To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je:

Vrhovni sodni svet – Vissh sadeben savet (VSS)

Ul. Saborna 9

Sofia 1000

Do vzpostavitve funkcionalnega elektronskega naslova je podatke mogoče poslati kontaktnim osebam:

Martin Velichkov, martin.velichkov@mail.bg, telefon: +359 29304943

Valeri Mihaylov, valery@abv.bg, telefon: +359 29304936

Koda države

Koda države za Bolgarijo je: [BG]

Vzpostavitev nacionalne oznake ECLI

Vrhovni sodni svet je sprejel osnutek za spletne strani sodišča, ki vključuje oddelek za sodne odločbe, ki jih je treba objaviti v skladu z bolgarskim zakonom o varstvu osebnih podatkov (Zakon za zashtita na lichnite danni). Vrhovni sodni svet je tudi potrdil objavo sodnih odločb prek centraliziranega spletnega vmesnika.

Zadnja posodobitev: 17/12/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču