Izvirna jezikovna različica te strani finščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Finska

Finska trenutno uvaja oznako ECLI (evropsko identifikacijsko oznako sodne prakse) v vseh podatkovnih bazah sodne prakse Finlex, ki je nacionalna pravna zbirka podatkov.

Vsebino zagotavlja
Finska

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je Aki Hietanen, pristojna oseba na Ministrstvu za pravosodje, Finska, e-naslov: finlex@om.fi

Oznaka države

Oznaka države za Finsko je: [FI]

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Finska trenutno izvaja oznako ECLI (evropsko identifikacijsko oznako sodne prakse) v vseh podatkovnih bazah sodne prakse Finlex, ki je nacionalna pravna zbirka podatkov. Projekt se je začel s testiranji uporabe oznake ECLI v podatkovni bazi sodne prakse finskega vrhovnega sodišča in vrhovnega upravnega sodišča. Trenutno identifikacijsko oznako ECLI uporabljajo tudi podatkovne baze prizivnih sodišč, upravnih sodišč in specializiranih sodišč. V letu 2013 bodo metapodatkom v sodbah dodani metapodatki ECLI. Podatkovne baze sodne prakse Finlex že sedaj uporabljajo metapodatke v skladu s pobudo za metapodatkovne opise Dublin Core.

Identifikacijska oznaka ECLI bo uporabljena tudi v podatkovni bazi Finlex „Sodba praksa v pravni literaturi“. Podatkovna baza vključuje sklice na sodno prakso v finski pravni literaturi od leta 1926. Sodna praksa obsega sodbe npr. finskega vrhovnega sodišča, vrhovnega upravnega sodišča, prizivnih sodišč, Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča EU.

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

Vrhovno sodišče: ECLI:FI:KKO:2011:43

Vrhovno upravno sodišče: ECLI:FI:KHO:2011:85

             – za povzetke zadev (brez celotnega besedila) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Prizivna sodišča:

 • Prizivno sodišče v Helsinkih ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Prizivno sodišče vzhodne Finske (Itä-Suomi) ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Prizivno sodišče v Kouvoli ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Prizivno sodišče v Rovaniemiju ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Prizivno sodišče v Turkuju ECLI:FI:THO:2011:2
 • Prizivno sodišče v Vaasi ECLI:FI:VHO:2011: 7

Upravna sodišča:

 • Upravno sodišče v Helsinkih ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Upravno sodišče v Hämeenlinni ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Upravno sodišče v Kouvoli ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Upravno sodišče v Kuopiu ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Upravno sodišče v Ouluju ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Upravno sodišče v Rovaniemiju ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Upravno sodišče v Turkuju ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Upravno sodišče v Vaasi ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Upravno sodišče v Ålandu ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Zavarovalno sodišče ECLI:FI:VAKO:2010:757

Delovno sodišče ECLI:FI:TTO:2011:108

Tržno sodišče ECLI:FI:MAO:2010:595

Sorodne povezave

Finlex – nacionalna pravna zbirka podatkov

Zadnja posodobitev: 30/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču