Izvirna jezikovna različica te strani hrvaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Oznaka ECLI v Republiki Hrvaški ni uvedena v podatkovno zbirko sodne prakse, ki se vodi pri vrhovnem sodišču Republike Hrvaške in je dostopna na njegovem spletišču. Glede na pomen sistema ECLI in potrebo po njegovi uvedbi v vseh državah članicah EU sta ministrstvo za pravosodje Republike Hrvaške in vrhovno sodišče Republike Hrvaške odločila, da se izvedba sistema ECLI prijavi na natečaj, razpisan v okviru programa za pravosodje 2014–2020 Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike.

Zelo smo zadovoljni, da je Evropska komisija pred kratkim uradno odobrila navedeni projekt in da se bo uvedba sistema ECLI skupaj s približno desetimi projektnimi partnerji začela na začetku oktobra letos.

Zadnja posodobitev: 06/09/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.