novem oknuEvropski patentni urad (European Patent Office – EPO) nudi izumiteljem enotni postopek prijave patenta, na podlagi katerega lahko uveljavljajo patentno varstvo v kar 40 evropskih državah. Urad, ki ga nadzira upravni svet, je izvršilni organ Povezava se odpre v novem oknuEvropske patentne organizacije.

Usklajevanje ECLI v Evropskem patentnem uradu izvaja Povezava se odpre v novem oknuOddelek za publikacije.

Poštni naslov

Postfach 90
1031 Dunaj
Avstrija

Naslov

Rennweg 12
1030 Dunaj
Avstrija

Šifra države

Šifra države za Evropski patentni urad, ki jo je treba uporabiti v drugem delu oznake ECLI, je: [EP]

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Sestavni deli oznake ECLI za prepoznavo odločitev odbora za pritožbe Evropskega patentnega urada:

 • Kratica ECLI
 • Šifra države: EP
 • Šifra sodišča: BA (BA = Boards of Appeal, odbor za pritožbe Evropskega patentnega urada)
 • Leto izdaje odločitve (zapis LLLL)
 • Opravilno številko sestavlja:

številka zadeve, v kateri je bila izdana odločitev (izvirna številka zadeve brez poševnice), sestavljena iz 7 številk --> 1 številka (vrsta odločitve) + 4 številke (opravilna številka odločitve) + 2 številki (zadnji dve številki leta evidentiranja).

Šifre za vrsto odločitev Evropskega patentnega urada:

 • D: odločitve disciplinskega odbora za pritožbe,
 • G: odločitve razširjenega odbora za pritožbe,
 • J:  odločitve pravnega odbora za pritožbe,
 • T: odločitve tehničnih odborov za pritožbe,
 • W: odločitve o ugovorih,
 • R: odločitve o zahtevah za revizijo postopka.

Pika

Datum izdaje odločitve (zapis DDMMLLLL)

Primer:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Evropski patentni urad

BA = Boards of Appeal (odbor za pritožbe Evropskega patentnega urada)

2002 = leto izdaje odločitve (primer)

D000300= D0003/00 (številka zadeve, v kateri je bila izdana odločitev)

20020503 = 2002.05.03 (datum odločitve)

Uporaba oznake ECLI

Oznaka ECLI se uporablja za enolično prepoznavo odločitev odbora za pritožbe Evropskega patentnega urada.

Iskanje po oznaki ECLI je omogočeno v zbirki odločitev odbora za pritožbe Evropskega patentnega urada (glej spodnjo povezavo).

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuZbirka odločitev odbora za pritožbe Evropskega patentnega urada

Povezava se odpre v novem oknuPravna praksa odborov za pritožbe

Povezava se odpre v novem oknuEvropski patentni register

Zadnja posodobitev: 20/05/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Belgija

Trenutno belgijski sistem še ni prilagojen sistemu ECLI.

Zadnja posodobitev: 06/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Bolgarija

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je:

Vrhovni sodni svet – Vissh sadeben savet (VSS)

Ul. Saborna 9

Sofia 1000

Do vzpostavitve funkcionalnega elektronskega naslova je podatke mogoče poslati kontaktnim osebam:

Martin Velichkov, Povezava se odpre v novem oknumartin.velichkov@mail.bg, telefon: +359 29304943

Valeri Mihaylov, Povezava se odpre v novem oknuvalery@abv.bg, telefon: +359 29304936

Koda države

Koda države za Bolgarijo je: [BG]

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

Vrhovni sodni svet je sprejel osnutek za spletne strani sodišča, ki vključuje oddelek za sodne odločbe, ki jih je treba objaviti v skladu z bolgarskim zakonom o varstvu osebnih podatkov (Zakon za zashtita na lichnite danni). Vrhovni sodni svet je tudi potrdil objavo sodnih odločb prek centraliziranega spletnega vmesnika.

Zadnja posodobitev: 17/12/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Češka

Nacionalni koordinator za ECLI

Vrhovno sodišče (Nejvyšší soud)

Burešova 571/20, Brno – Veveří, poštna številka: 657 37

Češka republika

Telefon: +420 541 593 111

Telefaks: +420 541 213 493

Podatkovni predal: kccaa9t

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknupodatelna@nsoud.cz (kot zadevo navedite ECLI)

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.nsoud.cz/

Kontaktna oseba: JUDr. Michal Malaník

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI (sintaksa oznake ECLI)

Oznaka ECLI je bila v Češki republiki uvedena aprila 2012 za označevanje sodb vrhovnega sodišča (Nejvyšší soud). Od marca 2014 se uporablja tudi za označevanje sodb ustavnega sodišča (Ústavní soud). Sodbe teh sodišč se lahko iščejo po oznaki ECLI na spletiščih sodišč (sodbe vrhovnega sodišča na Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.nsoud.cz/, sodbe ustavnega sodišča pa na Povezava se odpre v novem oknuhttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Oznaka države

[CZ]: oznaka za Češko republiko

Oznake sodišč

[NS]: Nejvyšší soud (vrhovno sodišče Češke republike)

[US]: Ústavní soud (ustavno sodišče Češke republike)

Primer oznake ECLI za češke sodne odločbe

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] oznaka države (CZ za Češko republiko);

[NS] je oznaka sodišča, ki je izdalo sodbo (NS za vrhovno sodišče);

[2012] označuje leto izdaje sodbe;

[spisová značka] (številka zadeve) ne vsebuje presledkov ali poševnic; ti se nadomestijo s piko;

številka [1] je opravilna številka sodne odločbe z isto številko zadeve. Vključitev opravilne številke zagotavlja, da se ista oznaka ECLI ne uporabi za označitev več kot ene sodbe enega sodišča v istem letu.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.nsoud.cz/

Povezava se odpre v novem oknuhttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

Zadnja posodobitev: 15/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Danska

Nacionalni koordinator za ECLI

Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Telefon: 70 103322
Povezava se odpre v novem oknupost@domstolsstyrelsen.dk

Koda države

Koda države za Dansko je: [DK]

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

Podatki bodo posredovani pozneje.

Zadnja posodobitev: 24/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Nemčija

Nacionalni koordinator za ECLI

Imenovani koordinator za ECLI v Nemčiji je:

Bundesamt für Justiz (Zvezni urad za pravosodje)
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Nemčija

Telefon: +49 228 410 5801
E-naslov: Povezava se odpre v novem oknucc-ris@bfj.bund.de
Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.bundesjustizamt.de

Oznaka države

Oznaka države za Nemčijo: [DE]

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Na zvezni ravni vsa zvezna sodišča načrtujejo uvedbo evropske identifikacijske oznake sodne prakse (ECLI). Deželna sodišča jo bodo predvidoma uvedla pozneje.

Do zdaj so ECLI v svoje podatkovne zbirke odločb uvedla naslednja sodišča: zvezno ustavno sodišče, zvezno upravno sodišče in zvezno delovno sodišče. Vse odločbe, objavljene na njihovih spletiščih od uvedbe ECLI, dobijo oznako ECLI. Več informacij:

V petmestni identifikacijski oznaki ECLI sta prva elementa točno določena za vsako državo članico:

ECLI:DE:[oznaka sodišča]: [leto odločbe]: [zaporedna številka]

Vsako sodišče ima svojo oznako in lastna pravila za ustvarjanje zaporedne številke. Načeloma je leto izdaje odločbe štirimestna številka (v obliki LLLL, npr. 2015).

Zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht)

Oznaka sodišča je vedno „BVerfG“.
Zaporedna številka (opravilna številka) je sestavljena iz štirih ali, če je potreben dodaten razlikovalni element, petih delov, od katerih sta tretji in četrti ter četrti in peti del ločena s piko:

1.   vrsta postopka:

b    ugotovitev protiustavnosti političnih strank
c    pritožbe zoper odločitve v volilnih sporih
e    postopek za reševanje sporov med organi
f    abstrakten preizkus zakonitosti
g    spori med zvezo in deželami
h    drugi spori med zvezo in deželami
k    deželni ustavni spori
l     konkreten preizkus zakonitosti
m   pregled mednarodnega prava kot zveznega prava
n    razlaga temeljnega zakona (Grundgesetz) na predlog deželnega ustavnega sodišča
p    odločitve o drugih zadevah, določenih z zveznim zakonom
q    začasne odredbe
r    ustavne pritožbe
up  plenarne odločitve
vb  pritožbe v zvezi z zamudo;

2.    kratice za sestave sodišča: k za odločitve zbora ali s za odločitve senata (ne za plenarne odločitve in pritožbe v zvezi z zamudo; v teh primerih je sestava sodišča implicitno razvidna iz kratice „up“ in „vb“);
3.    točen datum odločbe v obliki LLLLMMDD;
4.    neobvezno: dodatni razlikovalni element (a–z) je potreben pri odločbah z istim datumom/isto referenčno številko spisa (primer: podaljšanje začasne odredbe in odločitev o glavni stvari z istim datumom/isto referenčno številko spisa);
5.    referenčna številka spisa.

Primer:
Sklep z dne 21. januarja 2015 z referenčno številko spisa 2 BvR 1856/13 ima oznako ECLI:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613

Zvezno upravno sodišče (Bundesverwaltungsgericht)

Oznaka sodišča je vedno „BVerwG“.
Zaporedna številka je sestavljena iz štirih delov, od katerih sta drugi in tretji ter tretji in četrti del ločena s piko:

1.    točen datum odločbe v obliki DDMMLL;
2.    kratica za vrsto odločbe („U“ za sodbo (Urteil), „B“ za sklep (Beschluss), „G“ za odredbo (Gerichtsbescheid);
3.    referenčna številka spisa in
4.    vedno: dodatni razlikovalni element (služi razlikovanju med več dokumenti z isto vrsto odločbe, z istega dne in z isto referenčno številko spisa, npr. „0“).

Primer:
Sodba Zveznega upravnega sodišča z dne 17. aprila 2002 z referenčno številko spisa 9 CN 1.01 ima oznako ECLI:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Zvezno delovno sodišče (Bundesarbeitsgericht)

Oznaka sodišča je vedno „BAG“.
Zaporedna številka je sestavljena iz štirih delov, ločenih s pikami:

1.    točen datum odločbe v obliki DDMMLL;
2.    kratica za vrsto odločbe („B“ za sklep (Beschluss), „U“ za sodbo (Urteil));
3.    referenčna številka spisa in
4.    vedno: dodatni razlikovalni element (služi razlikovanju med več dokumenti z isto vrsto odločbe, z istega dne in z isto referenčno številko spisa, npr. „0“).

Primer:
Sklep Zveznega delovnega sodišča z dne 7. januarja 2015 z referenčno številko spisa 10 AZB 109/14 ima oznako ECLI:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0

Zadnja posodobitev: 29/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Estonija

Estonija se pripravlja na uvedbo oznake ECLI za sodno prakso, objavljeno v uradnem listu (Riigi Teataja).

Zadnja posodobitev: 28/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Irska

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je Ministrstvo za pravosodje in enakost (Department of Justice and Equality).

Koda države

Koda države za Irsko je: [IE]

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

Trenutno ni mogoče vzpostaviti oznake ECLI, ki bi temeljila na obstoječih, javno dostopnih podatkih. Natančna oblika oznake ECLI se še obravnava in o njej ni bilo dokončno odločeno.

Zadnja posodobitev: 18/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Grčija

Grčija ne sodeluje v sistemu ECLI.

Kljub temu trenutno potekajo priprave na oblikovanje enotne podatkovne zbirke, ki bo vključevala vse odločbe nacionalnih sodišč. Na spletu že obstajajo elektronske podatkovne zbirke sodne prakse:

1) grškega vrhovnega sodišča (vsebuje samo njegovo sodno prakso):

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.areiospagos.gr/;

2) državnega sveta (vsebuje samo njegovo sodno prakso):

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp;

3) upravnega sodišča prve stopnje v Atenah (vsebuje samo njegovo sodno prakso);

ta storitev je na voljo samo pooblaščenim uporabnikom:

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/.

Obstajajo tudi naročniške podatkovne zbirke, dostop do katerih je treba plačati. Na primer:

1) podatkovna zbirka odvetniške zbornice v Atenah:

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.dsanet.gr/;

2) podatkovna zbirka družbe Intracom Services (zasebna):

Povezava se odpre v novem oknuhttp://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html.

Zadnja posodobitev: 19/09/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Španija

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je CENDOJ (CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL), Center za sodno dokumentacijo, ki je tehnični organ v okviru španskega splošnega sodnega sveta: Povezava se odpre v novem oknucendoj.ecli@cgpj.es.

Oznaka države

Oznaka za Španijo: [ES]

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Oznaka ECLI je bila v Španiji uvedena novembra 2012.

To je bilo mogoče, ker je od začetka projekta ECLI 27. oktobra 2011 že obstajala nacionalna identifikacijska oznaka sodne prakse v Španiji, imenovana ROJ (Repositorio Oficial de Jurisprudencia) – uradna zbirka sodne prakse, ki vsebuje odločbe vseh španskih sodišč, od sodišč prve stopnje do vrhovnega sodišča.

Na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.poderjudicial.es/ je vsem državljanom omogočen vpogled v odločbe vseh španskih sodišč. Trenutno je dostopnih 5 600 000 sodnih odločb, število pa se vsako leto povečuje. Sodniki in višji sodniki, tožilci in sodni uradniki imajo dostop do omejenega okolja z dodatnimi informacijami in povezavami v zvezi s sodno prakso ustavnega sodišča (Tribunal Constitucional) in Sodišča Evropske unije ter nacionalno in mednarodno zakonodajo in doktrino: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.poderjudicial.es/.

Trenutno uporabljamo nacionalno identifikacijsko oznako ROJ oziroma identifikacijsko oznako CENDOJ-a, ker je to uradni organ za razširjanje španske sodne prakse, in ECLI na evropski ravni. Na portalu e-pravosodje je od leta 2014 dostopnih 2 500 000 odločb vrhovnega sodišča (Tribunal Supremo), nacionalnega višjega sodišča (Audiencia Nacional), višjih sodišč (Tribunales Superiores de Justicia) in deželnih sodišč (Audiencias Provinciales), kot tudi izbor odločb sodišč prve stopnje (Primera Instancia), ki imajo pravni pomen ali družbeni učinek. Z nalaganjem v sistem se število odločb vsak dan povečuje. Proces vključevanja ECLI je bil v Španiji uspešno zaključen, trenutno pa smo partner v projektu BO-ECLI.

Oznaka ECLI je v Španiji sestavljena iz naslednjih elementov:

 • ECLI;
 • oznaka države: ES;
 • oznaka sodišča: kratica sodišča, ki je izdalo sodno odločbo – glej oddelek „Oznake sodišč za ECLI“;
 • leto izdaje sodne odločbe;
 • zaporedna številka, ki je v Španiji številka nacionalne identifikacijske oznake ROJ. Ko torej sodna odločba dobi ROJ, se lahko samodejno ustvari ustrezna oznaka ECLI.
 • Poleg tega se v primeru odredb (Autos) na koncu zaporedne številke doda črka „A“.

PRIMERI:

Kadar je ROJ: nacionalna identifikacijska oznaka sodne prakse.

1) *Sodba nacionalnega višjega sodišča z dne 30. maja 2014. Kazensko sodišče, oznaka ROJ: Povezava se odpre v novem oknuSAN 2389/2014

Ustrezna oznaka ECLI:

ECLI:ES:AN:2014:2389

2) *Sodba višjega sodišča z dne 15. aprila 2011. Pritožbeni senat Burgos, avtonomna skupnost Kastilja-Leon, oznaka ROJ: STSJ CL 782/2011

Ustrezna oznaka ECLI:

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

Odredba senata za kazenske zadeve nacionalnega višjega sodišča z dne 29. oktobra 2015, oznaka ROJ: ANN 199/2015

Ustrezna oznaka ECLI:

ECLI:ES:AN:2015:199A

Oznake sodišč za ECLI:

V Španiji je oznaka sodišča za ECLI kratica sodišča, ki je izdalo sodbo, in ustreza kratici iz nacionalne identifikacijske oznake ROJ.

KRATICA

IME

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Tribunal Supremo (vrhovno sodišče)

AN

Audiencia Nacional (nacionalno višje sodišče)

TSJAND

Tribunal Superior de Justicia Andalucía (višje sodišče Andaluzija)

TSJAR

Tribunal Superior de Justicia Aragón (višje sodišče Aragonija)

TSJAS

Tribunal Superior de Justicia Asturias (višje sodišče Asturija)

TSJBAL

Tribunal Superior de Justicia Baleares (višje sodišče Balearski otoki)

TSJICAN

Tribunal Superior de Justicia Canarias (višje sodišče Kanarski otoki)

TSJCANT

Tribunal Superior de Justicia Cantabria (višje sodišče Kantabrija)

TSJCL

Tribunal Superior de Justicia Castilla y León (višje sodišče Kastilja-Leon)

TSJCLM

Tribunal Superior de Justicia Castilla la Mancha (višje sodišče Kastilja-La Manča)

TSJCAT

Tribunal Superior de Justicia Cataluña (višje sodišče Katalonija)

TSJCV

Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana (višje sodišče Valencijska skupnost)

TSJEXT

Tribunal Superior de Justicia Extremadura (višje sodišče Extremadura)

TSJGAL

Tribunal Superior de Justicia Galicia (višje sodišče Galicija)

TSJLR

Tribunal Superior de Justicia La Rioja (višje sodišče La Rioja)

TSJMAD

Tribunal Superior de Justicia Madrid (višje sodišče Madrid)

TSJMU

Tribunal Superior de Justicia Murcia (višje sodišče Murcija)

TSJNAV

Tribunal Superior de Justicia Navarra (višje sodišče Navara)

TSJPV

Tribunal Superior de Justicia País Vasco (višje sodišče Baskija)

TSJCE

Tribunal Superior de Justicia Ceuta (višje sodišče Ceuta)

TSJML

Tribunal Superior de Justicia Melilla (višje sodišče Melilla)

APVI

Audiencia Provincial Álava (deželno sodišče Álava)

APAB

Audiencia Provincial Albacete (deželno sodišče Albacete)

APA

Audiencia Provincial Alicante (deželno sodišče Alicante)

APAL

Audiencia Provincial Almería (deželno sodišče Almería)

APAV

Audiencia Provincial Ávila (deželno sodišče Ávila)

APBA

Audiencia Provincial Badajoz (deželno sodišče Badajoz)

APIB

Audiencia Provincial Baleares (deželno sodišče Balearski otoki)

APB

Audiencia Provincial Barcelona (deželno sodišče Barcelona)

APBU

Audiencia Provincial Burgos (deželno sodišče Burgos)

APCC

Audiencia Provincial Cáceres (deželno sodišče Cáceres)

APCA

Audiencia Provincial Cádiz (deželno sodišče Cádiz)

APCS

Audiencia Provincial Castellón (deželno sodišče Castellón)

APCR

Audiencia Provincial Ciudad Real (deželno sodišče Ciudad Real)

APCO

Audiencia Provincial Córdoba (deželno sodišče Córdoba)

APC

Audiencia Provincial A Coruña (deželno sodišče A Coruña)

APCU

Audiencia Provincial Cuenca (deželno sodišče Cuenca)

APGI

Audiencia Provincial Girona (deželno sodišče Girona)

APGR

Audiencia Provincial Granada (deželno sodišče Granada)

APGU

Audiencia Provincial Guadalajara (deželno sodišče Guadalajara)

APSS

Audiencia Provincial Guipúzcoa (deželno sodišče Guipúzcoa)

APH

Audiencia Provincial Huelva (deželno sodišče Huelva)

APHU

Audiencia Provincial Huesca (deželno sodišče Huesca)

APJ

Audiencia Provincial Jaén (deželno sodišče Jaén)

APLE

Audiencia Provincial León (deželno sodišče León)

APL

Audiencia Provincial Lleida (deželno sodišče Lleida)

APLO

Audiencia Provincial La Rioja (deželno sodišče La Rioja)

APLU

Audiencia Provincial Lugo (deželno sodišče Lugo)

APM

Audiencia Provincial Madrid (deželno sodišče Madrid)

APMA

Audiencia Provincial Málaga (deželno sodišče Málaga)

APMU

Audiencia Provincial Murcia (deželno sodišče Murcia)

APNA

Audiencia Provincial Navarra (deželno sodišče Navarra)

APOU

Audiencia Provincial Ourense (deželno sodišče Ourense)

APO

Audiencia Provincial Asturias (deželno sodišče Asturias)

APP

Audiencia Provincial Palencia (deželno sodišče Palencia)

APGC

Audiencia Provincial Las Palmas (deželno sodišče Las Palmas)

APPO

Audiencia Provincial Pontevedra (deželno sodišče Pontevedra)

APSA

Audiencia Provincial Salamanca (deželno sodišče Salamanca)

APTF

Audiencia Provincial Santa Cruz de Tenerife (deželno sodišče Santa Cruz de Tenerife)

APS

Audiencia Provincial Cantabria (deželno sodišče Cantabria)

APSG

Audiencia Provincial Segovia (deželno sodišče Segovia)

APSE

Audiencia Provincial Sevilla (deželno sodišče Sevilla)

APSO

Audiencia Provincial Soria (deželno sodišče Soria)

APT

Audiencia Provincial Tarragona (deželno sodišče Tarragona)

APTE

Audiencia Provincial Teruel (deželno sodišče Teruel)

APTO

Audiencia Provincial Toledo (deželno sodišče Toledo)

APV

Audiencia Provincial Valencia (deželno sodišče Valencia)

APVA

Audiencia Provincial Valladolid (deželno sodišče Valladolid)

APBI

Audiencia Provincial Vizcaya (deželno sodišče Vizcaya)

APZA

Audiencia Provincial Zamora (deželno sodišče Zamora)

APZ

Audiencia Provincial Zaragoza (deželno sodišče Zaragoza)

APCE

Audiencia Provincial Ceuta (deželno sodišče Ceuta)

APML

Audiencia Provincial Melilla (deželno sodišče Melilla)

JPII

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción (sodišče prve stopnje in lokalno kazensko sodišče)

JPI

Juzgado de Primera Instancia (sodišče prve stopnje)

JI

Juzgado de Instrucción (lokalno kazensko sodišče)

JSO

Juzgado de lo Social (sodišče za socialne zadeve)

JCA

Juzgado de lo Contencioso Administrativo (sodišče za upravne pritožbe)

JM

Juzgado de lo Mercantil (gospodarsko sodišče)

JVM

Juzgado de Violencia sobre la Mujer (sodišče za obravnavanje nasilja nad ženskami)

JP

Juzgado de lo Penal (kazensko sodišče)

JVP

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (sodišče s posebnimi nalogami na področju kazenskih sankcij)

JME

Juzgado de Menores (sodišče za mladoletnike)

JF

Juzgado de Familia (sodišče za družinskopravne zadeve)

Zadnja posodobitev: 11/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Francija

Nacionalni koordinator za ECLI

Generalni sekretariat Vlade je za nacionalnega koordinatorja ECLI za Francijo določil Urad za pravne in upravne informacije (Povezava se odpre v novem oknuDirection de l’information légale et administrative (DILA)).

Koda države

Koda države za Francijo je: [FR].

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Francoska vrhovna sodišča, ki jih pokriva sistem ECLI, so:

 • ustavni svet (Conseil constitutionel);
 • kasacijsko sodišče (Cour de cassation);
 • državni sodni svet (Conseil d'Etat).

Oznake ECLI so sestavljene iz petih komponent, prvi dve sta stalni za državo članico: ECLI:

FR: { koda_sodišča}:{leto izdaje odločbe}:{opravilna številka}

Vsako od navedenih treh sodišč je prevzelo kodo sodišča in pravila za ustvarjanje opravilne številke.

Leto izdaje odločbe je vedno sestavljeno iz štirih števk (v obliki LLLL, na primer 2012).

1. Ustavni svet

Koda tega sodišča je vedno CC.

Generična oblika oznake ECLI je zato:

ECLI:FR:CC:{leto izdaje odločbe}:{opravilna številka}

Opravilna številka je sestavljena iz dveh delov, ki sta ločena s piko:

 1. serijska številka znotraj vsakega razreda ali tipa odločbe (ki znova začne teči z 1 vsako leto);
 2. vrsta odločbe (DC, QPC, AN… Povezava se odpre v novem oknuglej seznam vrst).

Na primer:

oznaka ECLI za odločbo z dne 27. julija 2012 št. 2012-270 QPC, bi bila: ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC.

2. Kasacijsko sodišče

Koda tega sodišča je vedno CCASS.

Generična oblika oznake ECLI je zato:

ECLI:FR:CCASS:{leto izdaje odločbe}:{opravilna številka}

Opravilna številka je sestavljena iz dveh elementov, ki se zapišeta brez presledka:

 1. Oznaka ECLI za oddelek sodišča (dva alfanumerična znaka, kakor je določeno v spodnji razpredelnici):
 2. AP Assemblée plénière (občna seja)
  AV Avis (mnenje)
  C1 Première chambre civile (prvi civilni oddelek)
  C2 Deuxième chambre civile (drugi civilni oddelek)
  C3 Troisième chambre civile (tretji civilni oddelek)
  CO Chambre commerciale (gospodarski oddelek)
  CR Chambre criminelle (kazenski oddelek)
  MI Chambre mixte (mešani oddelek)
  OR Ordonnance du premier président (odlok predsednika)
  SO Chambre sociale (socialni oddelek)

  Koda temelji na uporabi notranje zaporedne številke, ki ima sama osem znakov:

  enoznakovno kodo, ki označuje oddelek sodišča;

  dve števki za leto izdaje odločbe;

  petmestno serijsko številko, ki začne teči v tem letu za zadevni oddelek sodišča.

  Primer: številka sodbe kasacijskega sodišča, kazenski oddelek, z dne 27. februarja 2013, je 12-81.063, zaporedna številka pa je C1300710. Prvi del opravilne številke te sodbe bo CR (za kazenski oddelek).

 3. Zadnjih pet števk zaporedne številke.
 4. V našem primeru bo drugi del opravilne številke 00710. Končna oznaka ECLI sodbe v zadevi, ki jo je kazenski oddelek kasacijskega sodišča izrekel 27. februarja 2013 v okviru pritožbe 12-81063, bo ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Državni sodni svet

Državni sodni svet uporablja kodo, ki označuje vrsto oddelka sodišča: osnovi CE brez presledka sledi več črk:

Assemblée (skupščina predsedujočih sodnikov) CEASS
Ordonnance (sklep) CEORD
Section du contentieux (oddelek za spore) CESEC
Sous-section jugeant seule (pododdelek, ki odloča sam) CESJS
Sous-sections réunies (pododdelki, ki odločajo skupaj)

CESSR

Chambre jugeant seule (oddelek, ki odloča sam)

CECHS

Chambre réunies (združeni oddelek)

CECHR


Koda CE se ne uporablja samostojno.

Generična oblika je torej:

ECLI:FR:CE…:{leto izdaje odločbe}:{opravilna številka}

Opravilna številka je tudi sestavljena iz dveh delov, ki sta ločena s piko:

 1. iz številke vloge odločbe in
 2. datuma izdaje odločbe, v obliki LLLLMMDD.

Na primer:

oznaka ECLI za odločbo državnega sodnega sveta (Conseil d’Etat) št. 355099 z dne 1. marca 2013, ki sta jo izdala tretji in osmi pododelek, ki sta odločala skupaj, bi bila: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Zadnja posodobitev: 04/08/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Izvirna jezikovna različica te strani hrvaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Hrvaška

Oznaka ECLI v Republiki Hrvaški ni uvedena v Povezava se odpre v novem oknupodatkovno zbirko sodne prakse, ki se vodi pri vrhovnem sodišču Republike Hrvaške in je dostopna na njegovem spletišču. Glede na pomen sistema ECLI in potrebo po njegovi uvedbi v vseh državah članicah EU sta ministrstvo za pravosodje Republike Hrvaške in vrhovno sodišče Republike Hrvaške odločila, da se izvedba sistema ECLI prijavi na natečaj, razpisan v okviru programa za pravosodje 2014–2020 Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike.

Zelo smo zadovoljni, da je Evropska komisija pred kratkim uradno odobrila navedeni projekt in da se bo uvedba sistema ECLI skupaj s približno desetimi projektnimi partnerji začela na začetku oktobra letos.

Zadnja posodobitev: 06/09/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Italija

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI še ni bil imenovan. Naloge koordinatorja za zdaj opravlja Generalna direkcija za avtomatizirane informacijske sisteme (Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati – DGSIA) Ministrstva za pravosodje.

Koda države

Koda države za Italijo je: [IT].

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

V okviru dejavnosti, ki so v poskusni fazi, se pripravlja predlog za uvedbo oznake ECLI. Natančneje, pripravljajo se pravila o sestavi opravilnih številk za dokumente sodne prakse, kot je predpisana v standardu za ECLI, pri čemer se uporablja sklop dostopnih metapodatkov za zagotovitev edinstvenosti vsake identifikacijske oznake.

Zadnja posodobitev: 13/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Ciper

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je služba za pravne publikacije – elektronski naslov:  publicationsc@sc.judicial.gov.cy

Koda države

Koda države za Ciper je: [CY]

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

Natančna oblika oznake ECLI se še vedno obravnava in o njej še ni bilo odločeno.

Zadnja posodobitev: 23/07/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Latvija

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je Povezava se odpre v novem oknusodna uprava.

Kontaktni e-naslov: Povezava se odpre v novem oknukanceleja@ta.gov.lv

Šifra države

Šifra države za Latvijo je: [LV]

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

V Latviji je bila oznaka ECLI uvedena septembra 2017. ECLI se dodeli vsem sodnim odločbam, vnesenim v informacijski sistem sodišča, razen odločbam, ki so bile sprejete v obliki resolucij in odločb preiskovalnih sodnikov. Javno dostopne sodne odločbe so objavljene na spletišču: Povezava se odpre v novem oknuhttps://manas.tiesas.lv/eTiesas/.

Struktura elementov v latvijski oznaki ECLI

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, pri čemer:

ECLI – je nespremenljiva označba evropskega identifikatorja sodne prakse;

LV – je nespremenljiva šifra države: mednarodna oznaka Republike Latvije;

AAAAAAA – šifra sodišča;

BBBB – leto sodne odločbe;

CCDD.E12345678.90 – zaporedna številka sodne odločbe, pri čemer predstavljajo:

CC – dve števki meseca, v katerem je bila sodna odločba sprejeta,

DD – dve števki dne, v katerem je bila sodna odločba sprejeta,

E12345678 – številko zadeve, kadar te ni pa arhivsko številko ali številko vloge,

90 – zaporedno številko sodne odločbe v zadevi ali pri obravnavi zahtevka, če ni številke zadeve;

FF – vrsta sodne odločbe (RS (upravna seja), L (sklep), S (sodba), BL (dodatna odločitev).

Primer: Sodna odločba ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S (ECLI pomeni evropski identifikator sodne prakse, LV je mednarodna oznaka Republike Latvije, RAT je oznaka okrožnega sodišča v Rigi (Rīgas apgabaltiesa), 2016 je letnica sodne odločbe, 1201 je datum sodne odločbe (1. december), C28087609 je številka zadeve v skladu s postopkom iz tega poglavja; 1 je zaporedna številka sodne odločbe, S pa pomeni sodbo).

Šifre latvijskih sodišč

Šifra sodišča

Sodišče

AT

Vrhovno sodišče

KUAT

Okrožno sodišče Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Okrožno sodišče Latgale (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Okrožno sodišče Riga (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Okrožno sodišče Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Okrožno sodišče Zemgale (Zemgales apgabaltiesa)

ADTJ

Okrajno upravno sodišče (Administratīvā rajona tiesa), Sodišče Jelgava (Jelgavas tiesu nams)

ADTL

Okrajno upravno sodišče (Administratīvā rajona tiesa), Sodišče Liepāja (Liepājas tiesu nams)

ADTR

Okrajno upravno sodišče (Administratīvā rajona tiesa), Sodišče Rēzekne (Rēzeknes tiesu nams)

ADRT

Okrajno upravno sodišče (Administratīvā rajona tiesa), Sodišče Riga (Rīgas tiesu nams)

ADTV

Okrajno upravno sodišče (Administratīvā rajona tiesa), Sodišče Valmiera (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Okrajno sodišče Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Okrajno sodišče Alūksne (Alūksnes rajona tiesa)

BLRT

Okrajno sodišče Balvi (Balvu rajona tiesa)

BSRT

Okrajno sodišče Bauska (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Okrajno sodišče Cēsis (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Mestno sodišče Daugavpils (Daugavpils tiesa)

DORT

Okrajno sodišče Dobele (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Okrajno sodišče Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Mestno sodišče Jelgava (Jelgavas tiesa)

JERT

Okrajno sodišče Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)

JURT

Mestno sodišče Jūrmala (Jūrmalas tiesa)

KRRT

Okrajno sodišče Krāslava (Krāslavas rajona tiesa)

KURT

Okrajno sodišče Kuldīga (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Mestno sodišče Liepāja (Liepājas tiesa)

LIRT

Okrajno sodišče Limbaži (Limbažu rajona tiesa)

LURT

Okrajno sodišče Ludza (Ludzas rajona tiesa)

MART

Okrajno sodišče Madona (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Okrajno sodišče Ogre (Ogres rajona tiesa)

PRRT

Okrajno sodišče Preiļi (Preiļu rajona tiesa)

REZT

Mestno sodišče Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

RCRT

Okrajno mestno sodišče Riga center (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa)

RKRT

Okrajno mestno sodišče Riga Kurzeme (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)

RLPT

Okrajno mestno sodišče Riga Latgale (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Okrajno mestno sodišče Riga Vidzeme (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZPT

Okrajno mestno sodišče Riga Zemgale (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Okrajno mestno sodišče Riga sever (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Okrajno sodišče Riga (Rīgas rajona tiesa)

SART

Okrajno sodišče Saldus (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Mestno sodišče Sigulda (Siguldas tiesa)

TART

Okrajno sodišče Talsi (Talsu rajona tiesa)

TURT

Okrajno sodišče Tukums (Tukuma rajona tiesa)

VART

Okrajno sodišče Valka (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Okrajno sodišče Valmiera (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Mestno sodišče Ventspils (Ventspils tiesa)

Zadnja posodobitev: 23/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Litva

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je Nacionalna sodna uprava, L.Sapiegos gatvė 15, LT-10312 Vilnius, Litva. Telefon: +370 52662981, elektronski naslov: Povezava se odpre v novem oknuinfo@teismai.lt.

Koda države

Koda države za Litvo je: [LT].

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

ECLI se v Litvi še ne uporablja.

Zadnja posodobitev: 11/04/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Luksemburg

Luksemburg trenutno še proučuje možnost uvedbe evropske identifikacijske oznake sodne prakse (European Case Law Identifier – ECLI)

Zadnja posodobitev: 20/12/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Madžarska

Na Madžarskem trenutno ni nobenih načrtov za uvedbo sistema ECLI.

Zadnja posodobitev: 07/04/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Malta

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je pravosodje Malte (Povezava se odpre v novem oknucourts.csa@courtservices.mt).

Oznaka države

Oznaka države za Malto je: [MT]

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

Na Malti številke ECLI ni mogoče sestaviti iz podatkov o posamezni sodbi, ki so na voljo uporabniku. Ta se samodejno ustvari, ko se sodba vnese v pravosodni sistem.

Zadnja posodobitev: 13/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Nizozemska

Nacionalni koordinator za ECLI (evropska identifikacijska oznaka sodne prakse )

Nacionalni koordinator za ECLI je Svet za pravosodje (Raad voor de rechtspraak): Povezava se odpre v novem oknuecliservice@rechtspraak.nl.

Koda države

Koda države za Nizozemsko je: [NL]

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

Na Nizozemskem je bila oznaka ECLI uvedena 28. junija 2013. Dodeli se lahko:

a) vsem sodnim odločbam, objavljenim na spletni strani Sveta za pravosodje: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.rechtspraak.nl/;

b) vsem disciplinskim odločbam, objavljenim na spletni strani združenih disciplinskih organov: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.tuchtrecht.nl/;

c) vsem sodnim odločbam, ki niso objavljene na spletni strani pod točkama (a) in (b), so pa objavljene v revijah ali podatkovnih zbirkah, in sodnim odločbam, objavljenim komercialno z „odprtim dostopom“. Uredniki revij ali upravitelji podatkovnih zbirk, ki želijo registrirati svoje odločbe, lahko to storijo prek zgoraj navedenega elektronskega naslova;

d) vsem sodnim odločbam, ki se hranijo v notranji podatkovni zbirki Sveta za pravosodje.

Ne glede na to, ali je sama odločba objavljena na eni od teh dveh zgoraj navedenih spletnih strani, spletna stran Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.rechtspraak.nl/ objavlja vse nizozemske oznake ECLI, skupaj z (vsaj) imenom organa, ki je izdal odločbo, datumom odločbe in številko zadeve. Podatki o objavi, če so znani, so na voljo tudi za vsako poročanje o odločbi v publikacijah ali podatkovnih zbirkah.

Nizozemske oznake ECLI so sestavljene iz naslednjih elementov:

 • „ECLI“;
 • koda države „NL“;
 • koda sodišča – glej pod naslovom „Kode sodišč ECLI“;
 • leto sprejetja odločbe;
 • serijska številka. Obstajata dve možnosti oblike.
  • Pred 28. junijem 2013 so praktično vse odločbe, objavljene na Nizozemskem, dobile oznako „LJN“ (Landelijk JurisprudentieNummer oziroma državno številko zadeve). Ta oznaka LJN je bila vedno sestavljena iz dveh črk in štirih številk, npr.: „AB1234“. Zaradi doslednosti je bila ta oznaka LJN vključena v peti del oznake ECLI.
  • Od 28. junija 2013 se oznaka LJN nič več ne dodeljuje. Vse odločbe, ki jim je bila oznaka ECLI dodeljena po tem datumu, imajo zaporedno serijsko številko, ki vsebuje le številke. Taki primeri obstajajo tudi za odločbe, izdane pred 28. junijem 2013.

Kode najpomembnejših sodišč

Nizozemska ima veliko sodišč. Kode najpomembnejših nizozemskih sodišč so navedene v nadaljevanju.

Organizacija sodišč na Nizozemskem se je 1. januarja 2013 močno spremenila. Sodišča, ki 1. januarja 2013 niso več obstajala, so označena kot „opuščena“. Nadaljnja sprememba se je zgodila 1. aprila 2013. Tudi sodišča, ki ne obstajajo več od tega datuma, so označena kot „opuščena“.

Najvišja sodišča

HR

Hoge Raad (vrhovno sodišče)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (urad državnega tožilca pri vrhovnem sodišču) (generalni pravobranilec)

RVS

Raad van State (vrhovno upravno sodišče (državni sodni svet))

CRVB

Centrale Raad van Beroep (sodišče najvišje stopnje za zadeve socialne varnosti)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (upravno sodišče najvišje stopnje za trgovinske in gospodarske zadeve)

Pritožbena sodišča

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (pritožbeno sodišče v Amsterdamu)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (opuščeno)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (opuščeno)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (opuščeno)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Okrožna sodišča

RBALK

Rechtbank Alkmaar (okrožno sodišče v Alkmaarju) (opuščeno)

RBALM

Rechtbank Almelo (opuščeno)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (opuščeno)

RBASS

Rechtbank Assen (opuščeno)

RBBRE

Rechtbank Breda (opuščeno)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (opuščeno)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (opuščeno)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (opuščeno)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (opuščeno)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (opuščeno)

RBMID

Rechtbank Middelburg (opuščeno)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (opuščeno)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (opuščeno)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (opuščeno)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (opuščeno)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (opuščeno)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (opuščeno)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (opuščeno)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Vse kode sodišč

Celoten seznam kod nizozemskih sodišč po abecednem vrstnem redu je na voljo v prilogi AnnexPDF(73 Kb)NL. Organi, ki ne obstajajo več, so označeni kot „opuščeni“.

Zadnja posodobitev: 17/04/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Avstrija

Nacionalni koordinator za ECLI

Bundeskanzleramt

e-Government – Programm- und Projektmanagement (Abt. I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Helmut Weichsel

Telefon: (+43 1) 53115/204211

Telefaks: (+43 1) 53109/204211

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuhelmut.weichsel@bka.gv.at

Oznaka države

Oznaka države za Avstrijo: [AT]

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Oznako ECLI dobijo odločbe naslednjih sodišč in organov, ko se Povezava se odpre v novem oknuobjavijo na spletu:

 • ustavno sodišče (Verfassungsgerichtshof),
 • vrhovno sodišče (Oberster Gerichtshof) in druga sodišča,
 • zvezno upravno sodišče (Bundesverwaltungsgericht),
 • zvezno finančno sodišče (Bundesfinanzgericht),
 • deželna upravna sodišča (Landesverwaltungsgerichte),
 • urad za varstvo podatkov (Datenschutzbehörde).
Zadnja posodobitev: 16/07/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Poljska

Trenutno Poljska ne načrtuje uvedbe oznake ECLI (evropske identifikacijske oznake sodne prakse).

Zadnja posodobitev: 13/01/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Romunija

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI (evropska identifikacijska oznaka sodne prakse) še ni bil vzpostavljen. Informacija bo posodobljena, ko bo vzpostavljen.

Koda države

Koda države za Romunijo je: [RO]

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

Načeloma bo oznaka ECLI ustvarjena, ko bo izdana sodba, saj je številka sodbe del oznake ECLI.

Zadnja posodobitev: 06/05/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Slovenija

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI za Slovenijo je:

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Evidenčni oddelek

Tavčarjeva 9,

1000 Ljubljana

Slovenija

elektronski naslov: Povezava se odpre v novem oknuecli.vsrs@sodisce.si

kontaktna oseba: Gregor Strojin

Koda države

Koda države za Slovenijo je: [SI]

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Slovenija je 1. oktobra 2011 uvedla oznako ECLI kot del vseh obstoječih dokumentov, objavljenih v Povezava se odpre v novem oknupodatkovnih zbirkah sodne prakse njenih sodišč. Vsi novi dokumenti, ki se vnesejo v podatkovne zbirke sodne prakse, prav tako dobijo oznako ECLI. Oznaka ECLI bo v bližnji prihodnosti vključena v vse nove sodne odločbe.

Vse oznake ECLI se ustvarijo samodejno na podlagi obstoječih podatkov.

Vsi znani komercialni ponudniki objav sodne prakse so bili o identifikatorju ECLI že obveščena; večina je objavljene dokumente z ECLI že opremila.

Oznake sodišč:

VSRS: Vrhovno sodišče Republike Slovenije

USRS: Ustavno sodišče Republike Slovenije

VSCE: Višje sodišče v Celju

VSKP: Višje sodišče v Kopru

VSLJ: Višje sodišče v Ljubljani

VSMB: Višje sodišče v Mariboru

UPRS: Upravno sodišče Republike Slovenije

VDSS: Višje delovno in socialno sodišče

Opomba: Oznake sodišč so sestavljene iz 4 znakov. V vzpostavitev oznake ECLI so trenutno vključena le prizivna sodišča, Vrhovno sodišče in Ustavno sodišče RS, katerih odločbe so že objavljene v nacionalnih podatkovnih zbirkah sodne prakse. Ostala sodišča in institucije bodo vključene v bližnji prihodnosti.

Letnica odločbe:

Uporabi se leto izdaje odločbe (zapis YYYY).

Opravilna številka:

Redna opravilna številka (v nadaljnjem besedilu: ROŠ), na primer II Ips 123/2005, posameznega sodišča (polje s podatki: Odločba) se uporabi kot podlaga za zapis ECLI opravilne številke (v nadaljnjem besedilu: EOŠ).

Druge besede (na primer Sodba, Sklep itd.), ki so lahko v polju Odločba, ne štejejo za del ROŠ in jih je treba opustiti oziroma izbrisati pri zapisu EOŠ.

Letnica, ki je del ROŠ, ostane del nove EOŠ.

Ker redne opravilne številke vključujejo znake, kot so pomišljaji, poševnice ali presledki, je treba v zapisu oznake ECLI vsakega od njih nadomestiti s piko (npr.: II Ips 123/2005 postane II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 postane I.K.123456.2010 itd.).

Za splošna pravila za EOŠ veljajo izjeme, opredeljene v spodaj navedenih posebnih primerih.

Izjeme pri oblikovanju zaporedne številke:

A: Če ima združena odločba dve ali več ROŠ, se pri oblikovanju oznake ECLI uporabi le prva ROŠ. V takih primerih je treba na koncu EOŠ dodati „A“. Do drugih ROŠ je dostop mogoč prek metapodatkov dokumenta.

Primer:

Sodba II Ips 49/2008 in II Ips 28/2011

potem je ECLI:

ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


B: Če je pri odločbi uporabljena le ena ROŠ, ki je enaka oziroma podobna za več drugih odločb z različnimi ROŠ, se te druge ne dodajo v podatkovne zbirke sodne prakse. Prva ROŠ se uporabi za oblikovanje ECLI, ostale pa so navedene kot „enako kot“ v metapodatkih. Preostale ROŠ se uporabijo za oblikovanje ECLI, ki so v zbirki podatkov navedeni kot sorodni dokumenti.

Primer:

Sodba VIII Ips 432/2009, enako kot VIII Ips 50/2009 in VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

potem je ECLI:

ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

enako kot:

ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009

ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009

ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Uporabniki, ki bodo iskali katero koli od teh oznak ECLI, bodo usmerjeni na isti dokument.

 

C: V preteklosti je prihajalo do podvajanja ROŠ znotraj istega sodišča, ker ima sodišče več različnih zunanjih oddelkov in ni centraliziralo sistema obdelave zadev (npr. UPRS). Oznaka zunanjega oddelka je navedena v metapodatkih dokumenta. V takih primerih je treba na koncu EOŠ dodati „.črko“, ki označuje zunanji oddelek, v skladu z ustreznimi oznakami zunanjih enot:

Celje: .C

Ljubljana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M


D: V nekaterih dokumentih kazenskega prava v bazi SOVS Vrhovnega sodišča RS sta v polju „Odločba“ dve ROŠ. Prva uporablja opravilno številko (v obliki -NN), medtem ko je druga navedena v oklepaju (). Razlog za to je v dvojnem načinu evidentiranja zadev v prehodnem obdobju uvajanja informatiziranega vpisnika kazenskih zadev.

V teh primerih se za tvorjenje ECLI uporabi le prva ROŠ, pri čemer se za letnico doda opravilna številka. Druga ROŠ, navedena v oklepaju, se zavrže in ni del oznake ECLI.

Primer:

Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

potem je ECLI:

ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39


E: V nekaterih primerih se pri istem sodišču pojavlja več dokumentov z isto ROŠ, na primer za začasno odredbo in končno odločitev. V teh primerih se za oblikovanje EOŠ doda številka. Prva odločba (glede na datum izdaje) je brez numeričnega dodatka. Prva naslednja dobi dodatek „.1“, naslednja „.2“ itd. Dodatki se določijo avtomatično glede na datum izdaje.

Primer:

Sklep G 6/2011 (opomba: se ponavlja v več dokumentih),

potem so oznake ECLI:

ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

itd.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknu Vrhovno sodišče RS

Povezava se odpre v novem oknuUstavno sodišče RS

Povezava se odpre v novem oknuSodna praksa

Povezava se odpre v novem oknuSodna praksa (programski vmesnik API, za uporabo je potrebno dovoljenje VSRS)

Povezava se odpre v novem oknuSodna praksa Ustavnega sodišča RS

Zadnja posodobitev: 02/11/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Slovaška

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je Oddelek za informatiko in vodenje projektov Ministrstva za pravosodje Slovaške republike – e-naslov: Povezava se odpre v novem oknuecli@justice.sk.

Oznaka države

Oznaka države za Slovaško: [SK]

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Oznaka ECLI se ustvari, ko je sodba izdana. Dobijo jo samo sodne odločbe, izdane po 25. juliju 2011. Če se zoper sodno odločbo, izdano pred 25. julijem 2011, vloži pravno sredstvo po 25. juliju 2011, dobijo oznako ECLI ta sodna odločba in vse druge sodne odločbe iz zadevnega spisa.

Primer oznake ECLI za Slovaško:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = kratica sodišča

2011 = leto

0123456789 = IČS (identifikacijska številka spisa)

123 = zaporedna številka sodne odločbe v spisu

Zadnja posodobitev: 01/07/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Izvirna jezikovna različica te strani finščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Finska

Finska trenutno uvaja oznako ECLI (evropsko identifikacijsko oznako sodne prakse) v vseh podatkovnih bazah sodne prakse Finlex, ki je nacionalna pravna zbirka podatkov.

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je Aki Hietanen, pristojna oseba na Ministrstvu za pravosodje, Finska, e-naslov: finlex@om.fi

Oznaka države

Oznaka države za Finsko je: [FI]

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Finska trenutno izvaja oznako ECLI (evropsko identifikacijsko oznako sodne prakse) v vseh podatkovnih bazah sodne prakse Finlex, ki je nacionalna pravna zbirka podatkov. Projekt se je začel s testiranji uporabe oznake ECLI v podatkovni bazi sodne prakse finskega vrhovnega sodišča in vrhovnega upravnega sodišča. Trenutno identifikacijsko oznako ECLI uporabljajo tudi podatkovne baze prizivnih sodišč, upravnih sodišč in specializiranih sodišč. V letu 2013 bodo metapodatkom v sodbah dodani metapodatki ECLI. Podatkovne baze sodne prakse Finlex že sedaj uporabljajo metapodatke v skladu s pobudo za metapodatkovne opise Dublin Core.

Identifikacijska oznaka ECLI bo uporabljena tudi v podatkovni bazi Finlex „Sodba praksa v pravni literaturi“. Podatkovna baza vključuje sklice na sodno prakso v finski pravni literaturi od leta 1926. Sodna praksa obsega sodbe npr. finskega vrhovnega sodišča, vrhovnega upravnega sodišča, prizivnih sodišč, Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča EU.

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

Vrhovno sodišče: ECLI:FI:KKO:2011:43

Vrhovno upravno sodišče: ECLI:FI:KHO:2011:85

             – za povzetke zadev (brez celotnega besedila) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Prizivna sodišča:

 • Prizivno sodišče v Helsinkih ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Prizivno sodišče vzhodne Finske (Itä-Suomi) ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Prizivno sodišče v Kouvoli ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Prizivno sodišče v Rovaniemiju ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Prizivno sodišče v Turkuju ECLI:FI:THO:2011:2
 • Prizivno sodišče v Vaasi ECLI:FI:VHO:2011: 7

Upravna sodišča:

 • Upravno sodišče v Helsinkih ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Upravno sodišče v Hämeenlinni ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Upravno sodišče v Kouvoli ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Upravno sodišče v Kuopiu ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Upravno sodišče v Ouluju ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Upravno sodišče v Rovaniemiju ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Upravno sodišče v Turkuju ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Upravno sodišče v Vaasi ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Upravno sodišče v Ålandu ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Zavarovalno sodišče ECLI:FI:VAKO:2010:757

Delovno sodišče ECLI:FI:TTO:2011:108

Tržno sodišče ECLI:FI:MAO:2010:595

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuFinlex – nacionalna pravna zbirka podatkov

Zadnja posodobitev: 30/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Švedska

Švedska še ni uspela uvesti oznake ECLI.

Zadnja posodobitev: 22/10/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Anglija in Wales

Združeno kraljestvo ni sprejelo še nobene dokončne odločitve o uvedbi evropske identifikacijske oznake sodne prakse, vendar trenutno preučuje različne možnosti.

Zadnja posodobitev: 30/01/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Severna Irska

Združeno kraljestvo preučuje vse možnosti o uvedbi evropske identifikacijske oznake sodne prakse in o tem še ni sprejelo končne odločitve.

Zadnja posodobitev: 13/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI) - Škotska

Združeno kraljestvo trenutno ne namerava uvesti oznake ECLI (evropske identifikacijske oznake sodne prakse).

Zadnja posodobitev: 04/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.