NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

Franţa

Franța se află în continuare în faza de experimentare pentru implementarea identificatorului european de jurisprudență (European Case Law Identifier, ECLI).

Conținut furnizat de
Franţa
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Coordonatorul național ECLI

Secretariatul General al Guvernului a desemnat Direcția Informare Juridică și Administrativă (Direction de l’information légale et administrative - DILA) drept coordonator național ECLI pentru Franța.

Codul de țară

Codul de țară pentru Franța este: [FR]

Generarea ECLI la nivel național

Instanțele supreme franceze implicate în sistemul ECLI sunt:

  • Consiliul Constituțional;
  • Curtea de Casație;
  • Consiliul de Stat.

ECLI este alcătuit din cinci elemente, dintre care primele două sunt constante pentru fiecare stat membru:

ECLI:FR:{cod_instanță}:{anul în care a fost pronunțată hotărârea}:{număr de ordine}

Fiecare instanță a adoptat un cod al instanței, precum și o serie de norme pentru crearea unui numărul de ordine.

Codul reprezentând anul în care a fost pronunțată hotărârea este întotdeauna format din 4 caractere numerice (formatul AAAA, de exemplu 2012).

1. Consiliul Constituțional.

Codul instanței este întotdeauna CC.

Prin urmare, forma generică a ECLI este:

ECLI:FR:CC:{anul în care a fost pronunțată hotărârea}:{numărul de ordine}

Numărul de ordine este compus din două părți separate de un punct:

  1. numărul de serie al tipului hotărârii (număr care pornește de la 1 în fiecare an);
  2. tipul hotărârii (DC, QPC, AN… a se vedea lista tipurilor

De exemplu:

Hotărârea de vineri 27 iulie 2012 nr. 2012-270 QPC va avea următorul ECLI: ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC

2. Curtea de Casație.

Codul instanței este întotdeauna CCASS.

Prin urmare, forma generică a ECLI este:

ECLI:FR:CCASS:{anul în care a fost pronunțată hotărârea}:{numărul de ordine}

Numărul de ordine cuprinde două elemente unite:

  1. un cod al secției, stabilit pentru ECLI (două caractere alfanumerice prevăzute în tabelul de mai jos):

AP

ADUNARE PLENARĂ (ASSEMBLEE PLENIERE)

AV

AVIZ (AVIS)

C1

CAMERA ÎNTÂI CIVILĂ (PREMIERE CHAMBRE CIVILE)

C2

CAMERA A DOUA CIVILĂ (DEUXIEME CHAMBRE CIVILE)

C3

CAMERA A TREIA CIVILĂ (TROISIEME CHAMBRE CIVILE)

CO

CAMERA COMERCIALĂ (CHAMBRE COMMERCIALE)

CR

CAMERA PENALĂ (CHAMBRE CRIMINELLE)

MI

CAMERA MIXTĂ (CHAMBRE MIXTE)

OR

ORDONANȚA PRIMULUI PREȘEDINTE (ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT)

SO

CAMERA SOCIALĂ (CHAMBRE SOCIALE)

Codul are la bază un număr de gestiune intern compus din 8 caractere:

un caracter reprezentând codul de identificare al secției;

două caractere numerice reprezentând anul în care a fost pronunțată hotărârea;

cinci caractere numerice reprezentând numărul de serie din anul respectiv pentru secția în cauză.

Exemplu: decizia Curții de Casație, Camera penală (Chambre criminelle), din 27 februarie 2013, are numărul de recurs 12-81.063 și numărul de gestiune C1300710. Prima parte a numărului de ordine al deciziei va fi CR, pentru Chambre criminelle (Camera penală).

  1. ultimele 5 caractere numerice din numărul de gestiune.

În exemplul dat, partea a doua a numărului de ordine va fi 00710. În întregime, decizia pronunțată de Camera penală a Curții de Casație la 27 februarie 2013, cu nr. de recurs 12-81063, va avea următorul ECLI: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Consiliul de Stat

Consiliul de Stat utilizează un cod al instanței care identifică tipul secției: rădăcina CE este unită cu mai multe litere, după cum se indică în tabelul de mai jos:

Adunare (Assemblée)

CEASS

Ordonanță (Ordonnance)

CEORD

Secție de contencios (Section du contentieux)

CESEC

Subsecție unică (Sous-section jugeant seule)

CESJS

Subsecții reunite (Sous-sections reunies)

CESSR

Nu se utilizează codul CE singur.

Prin urmare, forma generică este:

ECLI:FR:CE…:{anul în care a fost pronunțată hotărârea}:{numărul de ordine}

Numărul de ordine este, de asemenea, compus din două părți, separate printr-un punct:

  1. numărul de cerere al hotărârii;
  2. data pronunțării hotărârii în formatul AAAALLZZ.

De exemplu:

Decizia Consiliului de Stat nr. 355099, pronunțată de subsecțiile a 3-a și a 8-a reunite, din 1 martie 2013, va avea următorul ECLI: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Ultima actualizare: 18/07/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site