European Case Law Identifier (ECLI)

The European Case Law Identifier (ECLI) has been developed to facilitate the correct and unequivocal citation of judgments from European and national courts. A set of uniform metadata will help to improve search facilities for case law.

Before ECLI, it was difficult and time-consuming to find relevant case law. Take, for example, a case where a ruling of the Supreme Court of Member State A was known to be of interest for a specific legal debate. The case was registered in various national and cross-border case law databases, but in each database the ruling had a different identifier. All these identifiers – if known at all – had to be cited to enable readers of the citation to find the case in the database of their preference. Different citation rules and styles complicated the search. Moreover, users had to go to all the databases to find out whether this Supreme Court case was available – summarised, translated or annotated. With the ECLI system one search via one search interface using just one identifier will suffice to find all occurrences of the ruling in all participating national and cross-border databases.

Easy access to judicial decisions of other Member States is of growing importance in reinforcing the role of the national judge in applying and upholding EU law. Searching for, and citation of judgments from other Member States is seriously hampered by differences in national case law identification systems, citation rules and technical fields describing the characteristics of a judgment.

To overcome these differences and to facilitate easy access to - and citation of - national, foreign and European case law, the Council of the European Union invited Member States and EU institutions to introduce the European Case Law Identifier (ECLI) and a minimum set of uniform metadata for case law.

Main characteristics of ECLI

ECLI is a uniform identifier that has the same recognizable format for all Member States and EU courts. It is composed of five, mandatory, elements:

 • ‘ECLI’: to identify the identifier as being a European Case Law Identifier;
 • the country code;
 • the code of the court that rendered the judgment;
 • the year the judgment was rendered;
 • an ordinal number, up to 25 alphanumeric characters, in a format that is decided upon by each Member State. Dots are allowed, but not other punctuation marks.

The elements are separated by a colon. A (non-existent) example of an ECLI could be:

ECLI:NL:HR:2009:384425, which could be decision 384425 of the Supreme Court (‘HR’) of the Netherlands (‘NL’) from the year 2009.

Metadata

To make it easier to understand and find case law, each document containing a judicial decision should have a set of metadata as described in this paragraph. These metadata should be described according to the standards set by the Dublin Core Metadata Initiative.

The Council Conclusions on ECLI give a description of the metadata that can be used.

ECLI coordinator

Every Member State using ECLI must appoint a governmental or judicial organisation as the national ECLI coordinator. The National ECLI coordinator is responsible for establishing the list of codes for the participating courts, the publication of the way the ordinal number is made up, and all other information that is relevant for the functioning of the ECLI system. The ECLI co-ordinator for the EU is the Court of Justice of the European Union.

Each Member State decides whether, and to what extent - it will use the ECLI system, e.g. if it will apply it retroactively to historical records or the number of courts participating, for example only at supreme court level, all courts, etc.

European and international dimension

By clicking on the EU and international flags available at the right hand side, you will find information on implementation of ECLI by the Court of Justice of the European Union and the European Patent Office.

In accordance with the Council conclusions the European Commission has developed a multi-lingual ECLI search engine which allows users to find judicial decisions from the databases of those case law publishers who have implemented the ECLI standard and provided us with access to their data.

An ECLI resolver is also available at https://e-justice.europa.eu/ecli/ - any ECLI typed after this path will display the relevant ECLI metadata (if available). For example https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 would directly display the metadata of decision ECLI:NL:HR:2016:764.

Member State pages

On the Member State pages you can find information on:

 • whether the Member State has already introduced ECLI and metadata;
 • if not: whether it is planning to do so;
 • if yes: information on court codes, formatting rules, metadata and so on;
 • the national ECLI coordinator.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Európska únia

Súdny dvor Európskej únie (Odkaz sa zobrazí v novom okneECLI-Coordinator@curia.europa.eu) je koordinátorom ECLI pre jurisdikcie Únie.

Kód krajiny

Kód krajiny Súdneho dvora Európskej únie, ktorý tvorí druhú časť kódu ECLI, je: [EU]

Vytvorenie kódu ECLI

Časti kódu ECLI na identifikáciu rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie:

 • skratka ECLI
 • kód krajiny: EU
 • kód súdu:

C = Súdny dvor

T = Všeobecný súd

F = Súd pre verejnú službu

 • rok, v ktorom bolo rozhodnutie vydané (vo formáte RRRR)
 • poradové číslo tvorí:

sériové číslo rozhodnutia za jurisdikciu za rok

Príklady:

ECLI:EU:C:1998:27 je 27. dokument Súdneho dvora s kódom ECLI v roku 1998

ECLI:EU:T:2012:426 je 426. dokument Všeobecného súdu s kódom ECLI v roku 2012

ECLI:EU:F:2010:80 je 80. dokument Súdu pre verejnú službu s kódom ECLI v roku 2010

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneEUR-Lex

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdny dvor

Posledná aktualizácia: 18/01/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Medzinárodný kontext

Európsky patentový úrad

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky patentový úrad (EPÚ) poskytuje vynálezcom jednotný postup podávania žiadostí, ktorý im umožňuje žiadať o ochranu patentov až v 40 európskych krajinách. Úrad je výkonným orgánom  Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópskej patentovej organizácie a dohľad nad ním vykonáva Správna rada.

Koordinátorom ECLI Európskeho patentového úradu je Odkaz sa zobrazí v novom okneOddelenie pre vydávanie publikácií.

Poštová adresa

Postfach 90
1031 Viedeň
Rakúsko

Adresa

Rennweg 12
1030 Viedeň
Rakúsko

Kód krajiny

Kód krajiny Európskeho patentového úradu, ktorý tvorí druhú časť kódu ECLI, je: [EP]

Vytvorenie vnútroštátneho kódu ECLI

Časti kódu ECLI na identifikáciu rozhodnutí sťažnostných senátov Európskeho patentového úradu:

 • skratka ECLI
 • kód krajiny: EP
 • kód súdu: BA (BA = Sťažnostný senát Európskeho patentového úradu)
 • rok, v ktorom bolo rozhodnutie vydané (vo formáte RRRR)
 • poradové číslo tvorí:

  číslo rozhodnutia veci (pôvodné číslo veci bez lomky). Pozostáva zo siedmich znakov --> 1 znak (typ rozhodnutia) + 4 znaky (poradové číslo rozhodnutia) + 2 znaky (posledné dve čísla roku podania).

  Kódy pre jednotlivé typy rozhodnutí EPÚ:
  • D: Disciplinárny sťažnostný senát
  • G: Veľký sťažnostný senát
  • J: Právny sťažnostný senát
  • T: Technický sťažnostný senát
  • W: rozhodnutia o námietkach
  • R: rozhodnutia o žiadostiach o preskúmanie

bodka

dátum rozhodnutia (vo formáte RRRRMMDD)

Príklad:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Európsky patentový úrad

BA = Sťažnostný senát Európskeho patentového úradu

2002 = rok, v ktorom bolo rozhodnutie vydané (príklad)

D000300 = D0003/00 (číslo rozhodnutia)

20020503 = 2002.05.03 (dátum rozhodnutia)

Použitie kódu ECLI

Kód ECLI sa používa ako jedinečný identifikátor rozhodnutí sťažnostných senátov Európskeho patentového úradu:

Vyhľadávanie pomocou kódu ECLI sa uskutočňuje prostredníctvom databázy rozhodnutí sťažnostných senátov EPÚ (pozri odkaz nižšie).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDatabáza rozhodnutí sťažnostných senátov EPÚ

Odkaz sa zobrazí v novom okneJudikatúra sťažnostných senátov

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky patentový register

Posledná aktualizácia: 20/05/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Belgicko

Belgický systém zatiaľ nebol prispôsobený systému ECLI.

Posledná aktualizácia: 06/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Bulharsko

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Národným koordinátorom ECLI je:

Najvyššia súdna rada – Visš sadeben savet (VSS)

Ul. Saborna 9

Sofia 1000

Do vytvorenia funkčnej emailovej adresy môžu byť informácie posielané:

Martin Velichkov, Odkaz sa zobrazí v novom oknemartin.velichkov@mail.bg , telefón + 359 2 930 49 43

Valeri Mihaylov, Odkaz sa zobrazí v novom oknevalery@abv.bg , telefón + 359 2 930 49 36

Kód krajiny

Kód krajiny pre Bulharsko je: [BG]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Najvyššia súdna rada schválila vzor webových stránok súdov, ktorý obsahuje časť určenú pre súdne rozhodnutia, ktoré sa majú uverejniť v súlade s bulharským zákonom o ochrane osobných údajov (Zakon za zaštita na ličnite danni). Najvyššia súdna rada tiež schválila publikovanie rozhodnutí súdu cez centralizované webové rozhranie.

Posledná aktualizácia: 17/12/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Česká republika

Vnútroštátny (národný) koordinátor ECLI

Nejvyšší soud

Burešova 571/20, Brno – Veveří, PSČ 657 37

Česká republika

Telefón: +420 541 593 111

Fax: +420 541 213 493

Identifikátor dátovej schránky: kccaa9t

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknepodatelna@nsoud.cz (uvádzajte predmet: ECLI)

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.nsoud.cz/

Kontaktná osoba: JUDr. Michal Malaník

Vytváranie vnútroštátneho identifikátora ECLI (syntax ECLI)

Identifikátor ECLI bol zatiaľ zavedený v Českej republike na označovanie súdnych rozhodnutí „Nejvyššího soudu“, a to od apríla 2012, a od marca 2014 sa pomocou tohto identifikátora označujú aj rozhodnutia „Ústavního soudu“. Rozhodnutia týchto súdov sa pomocou identifikátora ECLI dajú vyhľadať na webových stránkach súdov (rozhodnutia „Nejvyššího soudu“ na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.nsoud.cz/ a rozhodnutia „Ústavního soudu“ na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Kód krajiny

[CZ]: kód krajiny pre Českú republiku.

Kódy súdov

[NS]: „Nejvyšší soud“ (Najvyšší súd Českej republiky).

[US]: „Ústavní soud“ (Ústavný súd Českej republiky).

Príklad identifikátora ECLI v prípade rozhodnutia českého súdu

ECLI:CZ:NS:2012:číslo spisu.1

[CZ] kód krajiny (CZ pre Českú republiku);

[NS] je skratka (kód) súdu, ktorý rozhodnutie vydal (NS pre „Nejvyšší soud“);

[2012] označuje rok vydania rozhodnutia;

[číslo spisu] sa uvádza bez medzier a lomky, ktoré sa nahrádzajú bodkami;

číslo [1] je poradové číslo rozhodnutia v prípade rovnakého čísla spisu. Použitím tohto poradového čísla sa predíde tomu, aby v rámci jedného súdu bolo v jednom roku označené rovnakým identifikátorom ECLI niekoľko rozhodnutí.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.nsoud.cz/

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

Posledná aktualizácia: 13/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Dánsko

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Správa súdov (Domstolsstyrelsen)
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Tel: 70 10 33 22
Odkaz sa zobrazí v novom oknepost@domstolsstyrelsen.dk

Kód krajiny

ECLI kód krajiny pre Dánsko je: [DK]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Informácie budú poskytnuté neskôr.

Posledná aktualizácia: 13/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Nemecko

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Povereným koordinátorom pre Nemecko je:

Bundesamt für Justiz [Spolkový úrad pre spravodlivosť]
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes [Spolkové kompetenčné centrum – Právny informačný systém](CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland

+49 228 410 5801
E-Mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecc-ris@bfj.bund.de
Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bundesjustizamt.de

Kód krajiny

Kód krajiny pre Nemecko je: [DE]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Na spolkovej úrovni plánujú všetky spolkové súdy zaviesť európsky identifikátor judikatúry (ECLI). Očakáva sa, že súdy spolkových krajín ho zavedú neskôr.

Kód ECLI do svojich databáz rozhodnutí zatiaľ zaviedli Spolkový ústavný súd, Spolkový správny súd a Spolkový pracovný súd. Všetkým rozhodnutiam uverejneným na ich príslušných webových sídlach od zavedenia systému ECLI bol pridelený kód ECLI. Podrobné informácie:

V identifikačnom čísle ECLI, ktoré pozostáva z piatich častí, prvé dva znaky vždy predstavujú kód členského štátu:

ECLI:DE:[kód súdu]:[rok rozhodnutia]:[sériové číslo].

Každému súdu sa pridelí kód súdu a individuálne pravidlá generovania sériového čísla. Rok rozhodnutia sa spravidla uvádza ako štvorciferné číslo (rrrr, napr. 2015).

Spolkový ústavný súd (Bundesverfassungsgericht)

Kód súdu je vždy BVerfG.
Sériové číslo (poradové číslo) sa skladá zo štyroch, alebo ak je potrebný ďalší rozlišujúci znak, piatich častí, z ktorých tretia a štvrtá časť a štvrtá a piata časť sú oddelené bodkou.

1.   Typ postupu:

b    Rozhodovanie o zákaze činnosti politických strán
c    Rozhodovanie o sťažnostiach vo volebných veciach
e    Postup riešenia sporov medzi orgánmi (kompetenčné spory)
f    Abstraktné súdne preskúmanie
g    Spory medzi spolkovou republikou a spolkovými krajinami
h    Ostatné spory medzi spolkovou republikou a spolkovými krajinami
k    Spory týkajúce sa ústavy spolkovej krajiny
l     Vecné súdne preskúmanie
m   Preskúmanie medzinárodného práva ako spolkového práva
n    Výklad základného práva po postúpení od ústavného súdu spolkovej krajiny
p    Rozhodnutia o iných otázkach, ktoré mu boli postúpené spolkovým zákonom
q    Predbežné opatrenia
r    Ústavné sťažnosti
up  Rozhodnutia pléna
vb  Sťažnosti týkajúce sa prieťahov v súdnom konaní

2.    Skratky zloženia súdu: k pre rozhodnutia komory alebo s pre rozhodnutia senátu (divízia) (nie pre prípady, ktorých sa rozhoduje v pléne alebo sťažnosti týkajúce sa odkladov; v týchto prípadoch sa zloženie súdu implicitne označuje skratkami „up“ a „vb“)
3.    Presný dátum rozhodnutia vo formáte rrrrmmdd
4.    Voliteľné: dodatočný rozlišovací znak (a – z) je potrebný vtedy, keď sú rozhodnutia vynesené s rovnakým dátumom/referenčným číslom (príklad: predĺženie dočasného príkazu + rozhodnutie vo veci samej s rovnakým dátumom/referenčným číslom)
5.    Referenčné číslo

Príklad:
ECLI rozhodnutia z 21. januára 2015 s referenčným číslom 2 BvR 1856/13 je:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613.

Spolkový správny súd (Bundesverwaltungsgericht)

Kód súdu je vždy BVerwG.
Sériové číslo sa skladá zo štyroch častí, z ktorých druhá a tretia časť a tretia a štvrtá časť sú od seba oddelené bodkou.

1.    Presný dátum rozhodnutia vo formáte ddmmrr
2.    Skratka typu rozhodnutia [U pre rozsudok (Urteil), B pre rozhodnutie (Beschluss), G pre príkaz (Gerichtsbescheid)]
3.    Referenčné číslo a 4.    Vždy: dodatočné rozlišovacie číslo (slúži na rozlíšenie medzi dvoma alebo viacerými dokumentmi s rovnakým typom rozhodnutia prijatého v rovnaký deň, s rovnakým referenčným číslom, napr. „0“)

Príklad:
ECLI rozsudku z 17. apríla 2002 s referenčným číslom 9 CN 1.01 je:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Spolkový pracovný súd (Bundesarbeitsgericht)

Kód súdu je vždy BAG.
Sériové číslo sa skladá zo štyroch častí oddelených bodkami:

1.    Presný dátum rozhodnutia vo formáte ddmmrr
2.    Skratka typu rozhodnutia [B pre rozhodnutie (Beschluss), U pre rozsudok (Urteil)]
3.    Referenčné číslo a 4.    Vždy: dodatočné rozlišovacie číslo (slúži na rozlíšenie medzi dvoma alebo viacerými dokumentmi s rovnakým typom rozhodnutia prijatého v rovnaký deň, s rovnakým referenčným číslom, napr. „0“)

Príklad:
ECLI rozhodnutia Spolkového pracovného súdu zo 7. januára 2015 s referenčným číslom 10 AZB 109/14 je:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0

Posledná aktualizácia: 29/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Estónsko

Estónsko sa chystá zaviesť ECLI pri judikatúre uverejnenej v Riigi Teataja (štátny vestník).

Posledná aktualizácia: 14/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Írsko

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Národným koordinátorom ECLI je Úrad spravodlivosti a rovnoprávnosti (The Department of Justice and Equality).

Kód krajiny

Kód krajiny pre Írsko je: [IE]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Na základe existujúcich verejne dostupných informácií v súčasnosti nie je možné vytvoriť kód ECLI. Presné forma kódu ECLI ešte nebola dohodnutá a stále sa na nej pracuje.

Posledná aktualizácia: 05/04/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Grécko

Grécko sa na systéme ECLI nezúčastňuje.

Napriek tomu sa v súčasnosti nachádzame v štádiu príprav na vytvorenie jednotnej databázy, ktorá bude obsahovať všetky rozhodnutia domácich súdov. Na internete existuje už niekoľko elektronických databáz judikatúry, ktoré sa týkajú:

1. Gréckeho najvyššieho súdu, obsahuje len jeho vlastnú judikatúru:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.areiospagos.gr/;

2. Štátnej rady, obsahuje len jej vlastnú judikatúru:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp;

3. Aténskeho správneho súdu prvého stupňa, obsahuje len jeho vlastnú judikatúru

(táto služba je dostupná len pre certifikovaných používateľov):

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/.

Existujú aj súkromné databázy s plateným prístupom. Napríklad:

1. databáza Aténskej advokátskej komory:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dsanet.gr/;

2. databáza spoločnosti Intracom Services (súkromná):

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html.

Posledná aktualizácia: 19/09/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Španielsko

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Národným koordinátorom ECLI je CENDOJ (CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL), Centrum pre súdnu dokumentáciu, technický orgán španielskej Generálnej rady súdnej moci: Odkaz sa zobrazí v novom oknecendoj.ecli@cgpj.es.

Kód krajiny

Kód pre Španielsko je: [ES]

Vytvorenie národného kódu ECLI

ECLI bol v Španielsku zavedený v novembri 2012.

Bolo to možné vďaka skutočnosti, že keď sa 27. októbra 2011 začal projekt ECLI, judikatúra v Španielsku už mala národný identifikátor s názvom ROJ (Repositorio Oficial de Jurisprudencia) – Oficiálny archív judikatúry, ktorý identifikuje rozhodnutia vynesené všetkými španielskymi súdmi od súdov prvého stupňa až po Najvyšší súd.

Prostredníctvom webového sídla Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.poderjudicial.es/ ponúkame všetkým občanom otvorený prístup k rozhodnutiam vyneseným všetkými španielskymi súdmi, čo je spolu približne 5 600 000 rozsudkov, pričom toto číslo sa každoročne zvyšuje. Sudcovia/vrchní sudcovia, prokurátori a súdni úradníci majú v obmedzenom prostredí s ďalšími informáciami a hypertextovými odkazmi prístup k judikatúre Ústavného súdu (Tribunal Constitucional), Súdneho dvora, ako aj k vnútroštátnej a medzinárodnej legislatíve a právnej doktríne: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.poderjudicial.es/.

V súčasnosti sa národný identifikátor ROJ – identifikátor centra CENDOJ – používa na vnútroštátnej úrovni, keďže ide o identifikátor oficiálneho orgánu na šírenie španielskej judikatúry, a kód ECLI sa používa na európskej úrovni. Na portáli elektronickej justície sa preto od roku 2014 nachádza 2 500 000 rozhodnutí Najvyššieho súdu (Tribunal Supremo), Národného vrchného súdu (Audiencia Nacional), vrchných súdov (Tribunales superiores de Justicia) a provinčných súdov (Audiencias Provinciales), ako aj vybrané rozsudky súdov prvého stupňa (Primera Instancia), ktoré sú právne významné alebo majú spoločenský vplyv. Rozhodnutia sa postupne nahrávajú do systému a ich počet sa každým dňom zvyšuje. Integračný proces ECLI bol v Španielsku úspešne dokončený a v súčasnosti sme partnerom v projekte BO-ECLI.

Kódy ECLI v Španielsku pozostávajú z týchto polí:

 • „ECLI“
 • Kód krajiny: „ES“
 • Kód súdu: skratka na označenie súdu, na ktorom bol rozsudok vynesený – pozri oddiel „kódy súdov ECLI“
 • Rok rozhodnutia
 • Sériové číslo, čo je v prípade Španielska poradové číslo národného identifikátora ROJ. To znamená, že keď sa rozhodnutiu priradí kód ROJ, je možné automaticky priradiť k nemu zodpovedajúci kód ECLI.
 • Okrem toho sa v prípade príkazov (Autos) na koniec poradového čísla pridáva písmeno „A“.

PRÍKLADY:

Keď ROJ je: národný identifikátor judikatúry.

1. *Rozsudok Národného vrchného súdu z 30. mája 2014. Trestný súd s ROJ Odkaz sa zobrazí v novom okneSAN 2389/2014

Zodpovedajúci kód ECLI bude:

ECLI:ES:AN:2014:2389

2. *Rozsudok Vrchného súdu z 15. apríla 2011. Odvolacia komora v Burgose, autonómnej oblasti Kastília a León, s ROJ: STSJ CL 782/2011

Zodpovedajúci kód ECLI bude:

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

3. *Príkaz Komory pre trestné veci Národného vrchného súdu z 29. októbra 2015 s ROJ: ANN 199/2015

Zodpovedajúci kód ECLI bude:

ECLI:ES:AN:2015:199A

Kódy súdov ECLI:

V Španielsku sa ako kód súdu ECLI používa skratka súdu, ktorý rozsudok vydal, pričom tá zodpovedá skratke použitej v národnom identifikátore ROJ daného rozsudku.

SKRATKA

NÁZOV

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Najvyšší súd

AN

Národný vrchný súd

TSJAND

Vrchný súd v Andalúzii

TSJAR

Vrchný súd v Aragónsku

TSJAS

Vrchný súd v Astúrii

TSJBAL

Vrchný súd na Baleárskych ostrovoch

TSJICAN

Vrchný súd na Kanárskych ostrovoch

TSJCANT

Vrchný súd v Kantábrii

TSJCL

Vrchný súd v Kastílii a Leóne

TSJ CLM

Vrchný súd v Kastílii-La Mancha

TSJCAT

Vrchný súd v Katalánsku

TSJCV

Vrchný súd v spoločenstve Valencia

TSJEXT

Vrchný súd v Extremadure

TSJGAL

Vrchný súd v Galícii

TSJLR

Vrchný súd v Rioje

TSJMAD

Vrchný súd v Madride

TSJMU

Vrchný súd v Murcii

TSJNAV

Vrchný súd v Navarre

TSJPV

Vrchný súd v Baskicku

TSJCE

Vrchný súd v Ceute

TSJML

Vrchný súd v Melille

APVI

Provinčný súd v Álave

APAB

Provinčný súd v Albacete

APA

Provinčný súd v Alicante

APAL

Provinčný súd v Almerii

APAV

Provinčný súd v Ávile

APBA

Provinčný súd v Badajoze

APIB

Provinčný súd na Baleárskych ostrovoch

APB

Provinčný súd v Barcelone

APBU

Provinčný súd v Burgose

APCC

Provinčný súd v Caceres

APCA

Provinčný súd v Cádize

APCS

Provinčný súd v Castellóne

APCR

Provinčný súd v Ciudad Real

APCO

Provinčný súd v Cordóbe

APC

Provinčný súd v A Coruñi

APCU

Provinčný súd v Cuence

APGI

Provinčný súd v Girone

APGR

Provinčný súd v Granade

APGU

Provinčný súd v Guadalajare

APSS

Provinčný súd v Guipúzcoe

APH

Provinčný súd v Huelve

APHU

Provinčný súd v Huesce

APJ

Provinčný súd v Jaene

APLE

Provinčný súd v Leóne

APL

Provinčný súd v Lleíde

APLO

Provinčný súd v Rioje

APLU

Provinčný súd v Lugu

APM

Provinčný súd v Madride

APMA

Provinčný súd v Málage

APMU

Provinčný súd v Murcii

APNA

Provinčný súd v Navarre

APOU

Provinčný súd v Ourense

APO

Provinčný súd v Astúrii

APP

Provinčný súd v Palencii

APGC

Provinčný súd v Las Palmas

APPO

Provinčný súd v Pontevedre

APSA

Provinčný súd v Salamance

APTF

Provinčný súd v Santa Cruz de Tenerife

APS

Provinčný súd v Kantábrii

APSG

Provinčný súd v Segovii

APSE

Provinčný súd v Seville

APSO

Provinčný súd v Sorii

APT

Provinčný súd v Tarragone

APTE

Provinčný súd v Terueli

APTO

Provinčný súd v Tolede

APV

Provinčný súd vo Valencii

APVA

Provinčný súd vo Valladolide

APBI

Provinčný súd vo Vizcayi

APZA

Provinčný súd v Zamore

APZ

Provinčný súd v Zaragoze

APCE

Provinčný súd v Ceute

APML

Provinčný súd v Melille

JPII

Súd prvého stupňa a miestny trestný súd

JPI

Súd prvého stupňa

JI

Miestny trestný súd

JSO

Súd pre sociálne veci

JCA

Správny odvolací súd

JM

Obchodný súd

JVM

Súd pre násilie páchané na ženách

JP

Trestný súd

JVP

Súd s osobitnými povinnosťami v oblasti rozhodnutí v trestných veciach

JME

Súd pre mladistvých

JF

Súd pre veci rodiny

Posledná aktualizácia: 12/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Francúzsko

Francúzsko je ešte stále v skúšobnej fáze zavedenia európskeho identifikátora judikatúry.

Vnútroštátny koordinátor ECLI

Generálny sekretariát vlády určil riaditeľstvo pre informácie v oblasti práva a správyOdkaz sa zobrazí v novom okneDILA) za vnútroštátneho koordinátora ECLI (európskeho identifikátora judikatúry) pre Francúzsko.

Kód „krajina“

Kód „krajina“ pre Francúzsko je: [FR]

Vytvorenie vnútroštátneho ECLI

Najvyššie francúzske súdy, ktorých sa ECLI týka, sú:

 • Ústavná rada (Conseil constitutionnel),
 • kasačný súd (Cour de cassation),
 • štátna rada (Conseil d'Etat).

ECLI sa skladá z piatich častí, z ktorých prvé dve sú konštanty pre členský štát:

ECLI:FR:{kód_súdu}:{rok rozhodnutia}:{poradové číslo}

Každý súd prijal svoj kód, ako aj pravidlá na vytváranie poradového čísla.

Rok rozhodnutia je vždy vo formáte štyroch čísel (formát RRRR, napríklad 2012).

1. Ústavná rada

Kód súdu je vždy CC.

Generická forma ECLI je teda:

ECLI:FR:CC:{rok rozhodnutia}:{poradové číslo}

Poradové číslo sa skladá z dvoch častí oddelených bodkou:

 1. číslo série typu rozhodnutia (číslo, ktoré sa každý rok začína znovu od 1);
 2. typ rozhodnutia (DC, QPC, AN… Odkaz sa zobrazí v novom oknepozri zoznam týchto typov)

Napríklad:

rozhodnutie z piatku 27. júla 2012 č. 2012-270 QPC bude mať podobu ECLI ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC

2. Kasačný súd (Cour de cassation)

Kód súdu je vždy CCASS.

Generická forma ECLI je teda:

ECLI:FR:CCASS:{rok rozhodnutia}:{poradové číslo}

Poradové číslo obsahuje dva prepojené prvky:

 1. Kódovanie súdneho dvora ustanoveného pre ECLI (dva alfanumerické znaky určené podľa ďalej uvedenej tabuľky):

AP

ASSEMBLEE PLENIERE (plenárne zhromaždenie)

AV

AVIS (poradný zbor)

C1

PREMIERE CHAMBRE CIVILE (prvý občianskoprávny senát)

C2

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (druhý občianskoprávny senát)

C3

TROISIEME CHAMBRE CIVILE (tretí občianskoprávny senát)

CO

CHAMBRE COMMERCIALE (obchodný senát)

CR

CHAMBRE CRIMINELLE (trestný senát)

MI

CHAMBRE MIXTE (zmiešaný senát)

OR

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT (uznesenie prvého predsedu)

SO

CHAMBRE SOCIALE (senát pre sociálne záležitosti)

Toto kódovanie spočíva v použití interného jednacieho čísla zloženého z 8 znakov:

jedného znaku, ktorý označuje kód na identifikáciu súdneho dvora,

dvoch číselných znakov, ktoré označujú rok rozhodnutia,

piatich číselných znakov, ktoré označujú číslo série v danom roku príslušný senát.

Príklad: rozsudok kasačného súdu, trestného senátu z 27. februára 2013 má číslo veci 12-81.063 a jednacie číslo C1300710. Prvá časť poradového čísla tohto rozsudku bude CR pre trestný senát.

 1. Päť posledných číselných znakov jednacieho čísla.

V našom príklade bude druhá časť poradového čísla 00710. Rozsudok vydaný trestným senátom kasačného súdu z 27. februára 2013 s číslom veci 12-81.063 bude mať ako ECLI celkovo takúto podobu: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Štátna rada (Conseil d'Etat)

Štátna rada používa kód súdu, ktorý určuje typ súdneho senátu: koreň CE je prepojený s viacerými písmenami, ako je znázornené ďalej:

Assemblée (zhromaždenie)

CEASS

Ordonnance (uznesenie)

CEORD

Section du contentieux (oddelenie pre sporné konania)

CESEC

Sous-section jugeantseule (podsekcia pre samostané rozhodnutia)

CESJS

Sous-sections reunies (spojené podsekcie)

CESSR

Kód CE sám o sebe sa nepoužíva.

Generická forma ECLI je teda:

ECLI:FR:CE…:{rok rozhodnutia}:{poradové číslo}

Poradové číslo sa tiež skladá z dvoch častí oddelených bodkou:

 1. číslo rozhodnutia;
 2. dátum čítania rozhodnutia vo formáte RRRRMMDD.

Napríklad:

Rozhodnutie Štátnej rady č. 355099 vydané spojenými podsekciami 3 a 8 z 1. marca 2013 bude mať ako ECLI túto podobu: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Posledná aktualizácia: 18/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Chorvátsko

V Chorvátskej republike nebol kód ECLI zavedený do Odkaz sa zobrazí v novom oknedatabázy judikatúry, ktorá je vedená na Najvyššom súde Chorvátskej republiky (Vrhovni sud Republike Hrvatske) a ktorá je prístupná na webovom sídle Najvyššieho súdu. Vzhľadom na význam systému ECLI a potrebu jeho zavedenia vo všetkýc4h členských štátoch EÚ sa preto Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky a Najvyšší súd Chorvátskej republiky rozhodli predložiť ponuku na zavedenie systému ECLI v rámci programu Spravodlivosť na roky 2014 – 2020 Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a spotrebiteľov.

Je pre nás veľkým uspokojením, že uvedený projekt nedávno úradne schválila Európska komisia a že začiatkom októbra tohto roka začneme spolu s asi desiatimi partnermi projektu so zavádzaním systému ECLI.

Posledná aktualizácia: 06/09/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Taliansko

Národný koordinátor ECLI

Národný koordinátor ECLI zatiaľ ešte nebol vymenovaný. V súčasnosti je koordinátorom Generálne riaditeľstvo pre automatizované informačné systémy (DGSIA) Ministerstva spravodlivosti.

Kód krajiny

Taliansko má tento kód krajiny: [IT].

Vytvorenie národného kódu ECLI

Návrh na zavedenie ECLI sa vypracúva ako súčasť prebiehajúcich pilotných činností . V súčasnosti sa v súlade so štandardom ECLI predovšetkým vymedzujú pravidlá vytvárania poradového čísla súdnych judikátov pomocou súboru prístupných metaúdajov na účely zabezpečenia jedinečnosti identifikačného čísla.

Posledná aktualizácia: 02/04/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Cyprus

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Národným koordinátorom ECLI je Úrad právnych publikácií (The Department of Legal Publications) – e-mail: publicationsc@sc.judicial.gov.cy

Kód krajiny

Kód krajiny pre Cyprus je: [CY]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Na presnom formáte kódu ECLI sa stále pracuje a musí sa o ňom ešte rozhodnúť.

Posledná aktualizácia: 23/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Lotyšsko

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Národný koordinátor ECLI bude vymenovaný spolu so zavedením ECLI.

Kód krajiny

Kód krajiny pre Lotyšsko je: [LV]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Prebieha zavedenie ECLI.

Posledná aktualizácia: 09/08/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Litva

Národný koordinátor ECLI

Národným koordinátorom ECLI je Správa národných súdov, L. Sapiegos gatvė 15, LT-10312 Vilnius, Litva. Tel. +370 52662981, e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@teismai.lt.

Kód krajiny

Kód krajiny pre Litvu je [LT].

Vytvorenie národného ECLI

ECLI sa v Litve zatiaľ nepoužíva.

Posledná aktualizácia: 11/04/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Luxembursko

Luxembursko v súčasnosti analyzuje možnosť zavedenia identifikátora európskej judikatúry (European Case Law Identifier – ECLI).

Posledná aktualizácia: 20/12/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Maďarsko

Maďarsko v súčasnosti neuvažuje o zavedení ECLI (európskeho identifikátora judikatúry).

Posledná aktualizácia: 07/04/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Malta

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Národným koordinátorom ECLI sú maltské súdy (Courts of Malta, courts.justice@gov.mt).

Kód krajiny

Kód krajiny pre Maltu je: [MT]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Z údajov obsiahnutých v rozsudku v príslušnom prípade, ktoré sú na Malte dostupné verejnosti, nemôže byť číslo ECLI vytvorené. Číslo je vytvorené automaticky v okamihu zapísania rozsudku do súdneho systému.

Posledná aktualizácia: 05/12/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Holandsko

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Národným koordinátorom ECLI je Súdna rada (Raad voor de rechtspraak): Odkaz sa zobrazí v novom okneecliservice@rechtspraak.nl

Kód krajiny

Kód krajiny pre Holandsko je: [NL]

Vytvorenie národného kódu ECLI

V Holandsku bol kód ECLI zavedený 28. júna 2013. Kód ECLI možno prideliť:

a) všetkým súdnym rozhodnutiam uverejneným na webovej stránke Súdnej rady: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.rechtspraak.nl/

b) všetkým rozhodnutiam v disciplinárnych veciach uverejneným na webovej stránke spoločných disciplinárnych orgánov: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.tuchtrecht.nl/;

c) všetkým súdnym rozhodnutiam neuverejneným na webových stránkach, ktoré sú uvedené v odsekoch a) a b), ale ktoré boli uverejnené v časopisoch alebo databázach, ako aj súdnym rozhodnutiam uverejneným komerčným spôsobom vo forme „otvorený prístup“ (open access). Vydavatelia časopisov alebo správcovia databáz, ktorí si to želajú, môže svoje rozhodnutia zaregistrovať prostredníctvom vyššie uvedenej emailovej adresy;

d) všetkým súdnym rozhodnutiam uloženým v databáze Súdnej rady.

Bez ohľadu na to, či je samotné rozhodnutie uverejnené na jednej z dvoch uvedených webových stránok, na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.rechtspraak.nl/ sa uverejňujú všetky holandské kódy ECLI, a to minimálne spolu s názvom subjektu, ktorý rozhodnutie vydal, dátumom rozhodnutia a číslom veci. Na účely citovania príslušného rozhodnutia v odborných časopisoch alebo databázach sa uvádzajú aj publikačné údaje, ak sú známe.

Holandské kódy ECLI sa skladajú z týchto prvkov:

 • „ECLI“,
 • kód krajiny „NL“,
 • kód súdu - pozri pod nadpisom „kódy súdov ECLI“,
 • rok vydania rozhodnutia,
 • sériové číslo. Existujú dva možné formáty.
 • Prakticky všetkým rozhodnutiam uverejneným v Holandsku pred 28. Júnom 2013 bolo prideľované vnútroštátne referenčné číslo veci „LJN“ (Landelijk Jurisprudentie Nummer), ktorý vždy pozostávalo z dvoch písmen a štyroch číslic, napr. „AB1234“. Z dôvodu zachovania konzistentnosti bol toto číslo LJN začlenené ako piata časť kódu ECLI.
 • Od 28. Júna 2013 sa čísla LJN už neprideľujú. Všetky rozhodnutia, ktorým je pridelený kód ECLI po tomto dátume, majú vzostupné sériové číslo pozostávajúce výlučne z číslic. Môže tomu takisto byť aj v prípade rozhodnutí vydaných pred 28. júnom 2013.

Najdôležitejšie kódy súdov

V Holandsku je veľký počet súdov. Kódy najdôležitejších holandských súdov sú uvedené nižšie.

Organizácia súdov sa v Holandsku výrazne zmenila 1. januára 2013. Súdy, ktoré už k 1. januáru 2013 neexistovali, sú uvedené ako „zrušené“. K ďalšej zmene došlo 1. apríla 2013. Súdy, ktoré už od tohto dátumu neexistujú, sú tiež uvedené ako „zrušené“.

Najvyššie súdy

HR

Hoge Raad (Najvyšší súd)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Úrad prokuratúry Najvyššieho súdu) (Generálny prokurátor)

RVS

Raad van State (Štátna rada)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Súd posledného stupňa vo veciach sociálneho zabezpečenia)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Správny súd posledného stupňa vo veciach obchodu a priemyslu)

Odvolacie súdy

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (Amsterdamský odvolací súd)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (zrušený)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (zrušený)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (zrušený)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Okresné súdy

RBALK

Rechtbank Alkmaar (Alkmaarsky okresný súd) (zrušený)

RBALM

Rechtbank Almelo (zrušený)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (zrušený)

RBASS

Rechtbank Assen (zrušený)

RBBRE

Rechtbank Breda (zrušený)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (zrušený)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (zrušený)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (zrušený)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (zrušený)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (zrušený)

RBMID

Rechtbank Middelburg (zrušený)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (zrušený)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (zrušený)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (zrušený)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (zrušený)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (zrušený)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (zrušený)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (zrušený)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Kódy všetkých súdov

Úplný zoznam kódov holandských súdov v abecednom poradí je k dispozícii v prílohePDF(73 Kb)NL../../../../../../fileDownload.do?id=ff7a5a05-4b2c-49d9-ba7e-b5b79ee88fb4. Súdy, ktoré už neexistujú, sú označené ako „zrušené“.

Posledná aktualizácia: 17/04/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Rakúsko

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Úrad spolkového kancelára

e-Government – Program a riadenie projektu (odbor I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Viedeň

Helmut Weichsel

Tel.: (+43 1) 53115/204211

Fax: (+43 1) 53109/204211

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknehelmut.weichsel@bka.gv.at

Kód krajiny

Kód krajiny pre Rakúsko je: [AT]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Kód ECLI sa priraďuje v prípade, keď sú rozhodnutia týchto súdov a orgánov Odkaz sa zobrazí v novom okneuverejnené na internete.

 • Ústavný súd (Verfassungsgerichtshof)
 • Najvyšší súd (Oberster Gerichtshof) a ostatné súdy
 • Spolkový správny súd (Bundesverwaltungsgericht)
 • Spolkový daňový súd (Bundesfinanzgericht)
 • Regionálne správne súdy (Landesverwaltungsgerichte)
 • Orgán pre ochranu osobných údajov (Datenschutzbehörde)
Posledná aktualizácia: 28/04/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Poľsko

Poľsko zatiaľ neuvažuje o zavedení európskeho identifikátora judikatúry.

Posledná aktualizácia: 13/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Rumunsko

Národný koordinátor ECLI

Národný koordinátor nie je zatiaľ stanovený. Informácie budú zodpovedajúcim spôsobom aktualizované.

Kód krajiny

Kód krajiny pre Rumunsko je: [RO]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Kód ECLI bude v zásade vytvorený v okamihu vydania rozsudku, keďže číslo súdneho rozhodnutia je súčasťou ECLI.

Posledná aktualizácia: 06/05/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Slovinsko

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Národným koordinátorom pre Slovinsko je:

Najvyšší súd Slovinskej republiky

Oddelenie registra,

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ľubľana

Slovinsko

Kontaktný email: Odkaz sa zobrazí v novom okneecli.vsrs@sodisce.si

Kontaktná osoba: Gregor Strojin

Kód krajiny

Kód krajiny pre Slovinsko je: [SI]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Slovinsko 1. októbra 2011 zaviedlo kód ECLI ako súčasť všetkých existujúcich dokumentov uverejnených v Odkaz sa zobrazí v novom oknedatabázach judikatúry svojich súdov. Kód ECLI sa takisto prideľuje všetkým novým dokumentom, ktoré sa zaznamenávajú do databáz judikatúry. Tento kód bude v blízkej budúcnosti aj súčasťou všetkých nových súdnych rozhodnutí.

Všetky kódy ECLI sa vytvárajú automaticky na základe existujúcich údajov.

Všetci známi súkromní vydavatelia dokumentov judikatúry boli informovaní o kóde ECLI a väčšina z nich už priradila kód ECLI uverejneným dokumentom.

Kódy súdov:

VSRS: Najvyšší súd Slovinskej republiky (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Ústavný súd Slovinskej republiky (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Vyšší súd v Celje (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Vyšší súd v Koperi (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Vyšší súd v Ľubľane (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Vyšší súd v Maribore (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Správny súd Slovinskej republiky (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Vyšší súd pre pracovné a sociálne veci (Višje delovno in socialno sodišče)

Poznámka: kódy súdov pozostávajú zo štyroch písmen. Do zoznamu zúčastnených súdov sú v súčasnosti zaradené len odvolacie súdy, Najvyšší súd a Ústavný súd Slovinskej republiky, ktorých rozhodnutia sú už uverejnené vo vnútroštátnych databázach judikatúry. Ostatné súdy a inštitúcie budú pridané v blízkej budúcnosti.

Rok prijatia rozhodnutia:

Použije sa rok, v ktorom bolo rozhodnutie vydané (údaj RRRR).

Referenčné číslo:

Štandardné poradové číslo (ďalej len „RON“; napr. II Ips 123/2005) príslušného súdu [dátové pole: Odločba (= rozhodnutie)] sa používa ako základ pre vytvorenie poradového čísla kódu ECLI (ďalej len „EON“).

Iné slová (napr. Sodba, Sklep a pod.), ktoré môžu byť súčasťou poľa Odločba, sa nepovažujú za súčasť RON a pri vytváraní EON sa vynechajú/zmažú.

Rok, ktorý je súčasťou RON, zostáva súčasťou nového EON.

Keďže štandardné poradové čísla zahŕňajú znaky ako pomlčky, lomky alebo prázdne miesta, každý z nich sa v rámci formátu kódu ECLI nahrádza bodkou (napr. II Ips 123/2005 sa zmení na II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 sa zmení na I.K.123456.2010 a pod.).

Všeobecné pravidlá pre EON podliehajú výnimkám vymedzeným v týchto osobitných prípadoch .

Osobitné prípady:

A: Keď sa pri jednom spoločnom rozhodnutí uvádzajú dve alebo viac RON, na vytvorenie kódu ECLI sa použije len prvé RON. V takýchto prípadoch sa na koniec EON pridá „.A“. Ostatné RON sú dostupné cez metaúdaje dokumentu.

Príklad:
Sodba II Ips 49/2008 a II Ips 28/2011

ECLI je:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


B: Keď sa pri rozhodnutí používa len jeden RON, ktorý je podobný v prípade niekoľkých iných rozhodnutí s inými RON, tieto ďalšie rozhodnutia neboli do databázy judikatúry pridané. Prvý RON sa použije na vytvorenie kódu ECLI a ostatné sa v metaúdajoch označia ako „rovnaké“. Zvyšné RON sa použijú na vytvorenie kódov ECLI, v prípade ktorých sa v databáze uvedie, že sa vzťahujú na podobné rozhodnutia.

Príklad:
Sodba VIII Ips 432/2009, rovnaké ako v prípade: VIII Ips 50/2009 a VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

ECLI je:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

Rovnaké ako v prípade:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Používatelia, ktorí hľadajú ktorékoľvek z uvedených ECLI, budú nasmerovaní k rovnakému dokumentu.

 

C: V minulosti sa objavili prípady, keď RON toho istého súdu mohlo byť zdvojené, pretože sa inštitúcia prevádzkovala z rôznych pobočiek a nemala centralizovaný systém riadenia prípadov (napr. UPRS). Presná pobočka je uvedená v metaúdajoch dokumentu. V takýchto prípadoch sa na koniec EON pridá kombinácia „.písmeno“, ktorá predstavuje pobočku:

Celje: .C

Ľubľana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M


D: Niektoré dokumenty z oblasti trestného práva v databáze SOVS Najvyššieho súdu používajú v poli „Odločba“ dva kódy RON. V prvom z nich je použitá radovú číslovku (v podobe -NN) a druhý je uvedený v zátvorkách ( ). Dôvodom je dvojitá registrácia prípadov počas prechodnej fázy zavádzania digitalizovaného systému správy trestnoprávnych prípadov.

V týchto prípadoch sa na vytvorenie kódu ECLI použije iba prvý RON, ku ktorému sa po danom roku pridelí poradové číslo prípadu. Druhý RON uvedený v zátvorkách sa zruší a nepredstavuje súčasť ECLI.

Príklad:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

ECLI je:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39


E: V niektorých prípadoch existuje niekoľko dokumentov toho istého súdu, ktoré majú rovnaký RON, napríklad predbežné opatrenia a konečné rozhodnutia. V niektorých prípadoch sa na účely vytvorenia kódu EON pridáva číslo. Prvé rozhodnutie (podľa dátumu vydania) neobsahuje číselný dodatok. K ďalšiemu je priradený dodatok „.1“, k nasledujúcemu „.2“ atď. Dodatky sa priraďujú automaticky na základe dátumu, keď bol dokument vydaný.

Príklad:
Sklep G 6/2011 (poznámka: opakovaný vo viacerých dokumentoch)

ECLI sú:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

atď.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd Slovinskej republiky (Vrhovno sodišče RS)

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavný súd Slovinskej republiky (Ustavno sodišče RS)

Odkaz sa zobrazí v novom okneJudikatúra (Sodna praksa)

Odkaz sa zobrazí v novom okneJudikatúra (na použitie rozhrania aplikačného programu (API) sa vyžaduje povolenie Najvyššieho súdu)

Odkaz sa zobrazí v novom okneJudikatúra Ústavného súdu (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)

Posledná aktualizácia: 02/11/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Slovensko

Národný koordinátor ECLI

Národným koordinátorom ECLI je sekcia informatiky a riadenia projektov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky – e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneecli@justice.sk

Kód krajiny

Kód krajiny pre Slovenskú republiku je: [SK]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Kód ECLI je vytvorený v okamihu vydania súdneho rozhodnutia. Číslo ECLI je uvedené iba pri súdnych rozhodnutiach, ktoré sú vydané po 25. júli 2011.  V prípade súdneho rozhodnutia vydaného pred 25. júlom 2011, voči ktorému bolo podané odvolanie po 25. júli 2011, je toto súdne rozhodnutie, ako aj ostatné rozhodnutia obsiahnuté v spise tiež označené kódom ECLI.

Príklad kódu ECLI pre Slovenskú republiku:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = skratka súdu

2011 = rok

0123456789 = IČS (Identifikačné číslo spisu)

123 = poradové číslo rozhodnutia v spise

Posledná aktualizácia: 01/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Fínsko

Fínsko v súčasnosti zavádza európsky identifikátor judikatúry vo všetkých databázach judikatúry národnej právnej databanky Finlex.

Národný koordinátor ECLI

Národným koordinátorom ECLI je Aki Hietanen, Ministerstvo spravodlivosti, Fínsko, e-mail: finlex@om.fi

Kód krajiny

Kód krajiny pre Fínsko je: [FI]

Vytvorenie národného ECLI kódu

Fínsko v súčasnosti zavádza európsky identifikátor judikatúry vo všetkých databázach judikatúry národnej právnej databanky Finlex. Projekt odštartoval testovaním používania ECLI v databázach judikatúry Najvyššieho súdu Fínska a Najvyššieho správneho súdu.  Identifikátor ECLI v súčasnosti používajú aj databázy odvolacích súdov, správnych súdov a špecializovaných súdov. Metaúdaje v súdnych rozhodnutiach budú v roku 2013 doplnené o ECLI metaúdaje.  Databázy judikatúry Finlexu už teraz používajú metaúdaje iniciatívy pre metaúdaje „Dublin core“.

Identifikátor ECLI sa bude používať aj v databáze Finlexu s názvom „Judikatúra v právnickej literatúre“. Databáza obsahuje odkazy na judikatúru vo fínskej právnickej literatúre od roku 1926.  Judikatúra pozostáva z rozhodnutí napr. Najvyššieho súdu Fínska, Najvyššieho správneho súdu, odvolacích súdov, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ.

Vytvorenie národného kódu ECLI

Najvyšší súd: ECLI:FI:KKO:2011:43

Najvyšší správny súd: ECLI:FI:KKO:2011:85

             – pre zhrnutia prípadov (nie celého textu) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Odvolacie súdy:

 • Odvolací súd v Helsinkách ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Odvolací súd vo východnom Fínsku (Itä-Suomi) ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Odvolací súd v Kuovola ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Odvolací súd v Rovaniemi ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Odvolací súd v Turku ECLI:FI:THO:2011:2
 • Odvolací súd vo Vaasa ECLI:FI:VHO:2011:7

Správne súdy:

 • Správny súd v Helsinkách ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Správny súd v Hämeenlinna ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Správny súd v Kuovola ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Správny súd v Kuopio ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Správny súd v Oulu ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Správny súd v Rovaniemi ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Správny súd v Turku ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Správny súd vo Vaasa ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Správny súd na Ålandských ostrovoch ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Poisťovací súd ECLI:FI:VAKO:2010:757

Pracovný súd ECLI:FI:TTO:2011:108

Obchodný súd ECLI:FI:MAO:2010:595

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneFinlex – národná právna databanka

Posledná aktualizácia: 30/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Švédsko

Švédsko zatiaľ nie je schopné zaviesť ECLI.

Posledná aktualizácia: 22/10/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Anglicko a Wales

Keďže dosiaľ nebolo prijaté konečné rozhodnutie, či implementovať Európsky identifikátor judikatúry (ECLI), Spojené kráľovstvo zvažuje možnosti.

Posledná aktualizácia: 30/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Severné Írsko

Aj keď v otázke uplatňovania európskeho identifikátora judikatúry sa zatiaľ neprijalo žiadne konečné rozhodnutie, Spojené kráľovstvo túto možnosť zvažuje.

Posledná aktualizácia: 13/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Škótsko

Spojené kráľovstvo v súčasnosti neuvažuje o zavedení európskeho identifikátora judikatúry.

Posledná aktualizácia: 23/04/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.