European Case Law Identifier (ECLI)

The European Case Law Identifier (ECLI) has been developed to facilitate the correct and unequivocal citation of judgments from European and national courts. A set of uniform metadata will help to improve search facilities for case law.

Before ECLI, it was difficult and time-consuming to find relevant case law. Take, for example, a case where a ruling of the Supreme Court of Member State A was known to be of interest for a specific legal debate. The case was registered in various national and cross-border case law databases, but in each database the ruling had a different identifier. All these identifiers – if known at all – had to be cited to enable readers of the citation to find the case in the database of their preference. Different citation rules and styles complicated the search. Moreover, users had to go to all the databases to find out whether this Supreme Court case was available – summarised, translated or annotated. With the ECLI system one search via one search interface using just one identifier will suffice to find all occurrences of the ruling in all participating national and cross-border databases.

Easy access to judicial decisions of other Member States is of growing importance in reinforcing the role of the national judge in applying and upholding EU law. Searching for, and citation of judgments from other Member States is seriously hampered by differences in national case law identification systems, citation rules and technical fields describing the characteristics of a judgment.

To overcome these differences and to facilitate easy access to - and citation of - national, foreign and European case law, the Council of the European Union invited Member States and EU institutions to introduce the European Case Law Identifier (ECLI) and a minimum set of uniform metadata for case law.

Main characteristics of ECLI

ECLI is a uniform identifier that has the same recognizable format for all Member States and EU courts. It is composed of five, mandatory, elements:

 • ‘ECLI’: to identify the identifier as being a European Case Law Identifier;
 • the country code;
 • the code of the court that rendered the judgment;
 • the year the judgment was rendered;
 • an ordinal number, up to 25 alphanumeric characters, in a format that is decided upon by each Member State. Dots are allowed, but not other punctuation marks.

The elements are separated by a colon. A (non-existent) example of an ECLI could be:

ECLI:NL:HR:2009:384425, which could be decision 384425 of the Supreme Court (‘HR’) of the Netherlands (‘NL’) from the year 2009.

Metadata

To make it easier to understand and find case law, each document containing a judicial decision should have a set of metadata as described in this paragraph. These metadata should be described according to the standards set by the Dublin Core Metadata Initiative.

The Council Conclusions on ECLI give a description of the metadata that can be used.

ECLI coordinator

Every Member State using ECLI must appoint a governmental or judicial organisation as the national ECLI coordinator. The National ECLI coordinator is responsible for establishing the list of codes for the participating courts, the publication of the way the ordinal number is made up, and all other information that is relevant for the functioning of the ECLI system. The ECLI co-ordinator for the EU is the Court of Justice of the European Union.

Each Member State decides whether, and to what extent - it will use the ECLI system, e.g. if it will apply it retroactively to historical records or the number of courts participating, for example only at supreme court level, all courts, etc.

European and international dimension

By clicking on the EU and international flags available at the right hand side, you will find information on implementation of ECLI by the Court of Justice of the European Union and the European Patent Office.

In accordance with the Council conclusions the European Commission has developed a multi-lingual ECLI search engine which allows users to find judicial decisions from the databases of those case law publishers who have implemented the ECLI standard and provided us with access to their data.

An ECLI resolver is also available at https://e-justice.europa.eu/ecli/ - any ECLI typed after this path will display the relevant ECLI metadata (if available). For example https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 would directly display the metadata of decision ECLI:NL:HR:2016:764.

Member State pages

On the Member State pages you can find information on:

 • whether the Member State has already introduced ECLI and metadata;
 • if not: whether it is planning to do so;
 • if yes: information on court codes, formatting rules, metadata and so on;
 • the national ECLI coordinator.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Unia Europejska

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Link otworzy się w nowym oknieECLI-Coordinator@curia.europa.eu) jest koordynatorem ds. ECLI dla sądów unijnych.

Kod państwa

Kodem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego należy użyć jako drugiego elementu składowego ECLI, jest: [EU].

Wygenerowanie ECLI

Elementy składowe ECLI do celów identyfikacji orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

 • Skrót ECLI:
 • Kod państwa: EU
 • Kody sądów:

C = Trybunał Sprawiedliwości

T = Sąd

F = Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej:

 • Rok wydania decyzji (format RRRR)
 • Liczba porządkowa składająca się z:

numeru porządkowego orzeczenia wydanego przez dany sąd w danym roku

Przykłady:

ECLI:EU:C:1998:27 jest 27. orzeczeniem – opatrzonym ECLI – wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości w 1998 r.

ECLI:EU:T:2012:426 jest 426. orzeczeniem – opatrzonym ECLI – wydanym przez Sąd w 2012 r.

ECLI:EU:F:2010:80 jest 80. orzeczeniem – opatrzonym ECLI – wydanym przez Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej w 2010 r.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieEUR-Lex

Link otworzy się w nowym oknieCuria

Ostatnia aktualizacja: 06/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Międzynarodowe

Europejski Urząd Patentowy

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski Urząd Patentowy (EPO) zapewnia jednolitą procedurę składania wniosków dla wynalazców, co umożliwia im ubieganie się o ochronę patentu w 40 krajach europejskich. Urząd – nadzorowany przez Radę Administracyjną – jest organem wykonawczym Link otworzy się w nowym oknieEuropejskiej Organizacji Patentowej.

Kwestią koordynacji ECLI w Europejskim Urzędzie Patentowym zajmuje się Link otworzy się w nowym oknieDepartament Publikacji.

Adres pocztowy

Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Adres

Postfach 12
1030 Vienna
Austria

Kod państwa

Kodem Europejskiego Urzędu Patentowego, którego należy użyć jako drugiego elementu składowego ECLI, jest: [EP].

Wygenerowanie krajowego ECLI

Elementy składowe ECLI do celów identyfikacji decyzji Komisji Odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego

 • Skrót ECLI
 • Kod państwa: EP
 • Kody sądów: BA (BA= Komisje Odwoławcze Europejskiego Urzędu Patentowego);
 • Rok wydania decyzji (format RRRR)
 • Liczba porządkowa obejmuje:

  sygnaturę sprawy (pierwotna sygnatura sprawy bez ukośnika); składa się z 7 cyfr --> 1 cyfra (kod rodzaju decyzji) + 4 cyfry (liczba porządkowa decyzji) + 2 cyfry (dwie ostatnie cyfry roku, w którym złożono odwołanie).

  Kody decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego:
  • D: Komisja Odwoławcza - sprawy dyscyplinarne
  • G: Komisja Odwoławcza w składzie rozszerzonym
  • J: Komisja Odwoławcza - sprawy prawne
  • T: Komisje Odwoławcze - sprawy techniczne
  • W: decyzje w sprawach sprzeciwu
  • R: decyzje w sprawie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy

Kropka

Data decyzji (format DDMMRRRR)

Przykład:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Europejski Urząd Patentowy

BA (BA = Komisje Odwoławcze Europejskiego Urzędu Patentowego)

2002 = rok, w którym wydano decyzję (przykład)

D000300 = D0003/00 (sygnatura decyzji)

20020503 = 2002.05.03 (data decyzji)

Stosowanie ECLI

ECLI jest wykorzystywane wyłącznie do celów identyfikacji decyzji Komisji Odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego.

Wyszukiwanie za pomocą ECLI jest możliwe za pośrednictwem bazy danych decyzji Komisji Odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego (zob. link poniżej).

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieBaza danych Komisji Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego

Link otworzy się w nowym oknieDecyzje Komisji Odwoławczych

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski Rejestr Patentowy

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Belgia

System belgijski nie został na razie dostosowany do systemu ECLI.

Ostatnia aktualizacja: 06/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Bułgaria

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest:

Najwyższa Rada Sądownictwa - Vissh sadeben savet (VSS)

Ul. Saborna 9

Sofia 1000

Do czasu stworzenia specjalnego adresu poczty elektronicznej informacje można wysyłać pod następujący adres:

Martin Velichkov, Link otworzy się w nowym okniemartin.velichkov@mail.bg, tel.: + 359 2 930 49 43

Valeri Mihaylov, Link otworzy się w nowym oknievalery@abv.bg, tel.: + 359 2 930 49 36

Kod państwa

Kodem państwa Bułgarii jest: [BG]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Najwyższa Rada Sądownictwa przyjęła model dla sądowych stron internetowych obejmujący dział orzeczeń sądowych, które mają być opublikowane zgodnie z bułgarską ustawą dotyczącą ochrony danych osobowych (Zakon za zashtita na lichnite danni). Najwyższa Rada Sądownictwa zatwierdziła również publikowanie orzeczeń sądowych za pośrednictwem scentralizowanego interfejsu internetowego.

Ostatnia aktualizacja: 17/12/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej czeski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Czechy

Krajowy koordynator ds. ECLI

Sąd Najwyższy (Nejvyšší soud)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, kod pocztowy: 657 37

Republika Czeska

Tel.: +420 541 593 111

Faks: +420 541 213 493

Skrzynka danych: kccaa9t

E-mail: Link otworzy się w nowym okniepodatelna@nsoud.cz (w temacie proszę podać ECLI)

Strona internetowa Link otworzy się w nowym okniehttp://www.nsoud.cz/

Osoba wyznaczona do kontaktów: dr Michal Malaník

Wygenerowanie krajowego ECLI (składnia ECLI)

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) została wprowadzona w Republice Czeskiej w kwietniu 2012 r. na potrzeby identyfikowania orzeczeń Sądu Najwyższego (Nejvyšší soud). Od marca 2014 r. sygnatura ECLI jest również wykorzystywana w odniesieniu do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (Ústavní soud). Orzeczenia można wyszukać na stronach internetowych sądów wykorzystując ECLI (orzeczenia Sądu Najwyższego są dostępne na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://www.nsoud.cz/, natomiast orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Kod państwa

[CZ]: Kod państwa dla Republiki Czeskiej.

Kody sądów

[NS]: Nejvyšší soud (Sąd Najwyższy Republiki Czeskiej).

[US]: Ústavní soud (Trybunał Konstytucyjny Republiki Czeskiej).

Przykładowa sygnatura ECLI dla orzeczeń wydanych przez czeskie sądy

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] kod państwa (CZ w przypadku Republiki Czeskiej);

[NS] to kod sądu, który wydał orzeczenie (kod NS oznacza Sąd Najwyższy);

[2012] wskazuje rok, w którym wydano orzeczenie;

[spisová značka] (numer sprawy) nie zawiera spacji ani ukośników prawych; znaki te zastępuje się kropką;

numer [1] to numer porządkowy orzeczenia wydanego pod jednym numerem sprawy. Dodanie numeru porządkowego gwarantuje, że ta sama sygnatura ECLI nie będzie wykorzystana do oznaczenia więcej niż jednego orzeczenia wydanego przez dany sąd w tym samym roku.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.nsoud.cz/

Link otworzy się w nowym okniehttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Dania

Krajowy koordynator ds. ECLI

Administracja sądów (Domstolsstyrelsen)
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Tel.: 70 10 33 22
Link otworzy się w nowym okniepost@domstolsstyrelsen.dk

Kod państwa

Kodem państwa Danii jest: [DK]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Informacja zostanie przekazana w terminie późniejszym.

Ostatnia aktualizacja: 24/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Niemcy

Krajowy koordynator ds. ECLI

Wyznaczonym koordynatorem ds. ECLI dla Niemiec jest:

Bundesamt für Justiz (Federalny Urząd Sprawiedliwości)
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (Federalne Centrum Kompetencji - System Informacji Prawnej, CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Niemcy

+49 228 410 5801
E-mail: Link otworzy się w nowym okniecc-ris@bfj.bund.de
Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bundesjustizamt.de

Kod państwa

Kodem państwa ECLI dla Niemiec jest: [DE]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Na szczeblu federalnym wszystkie sądy federalne zamierzają wprowadzić ECLI. Oczekuje się, że sądy krajów związkowych wprowadzą ECLI w późniejszym terminie.

Do tej pory ECLI wprowadzono do baz danych orzeczeń wydanych przez Federalny Trybunał Konstytucyjny, Federalny Sąd Administracyjny i Federalny Sąd Pracy. Europejską sygnaturę orzecznictwa nadaje się wszystkim orzeczeniom opublikowanym na odpowiednich stronach internetowych od momentu jej wprowadzenia. Szczegółowe informacje:

Pierwsze dwa znaki w składającym się z pięciu części numerze identyfikacyjnym ECLI to zawsze kod państwa członkowskiego:

ECLI:DE:[kod sądu]:[rok wydania orzeczenia]:[numer seryjny]

Do każdego sądu przyporządkowany jest kod sądu oraz indywidualne reguły generowania numeru seryjnego. Co do zasady rok wydania orzeczenia to liczba czterocyfrowa (rrrr, np. 2015).

Federalny Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht)

Kodem sądu jest zawsze BVerfG.
Numer seryjny (numer porządkowy) składa się z czterech lub pięciu części, jeżeli potrzebny jest dodatkowy znak wyróżniający. Trzecia, czwarta i piąta część są oddzielone od siebie kropkami.

1.   Rodzaj postępowania:

b    Stwierdzenie niezgodności z konstytucją
c    Apelacja od orzeczenia wydanego w związku ze sporem wyborczym
e    Postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów pomiędzy konstytucyjnymi organami państwa
f    Abstrakcyjna kontrola sądowa
g    Spory między jednostkami szczebla federalnego a krajami związkowymi
h    Pozostałe spory między szczeblem federalnym a krajami związkowymi
k    Spory dotyczące konstytucji kraju związkowego
l     Materialnoprawna kontrola sądowa
m   Kontrola prawa międzynarodowego stosowanego na szczeblu federalnym
n    Dokonywanie wykładni ustawy zasadniczej w sprawach skierowanych przez sąd konstytucyjny kraju związkowego
p    Orzekanie w innych sprawach na mocy ustawy federalnej
q    Orzekanie w sprawie środków tymczasowych
r    Rozpatrywanie skarg konstytucyjnych
up  Orzekanie w pełnym składzie
vb  Rozpatrywanie skarg dotyczących przewlekłości postępowania

2.    Skróty odnoszące się do składów orzekających: „k” odnosi się do orzeczeń wydanych przez izbę (Kammer), natomiast „s” do orzeczeń wydanych przez wydział (Senat), przy czym zasada ta nie dotyczy spraw rozpatrywanych w pełnym składzie lub skarg na przewlekłość postępowania; w takich przypadkach skład orzekający wynika pośrednio ze skrótów „up” i „vb”,
3.    Dokładna data wydania orzeczenia w formacie rrrrmmdd
4.    Fakultatywnie: dodatkowy znak wyróżniający (a–z), który jest niezbędny w przypadku wydania kilku orzeczeń opatrzonych tą samą datą lub sygnaturą (np. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania środka tymczasowego + co do istoty sprawy, z tą samą datą lub sygnaturą)
5.    Sygnatura

Przykład:
ECLI dla orzeczenia wydanego dnia 21 stycznia 2015 r., sygnatura akt 2 BvR 1856/13, przedstawia się następująco:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613.

Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht)

Kodem sądu jest zawsze BVerwG.
Numer seryjny składa się z czterech części, z czego druga, trzecia i czwarta są oddzielone od siebie kropkami.

1.    Dokładna data wydania orzeczenia w formacie ddmmrr,
2.    Skrótowe określenie rodzaju wydanego orzeczenia: U w przypadku wyroku (Urteil), B w przypadku postanowienia (Beschluss), G w przypadku nakazu (Gerichtsbescheid),
3.    Sygnatura oraz
4.    W każdym przypadku: dodatkowy numer wyróżniający (służy do rozróżnienia dwóch lub większej liczby dokumentów dotyczących tego samego rodzaju orzeczenia, które wydano tego samego dnia, z tą samą sygnaturą, np. „0”).

Przykład:
ECLI dla orzeczenia wydanego dnia 17 kwietnia 2002 r., sygnatura akt 9 CN 1.01, przedstawia się następująco:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht)

Kodem sądu jest zawsze BAG.
Numer seryjny składa się z czterech części, oddzielonych kropkami.

1.    Dokładna data wydania orzeczenia w formacie ddmmrr,
2.    Skrótowe określenie rodzaju wydanego orzeczenia (B w przypadku postanowienia (Beschluss), U w przypadku wyroku (Urteil)),
3.    Sygnatura oraz
4.    W każdym przypadku: dodatkowy numer wyróżniający (służy do rozróżnienia dwóch lub większej liczby dokumentów dotyczących tego samego rodzaju orzeczenia, które wydano tego samego dnia, z tą samą sygnaturą, np. „0”).

Przykład:
ECLI dla orzeczenia Federalnego Sądu Pracy wydanego dnia 7 stycznia 2015 r., sygnatura akt 10 AZB 109/14, przedstawia się następująco:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0

Ostatnia aktualizacja: 29/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Estonia

Estonia przygotowuje się do wprowadzenia ECLI dla orzeczeń publikowanych w Riigi Teataja (estońskim dzienniku urzędowym).

Ostatnia aktualizacja: 28/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Irlandia

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest Ministerstwo Sprawiedliwości i Równości (Department of Justice and Equality).

Kod państwa

Kodem państwa Irlandii jest: [IE]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Obecnie nie istnieje możliwość skonstruowania ECLI na podstawie istniejących, publicznie dostępnych informacji. Nadal rozważane jest zagadnienie dotyczące konkretnego formatu ECLI, a ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta.

Ostatnia aktualizacja: 18/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Grecja

Grecja nie uczestniczy w systemie ECLI.

Obecnie jednak jesteśmy na etapie przygotowań mających na celu utworzenie ujednoliconej bazy danych obejmującej wszystkie krajowe orzeczenia sądowe. W internecie istnieje już szereg elektronicznych baz danych:

1) baza danych greckiego Sądu Najwyższego (Areios Pagos), która zawiera wyłącznie jego orzecznictwo:

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.areiospagos.gr/

2) baza danych Rady Stanu (Symvoulio tis Epikrateias), która zawiera wyłącznie jej orzecznictwo:

Link otworzy się w nowym okniehttps://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) baza danych Sądu Administracyjnego Pierwszej Instancji w Atenach (Dioikitiko Protodikeio Athinon), która zawiera wyłącznie jego orzecznictwo:

(usługa jest dostępna wyłącznie dla certyfikowanych użytkowników):

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Istnieją również prywatne bazy danych, do których dostęp jest płatny. Na przykład:

1) baza danych Izby Adwokackiej w Atenach

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.dsanet.gr/

2) baza danych spółki Intracom Services (jest to podmiot prywatny)

Link otworzy się w nowym okniehttp://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Hiszpania

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest CENDOJ (CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL), czyli Centrum Dokumentacji Sądowej, będące organem technicznym w ramach hiszpańskiej Generalnej Rady Sądownictwa: Link otworzy się w nowym okniecendoj.ecli@cgpj.es.

Kod państwa

Kodem państwa Hiszpanii jest: [ES]

Wygenerowanie krajowego ECLI

W Hiszpanii sygnatura ECLI została wprowadzona w listopadzie 2012 r.

Stało się to możliwe, ponieważ w czasie uruchomienia projektu ECLI w dniu 27 października 2011 r. orzecznictwo w Hiszpanii posiadało już własne sygnatury krajowe, znane pod nazwą ROJ (Repositorio Oficial de Jurisprudencia, Urzędowe Repozytorium Orzecznictwa), za pomocą których identyfikowano orzeczenia wydawane przez hiszpańskie sądy, począwszy od sądów pierwszej instancji po Sąd Najwyższy.

Na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.poderjudicial.es/ oferujemy obywatelom swobodny dostęp do orzeczeń wydanych przez wszystkie hiszpańskie sądy. Baza ta obejmuje w sumie 5 600 000 orzeczeń, a ich liczba co roku rośnie. Sędziowie, prokuratorzy i urzędnicy sądowi mają dostęp do zastrzeżonej dla nich części tej strony, gdzie mogą znaleźć dodatkowe informacje oraz linki do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (Tribunal Constitucional), Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także do krajowych i międzynarodowych przepisów i doktryny prawnej: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.poderjudicial.es/.

Obecnie na potrzeby publikacji orzeczeń w urzędowym publikatorze Cendoj korzystamy z krajowego numeru sygnatury ROJ, natomiast na szczeblu europejskim stosowana jest europejska sygnatura orzecznictwa. W związku z tym za pomocą portalu „e-Sprawiedliwość” w 2014 r. można było uzyskać dostęp do 2 500 000 orzeczeń Sądu Najwyższego (Tribunal Supremo), Krajowego Sądu Wyższej Instancji (Audiencia Nacional), wyższych trybunałów (Tribunales Superiores de Justicia) i sądów prowincji (Audiencias Provinciales), a także do wybranych orzeczeń sądów pierwszej instancji (Primera Instancia), które mogą być interesujące ze względu na poruszone w nich zagadnienia prawne lub na ich znaczenie społeczne. Liczba dostępnych orzeczeń rośnie każdego dnia, w miarę ich wprowadzania do systemu. W Hiszpanii proces integracji ECLI został zakończony powodzeniem i obecnie jesteśmy jednym z partnerów w projekcie BO-ECLI.

Sygnatury ECLI w Hiszpanii składają się z następujących pól:

 • „ECLI”;
 • Kod kraju: „ES”
 • Kod sądu: nazwa skrócona wskazująca sąd, który wydał orzeczenie. – zob. sekcja poświęcona kodom sądów na potrzeby ECLI;
 • Rok wydania orzeczenia;
 • numer seryjny, który w przypadku Hiszpanii odpowiada numerowi porządkowemu nadawanemu na potrzeby krajowe (ROJ). Oznacza to, że gdy orzeczeniu nadano ROJ, można automatycznie nadać mu odpowiednią sygnaturę ECLI.
 • W przypadku postanowień (Autos) na końcu numeru porządkowego dodaje się literę „A”.

PRZYKŁADY:

W sytuacji gdy ROJ oznacza krajową sygnaturę orzeczenia.

1) *Wyrok Krajowego Sądu Wyższej Instancji z dnia 30 maja 2014 r. Wydział Karny, o nr ROJ Link otworzy się w nowym oknieSAN 2389/2014

* Odpowiednia sygnatura ECLI będzie przedstawiała się następująco:

ECLI:ES:AN:2014:2389

2) *Wyrok Wyższego Sądu z dnia 15 kwietnia 2011 r. Izba Apelacyjna w Burgos, Wspólnota Autonomiczna Kastylii-Leon, sygnatura ROJ: STSJ CL 782/2011

* Odpowiednia sygnatura ECLI będzie przedstawiała się następująco:

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

3) *Postanowienie Krajowego Sądu Wyższej Instancji, Izba Karna, z dnia 29 października 2015 r., sygnatura ROJ: ANN 199/2015

* Odpowiednia sygnatura ECLI będzie przedstawiała się następująco:

ECLI:ES:AN:2015:199A

Kody sądów na potrzeby ECLI:

W Hiszpanii kod sądu na potrzeby ECLI zawiera nazwę skróconą sądu, który wydał orzeczenie, odpowiadającą nazwie wykorzystywanej w krajowej sygnaturze ROJ.

NAZWA SKRÓCONA

NAZWA

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Sąd Najwyższy

AN

Krajowy Sąd Wyższej Instancji (Audiencia Nacional)

TSJAND

Wyższy Trybunał dla Andaluzji

TSJAR

Wyższy Trybunał dla Aragonii

TSJAS

Wyższy Trybunał dla Asturii

TSJBAL

Wyższy Trybunał dla Balearów

TSJICAN

Wyższy Trybunał dla Wysp Kanaryjskich

TSJCANT

Wyższy Trybunał dla Kantabrii

TSJCL

Wyższy Trybunał dla Kastylii-Leon

TSJ CLM

Wyższy Trybunał dla Kastylii-La Manchy

TSJCAT

Wyższy Trybunał dla Katalonii

TSJCV

Wyższy Trybunał dla Walencji

TSJEXT

Wyższy Trybunał dla Estremadury

TSJGAL

Wyższy Trybunał dla Galicji

TSJLR

Wyższy Trybunał dla La Rioja

TSJMAD

Wyższy Trybunał dla Madrytu

TSJMU

Wyższy Trybunał dla Murcji

TSJNAV

Wyższy Trybunał dla Nawarry

TSJPV

Wyższy Trybunał dla Kraju Basków

TSJCE

Wyższy Trybunał dla Ceuty

TSJML

Wyższy Trybunał dla Melilli

APVI

Sąd Prowincji – Araba

APAB

Sąd Prowincji – Albacete

APA

Sąd Prowincji – Alicante

APAL

Sąd Prowincji – Almeria

APAV

Sąd Prowincji – Avila

APBA

Sąd Prowincji – Badajoz

APIB

Sąd Prowincji – Baleary

APB

Sąd Prowincji – Barcelona

APBU

Sąd Prowincji – Burgos

APCC

Sąd Prowincji – Cáceres

APCA

Sąd Prowincji – Kadyks

APCS

Sąd Prowincji – Castellon

APCR

Sąd Prowincji – Ciudad Real

APCO

Sąd Prowincji – Kordoba

APC

Sąd Prowincji – A Coruña

APCU

Sąd Prowincji – Cuenca

APGI

Sąd Prowincji – Girona

APGR

Sąd Prowincji – Granada

APGU

Sąd Prowincji – Guadalajara

APSS

Sąd Prowincji – Gipuzkoa

APH

Sąd Prowincji – Huelva

APHU

Sąd Prowincji – Huesca

APJ

Sąd Prowincji – Jaén

APLE

Sąd Prowincji – Leon

APL

Sąd Prowincji – Lleida

APLO

Sąd Prowincji – Rioja

APLU

Sąd Prowincji – Lugo

APM

Sąd Prowincji – Madryt

APMA

Sąd Prowincji – Malaga

APMU

Sąd Prowincji – Murcja

APNA

Sąd Prowincji – Nawarra

APOU

Sąd Prowincji – Ourense

APO

Sąd Prowincji – Asturia

APP

Sąd Prowincji – Palencia

APGC

Sąd Prowincji – Las Palmas

APPO

Sąd Prowincji – Pontevedra

APSA

Sąd Prowincji – Salamanka

APTF

Sąd Prowincji – Santa Cruz de Tenerife

APS

Sąd Prowincji – Kantabria

APSG

Sąd Prowincji – Segowia

APSE

Sąd Prowincji – Sewilla

APSO

Sąd Prowincji – Soria

APT

Sąd Prowincji – Tarragona

APTE

Sąd Prowincji – Teruel

APTO

Sąd Prowincji – Toledo

APV

Sąd Prowincji – Walencja

APVA

Sąd Prowincji – Valladolid

APBI

Sąd Prowincji – Vizcaya

APZA

Sąd Prowincji – Zamora

APZ

Sąd Prowincji – Saragossa

APCE

Sąd Prowincji – Ceuta

APML

Sąd Prowincji – Melilla

JPII

Sąd Pierwszej Instancji i Lokalny Sąd Karny

JPI

Sąd Pierwszej Instancji

JI

Lokalny Sąd Karny

JSO

Sąd ds. Społecznych

JCA

Administracyjny Sąd Apelacyjny

JM

Sąd Handlowy

JVM

Sąd ds. Przemocy Wobec Kobiet

JP

Sąd Karny

JVP

Sąd posiadający szczególne kompetencje w obszarze wyroków karnych

JME

Sąd ds. Nieletnich

JF

Sąd Rodzinny

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Francja

Krajowy koordynator ds. ECLI

Dyrekcja ds. informacji prawnej i administracyjnej (Direction de l’information légale et administrative, Link otworzy się w nowym oknieDILA) została wyznaczona na francuskiego koordynatora krajowego ds. ECLI przez kancelarię główną rady ministrów.

Kod państwa

Kodem państwa w przypadku Francji jest: [FR]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Francuskimi sądami najwyższej instancji, którym będzie nadawane ECLI, są:

 • Rada Konstytucyjna,
 • Sąd Kasacyjny,
 • Rada Stanu.

ECLI (europejska sygnatura orzecznictwa) obejmuje pięć elementów, z których dwa pierwsze są stałe i odnoszą się do państwa członkowskiego:

ECLI:FR:{kod sądu}:{rok orzeczenia}:{liczba porządkowa}.

Wszystkie powyższe sądy otrzymały kod sądu, jak również przyjęły zasady dotyczące tworzenia liczb porządkowych.

Rok wydania orzeczenia jest zawsze zakodowany za pomocą 4 cyfr (format RRRR, na przykład 2012).

1. Rada Konstytucyjna

Kodem sądu przyjętym dla Rady Konstytucyjnej jest CC.

ECLI tworzy się zatem według następującego wzoru:

ECLI:FR:CC:{rok orzeczenia}:{liczba porządkowa}

Liczba porządkowa składa się z dwóch odrębnych części przedzielonych kropką. Są to:

 1. liczba porządkowa sprawy dla danego rodzaju orzeczenia (numer, który rozpoczyna się od 1 z początkiem każdego roku);
 2. rodzaj orzeczeń (DC, QPC, AN… zob. Link otworzy się w nowym okniewykaz rodzajów orzeczeń)

Na przykład:

Orzeczeniu wydanemu 27 lipca 2012 r. (piątek) nr 2012-270 QPC zostanie nadana następująca sygnatura: ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC.

2. Sąd Kasacyjny

Kodem sądu przyjętym dla Sądu Kasacyjnego jest CCASS.

ECLI tworzy się zatem według następującego wzoru:

ECLI:FR:CCASS:{rok orzeczenia}:{liczba porządkowa}

Liczba porządkowa zawiera dwa elementy nierozdzielone żadnym znakiem:

 1. ECLI wskazuje wydział sądu (dwa znaki alfanumeryczne określone w poniższej tabeli).
 2. AP POSIEDZENIE PLENARNE
  AV OPINIA
  C1 PIERWSZA IZBA CYWILNA
  C2 DRUGA IZBA CYWILNA
  C3 TRZECIA IZBA CYWILNA
  CO IZBA HANDLOWA
  CR IZBA KARNA
  MI IZBA OGÓLNA
  OR POSTANOWIENIE PIERWSZEGO PREZESA
  SO IZBA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

  System kodowania opiera się na sygnaturze wewnętrznej składającej się z 8 znaków:

  jeden znak to kod izby;

  dwa znaki numeryczne to rok wydania orzeczenia;

  pięć znaków numerycznych to liczba porządkowa sprawy w danej izbie w danym roku.

  Przykład: wyrok Sądu Kasacyjnego, Izba Karna, z dnia 27 lutego 2013 r., wydany na podstawie kasacji zarejestrowanej pod nr 12-81.063 i opatrzonej sygnaturą wewnętrzną C1300710. Pierwszym elementem liczby porządkowej tego wyroku będzie kod CR oznaczający Izbę Karną.

 3. Pięć następnych znaków numerycznych oznacza sygnaturę wewnętrzną.
 4. W naszym przykładzie druga część liczby porządkowej to 00710. ‎‎Wyrokowi wydanemu przez Izbę Karną Sądu Kasacyjnego w dniu 27 lutego 2013 r., na podstawie kasacji zarejestrowanej pod nr 12-81063, zostanie nadana następująca sygnatura: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Rada Stanu

Rada Stanu używa kodu sądu, który identyfikuje również wydział sądu: podstawa, czyli CE, jest łączona z wieloma literami w sposób wskazany poniżej.

Zgromadzenie CEASS
Postanowienie CEORD
Izba postępowań sądowych CESEC
Wydział orzekający w składzie niepołączonym CESJS
Wydziały orzekające w składzie połączonym

CESSR

Izba orzekająca w składzie niepołączonym

CECHS

Izby orzekające w składzie połączonym

CECHR


Kod CE nie jest używany samodzielnie.

ECLI tworzy się zatem według następującego wzoru:

ECLI:FR:CE...:{rok orzeczenia}:{liczba porządkowa}

Liczba porządkowa składa się z dwóch odrębnych części przedzielonych kropką:

 1. numer wniosku o wydanie orzeczenia;
 2. data wydania orzeczenia w formacie RRRRMMDD.

Na przykład:

Orzeczeniu Rady Stanu, nr 355099 wydanemu przez połączone wydziały 3 i 8 dnia 1 marca 2013 r. zostanie nadana następująca sygnatura ECLI: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Ostatnia aktualizacja: 04/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Chorwacja

W Republice Chorwacji nie wykorzystuje się jeszcze europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI) na potrzeby Link otworzy się w nowym okniebazy danych orzecznictwa, którą prowadzi Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji (Vrhovni sud Republike Hrvatske) i do której można uzyskać dostęp na jego stronie internetowej. Ze względu na wagę systemu ECLI i potrzebę jego wprowadzenia we wszystkich państwach członkowskich UE Ministerstwo Sprawiedliwości i Sąd Najwyższy podjęły decyzję o ogłoszeniu przetargu na wdrożenie systemu ECLI w ramach programu „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020 Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów.

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy zatwierdzenie niedawno wyżej wymienionego projektu przez Komisję Europejską; z radością zaczniemy wdrażanie systemu ECLI – wraz z dziesięcioma partnerami projektu – na początku października tego roku.

Ostatnia aktualizacja: 06/09/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Włochy

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowy koordynator ds. ECLI (europejskiej sygnatury orzecznictwa) nie został jeszcze wyznaczony. Obecnie funkcję koordynatora pełni Dyrekcja Generalna Zautomatyzowanych Systemów Informatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości (Ministero della Giustizia, Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati, DGSIA).

Kod państwa

Kod Włoch to: [IT].

Wygenerowanie krajowego ECLI

W ramach trwającego obecnie projektu pilotażowego sporządzono wniosek dotyczący wprowadzenia ECLI. W szczególności określono zasady tworzenia liczby porządkowej dla dokumentów zawierających orzecznictwo, zgodnie ze standardem ECLI, poprzez zastosowanie dostępnych metadanych, by zapewnić niepowtarzalność każdego numeru identyfikacyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 13/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Cypr

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest Departament ds. Publikacji Prawnych – email: publicationsc@sc.judicial.gov.cy

Kod państwa

Kodem państwa Cypru jest: [CY]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Nadal rozważane jest zagadnienie dotyczące konkretnego formatu ECLI, a ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta.

Ostatnia aktualizacja: 23/07/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Łotwa

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest Link otworzy się w nowym oknieBiuro ds. Organizacji Sądów.

E-mail: Link otworzy się w nowym okniekanceleja@ta.gov.lv

Kod państwa

Kodem państwa Łotwy jest: [LV]

Wygenerowanie krajowego ECLI

ECLI na Łotwie wprowadzono we wrześniu 2017 r. Numer ECLI nadaje się wszystkim orzeczeniom sądowym zarejestrowanym w systemie informacji sądowej, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w formie rezolucji i decyzji sędziów śledczych. Orzeczenia publicznie dostępne są publikowane pod adresem: Link otworzy się w nowym okniehttps://manas.tiesas.lv/eTiesas/

Struktura łotewskich kodów ECLI

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, gdzie:

ECLI – stałe oznaczenie europejskiej sygnatury orzecznictwa;

LV – stały kod państwa: międzynarodowy kod Republiki Łotewskiej;

AAAAAAA – kod sądu;

BBBB – rok orzeczenia;

CCDD.E12345678.90 – numer orzeczenia, gdzie:

CC – dwucyfrowy numer miesiąca przyjęcia orzeczenia;

DD – dwucyfrowy dzień przyjęcia orzeczenia;

E12345678 – numer sprawy, a w przypadku jego braku – numer archiwum lub numer referencyjny wniosku;

90 – porządkowy numer orzeczenia w ramach sprawy lub rozpatrzenia wniosku, jeżeli brak numeru sprawy;

FF – rodzaj orzeczenia: RS (posiedzenie administracyjne), L (decyzja), S (wyrok), BL (orzeczenie o charakterze wpadkowym).

Na przykład: Orzeczenie ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S, gdzie ECLI to europejska sygnatura orzecznictwa, LV to międzynarodowy kod Republiki Łotewskiej, RAT to kod sądu okręgowego w Rydze (Rīgas apgabaltiesa), 2016 to rok orzeczenia, 1201 to data orzeczenia (1 grudnia), C28087609 to numer sprawy zgodnie z procedurą opisaną w tym rozdziale, 1 to numer porządkowy orzeczenia, a S to rodzaj orzeczenia – wyrok.

Kody łotewskich sądów

Kod sądu

Sąd

AT

Sąd Najwyższy

KUAT

Sąd okręgowy dla Kurlandii (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Sąd okręgowy dla Łatgalii (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Sąd okręgowy dla Rygi (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Sąd okręgowy dla Liwonii (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Sąd okręgowy dla Semigalii (Zemgales apgabaltiesa)

ADTJ

Rejonowy sąd administracyjny (Administratīvā rajona tiesa), oddział w Jełgawie (Jelgavas tiesu nams)

ADTL

Rejonowy sąd administracyjny (Administratīvā rajona tiesa), oddział w Lipawie (Liepājas tiesu nams)

ADTR

Rejonowy sąd administracyjny (Administratīvā rajona tiesa), oddział w Rzeżycy (Rēzeknes tiesu nams)

ADRT

Rejonowy sąd administracyjny (Administratīvā rajona tiesa), oddział w Rydze (Rīgas tiesu nams)

ADTV

Rejonowy sąd administracyjny (Administratīvā rajona tiesa), oddział w Valmierze (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Sąd rejonowy w Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Sąd rejonowy w Alūksne (Alūksnes rajona tiesa)

BLRT

Sąd rejonowy w Balvi (Balvu rajona tiesa)

BSRT

Sąd rejonowy w Bausce (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Sąd rejonowy w Kiesiu (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Sąd miejski w Dyneburgu (Daugavpils tiesa)

DORT

Sąd rejonowy w Dobelach (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Sąd rejonowy w Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Sąd miejski w Jełgawie (Jelgavas tiesa)

JERT

Sąd rejonowy w Jēkabpilsie (Jēkabpils rajona tiesa)

JURT

Sąd miejski w Jūrmali (Jūrmalas tiesa)

KRRT

Sąd rejonowy w Krasławie (Krāslavas rajona tiesa)

KURT

Sąd rejonowy w Kuldydze (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Sąd miejski w Lipawie (Liepājas tiesa)

LIRT

Sąd rejonowy w Limbaži (Limbažu rajona tiesa)

LURT

Sąd rejonowy w Lucynie (Ludzas rajona tiesa)

MART

Sąd rejonowy w Madonie (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Sąd rejonowy w Ogre (Ogres rajona tiesa)

PRRT

Sąd rejonowy w Preiļi (Preiļu rajona tiesa)

REZT

Sąd miejski w Rzeżycy (Rēzeknes tiesa)

RCRT

Centralny miejski sąd rejonowy, Ryga (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa)

RKRT

Miejski sąd rejonowy dla Kurlandii, Ryga (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)

RLPT

Miejski sąd rejonowy dla Łatgalii, Ryga (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Miejski sąd rejonowy dla Liwonii, Ryga (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZPT

Miejski sąd rejonowy dla Semigalii, Ryga (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Północny miejski sąd rejonowy, Ryga (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Sąd rejonowy w Rydze (Preiļu rajona tiesa)

SART

Sąd rejonowy w Saldusie (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Sąd miejski w Siguldzie (Siguldas tiesa)

TART

Sąd rejonowy w Talsi (Talsu rajona tiesa)

TURT

Sąd rejonowy w Tukumsie (Tukuma rajona tiesa)

VART

Sąd rejonowy w Valce (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Sąd rejonowy w Valmierze (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Sąd miejski w Windawie (Ventspils tiesa)

Ostatnia aktualizacja: 23/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Litwa

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest administracja sądów krajowych – Nacionalinė teismų administracija, L.Sapiegos st. 15, LT-10312 Vilnius, Litwa. Tel.: +370 5 266 29 81, e-mail: Link otworzy się w nowym oknieinfo@teismai.lt

Kod państwa

Kodem państwa Litwy jest: [LT]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Istnieje możliwość dostosowania obecnego litewskiego systemu informacji sądowej do ECLI.

Ostatnia aktualizacja: 11/04/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Luksemburg

Luksemburg analizuje obecnie możliwość wdrożenia ECLI (European Case Law Identifier).

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Węgry

Na Węgrzech nie planuje się obecnie wprowadzenia ECLI.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Malta

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI są sądy Malty (Link otworzy się w nowym okniecourts.csa@courtservices.mt).

Kod państwa

Kodem państwa Malty jest: [MT]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Na Malcie nie istnieje możliwość skonstruowania ECLI na podstawie dostępnych publicznie szczegółów dotyczących orzeczenia. ECLI jest generowane automatycznie w momencie wprowadzenia orzeczenia do systemu sądowego.

Ostatnia aktualizacja: 13/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Niderlandy

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest Rada Sądownictwa (Raad voor de rechtspraak): Link otworzy się w nowym oknieecliservice@rechtspraak.nl.

Kod państwa

Kodem Niderlandów jest: [NL]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) została wprowadzona w Niderlandach 28 czerwca 2013 r. Sygnaturę tą można nadawać:

a) wszystkim orzeczeniom sądowym opublikowanym na stronie internetowej Rady Sądownictwa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.rechtspraak.nl/;

b) wszystkim decyzjom dyscyplinarnym opublikowanym na stronie wspólnych organów dyscyplinarnych Link otworzy się w nowym okniehttp://www.tuchtrecht.nl/;

c) wszystkim orzeczeniom sądowym nieopublikowanym na stronach internetowych wymienionym w pkt a) i b), ale opublikowanym w dziennikach lub bazach danych, oraz orzeczeniom sądowym opublikowanym na zasadach komercyjnych w ramach „wolnego dostępu”. Redaktorzy dzienników lub zarządcy baz danych, którzy mają zamiar zarejestrować te orzeczenia, mogą to uczynić drogą elektroniczną, korzystając z następującego adresu e-mail;

d) wszystkim orzeczeniom sądowym przechowywanym w wewnętrznej bazie danych Rady Sądownictwa:

Niezależnie od tego, czy te orzeczenia są opublikowane na jednej ze stron internetowych, o których mowa wyżej, na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.rechtspraak.nl/ publikuje się wszystkie niderlandzkie sygnatury ECLI, przynajmniej z nazwą organu, który wydał dane orzeczenie, datą jego wydania i sygnaturą sprawy. Podaje się również odesłania do wszystkich wzmianek o orzeczeniach w dziennikach oraz bazach danych, o ile są one znane.

Sygnaturę tę tworzy się w następujący sposób:

 • „ECLI”;
 • kod państwa „NL”;
 • kod sądu – zob. w części zatytułowanej „Kody ECLI poszczególnych sadów”;
 • rok wydania orzeczenia;
 • numer porządkowy. Istnieją dwa możliwe formaty:
  • Przed 28 czerwca 2013 r. prawie wszystkim orzeczeniom w Niderlandach nadawano sygnaturę LJN (Landelijk JurisprudentieNummer lub krajową sygnaturę sprawy). Sygnatura LJN składała się zawsze z dwóch liter i czterech cyfr, np.: „AB1234”. Ze względu na konieczność zachowania spójności sygnatura LJN stanowi piąty element ECLI.
  • Od 28 czerwca 2013 r. nie nadaje się już sygnatur LJN. Od tego momentu wszystkie orzeczenia, którym nadaje się ECLI, otrzymują rosnący numer porządkowy, który składa się wyłącznie z cyfr. Może się to również odnosić do orzeczeń wydanych przed 28 czerwca 2013 r.

Kody najważniejszych sądów

W Niderlandach działa wiele sądów. Poniżej wymieniono kody najważniejszych niderlandzkich sądów.

Dnia 1 stycznia 2013 r. do systemu sądownictwa w Niderlandach wprowadzono istotne zmiany. Sądy, które przestały działać w dniu 1 stycznia 2013 r., określa się jako „zniesione”. Dnia 1 kwietnia 2013 r. wprowadzono dalsze zmiany. Sądy, które przestały funkcjonować w tym dniu, również określa się jako „zniesione”.

Sądy najwyższe

HR

Hoge Raad (Sąd Najwyższy)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Biuro Prokuratury przy Sądzie Najwyższym)

RVS

Raad van State (Rada Stanu)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Centralny Sąd Apelacyjny)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Sąd Apelacyjny ds. Gospodarczych i Pracowniczych)

Sądy apelacyjne

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (Sąd Apelacyjny w Amsterdamie)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (zniesiony)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (zniesiony)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (zniesiony)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Sądy okręgowe

RBALK

Rechtbank Alkmaar (Sąd Okręgowy w Alkmaar) (zniesiony)

RBALM

Rechtbank Almelo (zniesiony)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (zniesiony)

RBASS

Rechtbank Assen (zniesiony)

RBBRE

Rechtbank Breda (zniesiony)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (zniesiony)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (zniesiony)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (zniesiony)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (zniesiony)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (zniesiony)

RBMID

Rechtbank Middelburg (zniesiony)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (zniesiony)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (zniesiony)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (zniesiony)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (zniesiony)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (zniesiony)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (zniesiony)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (zniesiony)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Kody wszystkich sądów

Pełny wykaz kodów niderlandzkich sądów, w porządku alfabetycznym, jest dostępny w załącznikuPDF(73 Kb)NL. Organy, które już nie funkcjonują, zostały oznaczone jako „zniesione”.

Ostatnia aktualizacja: 14/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Austria

Krajowy koordynator ds. ECLI

Urząd Kanclerza Federalnego (Bundeskanzleramt)

Departament I/13 odpowiedzialny za zarządzanie programem i projektami administracji elektronicznej (e-Government - Programm- und Projektmanagement, Abt. I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Wiedeń

Helmut Weichsel

Telefon: (+43 1) 53115/204211

Nr faksu: (+43 1) 53109/204211

E-mail: Link otworzy się w nowym okniehelmut.weichsel@bka.gv.at

Kod państwa

Na potrzeby ECLI kodem państwa dla Austrii jest: [AT]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Sygnaturę ECLI nadaje się na potrzeby Link otworzy się w nowym okniepublikacji w internecie orzeczeń wymienionych poniżej sądów i organów.

 • Trybunał Konstytucyjny (Verfassungsgerichtshof)
 • Sąd Najwyższy (Oberster Gerichtshof) i inne sądy
 • Federalny Sąd Administracyjny (Landesverwaltungsgericht)
 • Federalny Sąd Skarbowy (Bundesfinanzgericht)
 • Regionalne sądy administracyjne (Landesverwaltungsgerichte)
 • Urząd ds. Ochrony Danych (Datenschutzbehörde)
Ostatnia aktualizacja: 16/07/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Polska

Polska nie planuje obecnie wdrożenia europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI).

Ostatnia aktualizacja: 13/01/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Rumunia

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowy koordynator ds. ECLI nie został dotychczas wyznaczony. Informacja zostanie odpowiednio uaktualniona.

Kod państwa

Kodem państwa Rumunii jest: [RO]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Co do zasady, europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) będzie wygenerowana w momencie wydania orzeczenia, ponieważ sygnatura orzeczenia sądowego stanowi część ECLI.

Ostatnia aktualizacja: 06/05/2015

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Słowenia

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI Słowenii jest:

Sąd Najwyższy Republiki Słowenii (Vrhovno sodisce Republike Slovenije)

Kancelaria Sądu (Evidenčni oddelek)

Tavčarjeva 9

SI-1000 Lublana

Słowenia

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieecli.vsrs@sodisce.si

Osoba do kontaktów: Gregor Strojin

Kod państwa

Kodem państwa Słowenii jest: [SI]

Wygenerowanie krajowego ECLI

W dniu 1 października 2011 r. Słowenia wprowadziła ECLI (europejską sygnaturę orzecznictwa) jako integralny element wszystkich istniejących dokumentów włączonych do Link otworzy się w nowym okniebaz danych orzecznictwa sądowego. Wszystkim nowym dokumentom, które są wprowadzane do baz danych orzecznictwa sądowego, także nadaje się ECLI. W bliskiej przyszłości ECLI będzie nadawane również wszystkim nowym orzeczeniom.

Wszystkie sygnatury ECLI będą tworzone automatyczne na podstawie istniejących danych.

Wszyscy znani prywatni publikatorzy orzecznictwa zostali poinformowani o ECLI i większość z nich opatrzyła już opublikowane dokumenty europejską sygnaturą orzecznictwa.

Kody sądów:

VSRS: Sąd Najwyższy Republiki Słowenii (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Trybunał Konstytucyjny Republiki Słowenii (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Sąd Apelacyjny w Celje (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Sąd Apelacyjny w Koprze (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Sąd Apelacyjny w Lublanie (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Sąd Apelacyjny w Mariborze (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Sąd Administracyjny Republiki Słowenii (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Sąd Apelacyjny ds. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Višje delovno in socialno sodišče)

Uwaga: Kody sądów składają się z czterech liter. Wykaz sądów, które uczestniczą w projekcie, zawiera obecnie wyłącznie sądy apelacyjne, Sąd Najwyższy oraz Trybunał Konstytucyjny, których orzeczenia są już publikowane w krajowych bazach danych orzecznictwa. Inne sądy i instytucje zostaną dodane do baz w bliskiej przyszłości.

Rok wydania orzeczenia:

Rok, w którym zostało wydane orzeczenie (zapis YYYY).

Liczba porządkowa:

Zwykła liczba porządkowa (zwana dalej: ZLP); np. II Ips 123/2005) danego sądu (pole danych: Odločba (=orzeczenie)) jest stosowana jako podstawa liczby porządkowej ECLI (zwanej dalej ELP).

Inne słowa (np. Sodba, Sklep itp.), które mogą być częścią pola Odločba nie są uznawane za element ZLP i mogą być pominięte/usunięte przy konstruowaniu ELP.

Rok, który stanowi część ZLP, pozostaje częścią nowej ELP.

Ze względu na to, że zwykłe liczby porządkowe zawierają takie znaki jak myślniki, ukośniki lub spacje, w ramach formatu ECLI należy zastąpić każdy z nich znakiem kropki (np. II Ips 123/2005 staje się II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 staje się I.K.123456.2010; itp.).

Od ogólnych zasad dotyczących ELP istnieją jednak wyjątki opisane poniżej.

Szczególne przypadki:

A: W przypadku gdy jedno orzeczenie łączne zostało opatrzone jedną lub więcej ZLP, wyłącznie pierwsza ZLP będzie wykorzystana do stworzenia ECLI. W takich przypadkach na końcu ELP należy dodać „.A”. Na podstawie metadanych dokumentu można uzyskać dostęp do innych ZLP.

Przykład:
Sodba II Ips 49/2008 i II Ips 28/2011

ECLI jest następujące:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


B: W przypadku gdy orzeczeniu nadano wyłącznie jedną ZLP, przy czym orzeczenie to jest podobne do pewnej liczby innych orzeczeń z różnymi ZLP, te inne orzeczenia nie zostaną dodane do bazy danych orzecznictwa. Pierwsza ZLP zostanie wykorzystana do stworzenia ECLI, inne wymienia się w metadanych jako „takie same”. Pozostałe ZLP są wykorzystywane do stworzenia europejskich sygnatur orzecznictwa, które zostaną wykazane w bazie danych jako powiązane z podobnymi orzeczeniami.

Przykład:
Sodba VIII Ips 432/2009, takie same jak VIII Ips 50/2009 i VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

ECLI jest następujące:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009

takie same:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Użytkownicy poszukujący każdego z tych ECLI zostaną skierowani do tego samego dokumentu.

 

C: W przeszłości mogło dojść do sytuacji, w których ZLP tego samego sądu mogła zostać zdublowana, ponieważ instytucja działała poprzez różne jednostki i nie miała scentralizowanego systemu zarządzania orzeczeniami (np. UPRS). Określona jednostka jest zidentyfikowana w metadanych dokumentu. W takich przypadkach na końcu ELP dodaje się kombinację „.litera“ odzwierciedlającą jednostkę, na podstawie następującej klasyfikacji:

Celje: „.C”

Lublana: „.L”

Nova Gorica: „.G”

Maribor: „.M”


D: Niektóre wyroki skazujące (prawo karne) w bazie danych SOVS Sądu Najwyższego Słowenii mają dwie ZLP w polu „Odločba”. Pierwsza obejmuje liczbę porządkową (w formacie -NN), podczas gdy druga jest wpisana w nawiasie (). Spowodowane jest to podwójnym rejestrowaniem spraw w przejściowym okresie wprowadzania zinformatyzowanego systemu zarządzania sprawami karnymi.

W tych przypadkach jedynie pierwsza ZLP jest wykorzystywana do stworzenia ECLI, w której liczba porządkowa sprawy jest wstawiana po roku. Drugą ZLP wymienioną w nawiasie się pomija i nie odzwierciedla się jej jako części ECLI.

Przykład:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

ECLI jest następujące:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39


E: W niektórych przypadkach w obiegu są dokumenty tego samego sądu, którym nadano tę samą ZLP, na przykład postanowienia dotyczące zabezpieczenia powództwa i ostateczny wyrok. W takich przypadkach, aby utworzyć ELP, dodaje się cyfrę. Pierwsze orzeczenie (wg daty wydania) nie ma uzupełnienia numerycznego. Następne otrzymuje uzupełnienie numeryczne w postaci „.1”, a następujące po nim „.2”. Uzupełnienia są przypisywane automatycznie na podstawie daty wydania dokumentu.

Przykład:
Sklep G 6/2011 (uwaga: powielone w szeregu dokumentów)

ECLI są następujące:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

itp.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieSąd Najwyższy Republiki Słowenii (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

Link otworzy się w nowym oknieTrybunał Konstytucyjny Republiki Słowenii (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

Link otworzy się w nowym oknieOrzecznictwo (Sodna praksa)

Link otworzy się w nowym oknieOrzecznictwo (Aby skorzystać z interfejsu aplikacji (API), wymagane jest zezwolenie Sądu Najwyższego.)

Link otworzy się w nowym oknieOrzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Słowacja

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest Wydział ds. Systemów Informatycznych i Zarządzania Projektami Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej – e-mail: Link otworzy się w nowym oknieecli@justice.sk

Kod państwa

Kodem państwa Słowacji jest: [SK].

Wygenerowanie krajowego ECLI

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) zostaje wygenerowana w momencie wydania orzeczenia. Jedynie orzeczenia wydane po 25 lipca 2011 r. otrzymują europejską sygnaturę orzecznictwa. Jeżeli orzeczenie wydane przed 25 lipca 2011 r. zostało zaskarżone po 25 lipca 2011 r., orzeczenie to i inne orzeczenia w tej sprawie również otrzymują ECLI.

Przykłady ECLI – Republika Słowacka:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = skrót oznaczający sąd, który wydał orzeczenie

2011 = rok

0123456789 = IČS (sygnatura akt)

123 = numer porządkowy orzeczenia

Ostatnia aktualizacja: 10/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Finlandia

Finlandia wdraża obecnie europejską sygnaturę orzecznictwa (ECLI) we wszystkich bazach danych orzecznictwa Finlex – krajowej prawniczej bazy danych.

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest Aki Hietanen, Ministerstwo Sprawiedliwości, Finlandia, e-mail: finlex@om.fi

Kod państwa

Kodem państwa Finlandii jest: [FI]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Finlandia wdraża obecnie ECLI we wszystkich bazach danych orzecznictwa w Finlex, krajowej prawniczej bazie danych. Projekt zapoczątkowano przeprowadzeniem testów dotyczących wykorzystania ECLI w bazach danych orzecznictwa fińskiego Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obecnie również bazy danych sądów apelacyjnych, administracyjnych i szczególnych używają ECLI. W 2013 r. metadane w orzeczeniach będą wzbogacone o metadane ECLI. Bazy danych orzecznictwa Finlex już teraz używają metadanych organizacji Dublin Core Metadata Initiative.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) będzie również stosowana w bazie danych Finlex „Orzecznictwo w literaturze prawniczej”. Baza danych obejmuje odesłania do orzecznictwa w fińskiej literaturze prawniczej od 1926 r. Orzecznictwo to zawiera orzeczenia np. fińskiego Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości WE.

Wygenerowanie krajowego ECLI

Sąd Najwyższy: ECLI:FI:KKO:2011:43

Naczelny Sąd Administracyjny: ECLI:FI:KHO:2011:85

             - streszczenia orzeczeń (bez pełnego tekstu) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Sądy apelacyjne:

 • Sąd Apelacyjny w Helsinkach ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Sąd Apelacyjny dla wschodniej Finlandii (Itä-Suomi) ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Sąd Apelacyjny – Kouvola:FI:KOUHO:2009:3
 • Sąd Apelacyjny – Rovaniemi ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Sąd Apelacyjny – Turku ECLI:FI:THO:2011:2
 • Sąd Apelacyjny – Vaasa ECLI:FI:VHO:2011:5 7

Sądy administracyjne:

 • Sąd Administracyjny w Helsinkach ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Sąd Administracyjny – Hämeenlinna ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Sąd Administracyjny – Kouvola ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Sąd Administracyjny – Kuopio ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Sąd Administracyjny – Oulu ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Sąd Administracyjny – Rovaniemi ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Sąd Administracyjny – Turku ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Sąd Administracyjny – Vaasa ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Sąd Administracyjny – Åland ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Sąd ds. ubezpieczeń społecznych (Vakuutusoikeus) ECLI:FI:VAKO:2010:757

Sąd pracy (Työtuomioistuin) ECLI:FI:TTO:2011:108

Sąd gospodarczy (Markkinaoikeus) ECLI:FI:MAO:2010:595

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieFinlex – krajowa prawnicza baza danych

Ostatnia aktualizacja: 05/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Szwecja

Szwecja nie jest jeszcze w stanie wdrożyć ECLI.

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Anglia i Walia

Mimo że jak dotąd nie podjęto ostatecznej decyzji, czy wprowadzić europejską sygnaturę orzecznictwa (ECLI), Zjednoczone Królestwo rozważa obecnie różne warianty.

Ostatnia aktualizacja: 30/01/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Irlandia Północna

Jak dotąd nie podjęto ostatecznej decyzji, czy wprowadzić europejską sygnaturę orzecznictwa (ECLI) – Zjednoczone Królestwo rozważa obecnie różne opcje.

Ostatnia aktualizacja: 13/09/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Szkocja

Zjednoczone Królestwo nie planuje obecnie wdrożenia europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI).

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.