Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Fínsko

Fínsko v súčasnosti zavádza európsky identifikátor judikatúry vo všetkých databázach judikatúry národnej právnej databanky Finlex.

Autor obsahu
Fínsko

Národný koordinátor ECLI

Národným koordinátorom ECLI je Aki Hietanen, Ministerstvo spravodlivosti, Fínsko, e-mail: finlex@om.fi

Kód krajiny

Kód krajiny pre Fínsko je: [FI]

Vytvorenie národného ECLI kódu

Fínsko v súčasnosti zavádza európsky identifikátor judikatúry vo všetkých databázach judikatúry národnej právnej databanky Finlex. Projekt odštartoval testovaním používania ECLI v databázach judikatúry Najvyššieho súdu Fínska a Najvyššieho správneho súdu.  Identifikátor ECLI v súčasnosti používajú aj databázy odvolacích súdov, správnych súdov a špecializovaných súdov. Metaúdaje v súdnych rozhodnutiach budú v roku 2013 doplnené o ECLI metaúdaje.  Databázy judikatúry Finlexu už teraz používajú metaúdaje iniciatívy pre metaúdaje „Dublin core“.

Identifikátor ECLI sa bude používať aj v databáze Finlexu s názvom „Judikatúra v právnickej literatúre“. Databáza obsahuje odkazy na judikatúru vo fínskej právnickej literatúre od roku 1926.  Judikatúra pozostáva z rozhodnutí napr. Najvyššieho súdu Fínska, Najvyššieho správneho súdu, odvolacích súdov, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ.

Vytvorenie národného kódu ECLI

Najvyšší súd: ECLI:FI:KKO:2011:43

Najvyšší správny súd: ECLI:FI:KKO:2011:85

             – pre zhrnutia prípadov (nie celého textu) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Odvolacie súdy:

 • Odvolací súd v Helsinkách ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Odvolací súd vo východnom Fínsku (Itä-Suomi) ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Odvolací súd v Kuovola ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Odvolací súd v Rovaniemi ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Odvolací súd v Turku ECLI:FI:THO:2011:2
 • Odvolací súd vo Vaasa ECLI:FI:VHO:2011:7

Správne súdy:

 • Správny súd v Helsinkách ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Správny súd v Hämeenlinna ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Správny súd v Kuovola ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Správny súd v Kuopio ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Správny súd v Oulu ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Správny súd v Rovaniemi ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Správny súd v Turku ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Správny súd vo Vaasa ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Správny súd na Ålandských ostrovoch ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Poisťovací súd ECLI:FI:VAKO:2010:757

Pracovný súd ECLI:FI:TTO:2011:108

Obchodný súd ECLI:FI:MAO:2010:595

Súvisiace odkazy

Finlex – národná právna databanka

Posledná aktualizácia: 30/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom