Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Malta

Autor treści:
Malta

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI są sądy Malty (courts.csa@courtservices.mt).

Kod państwa

Kodem państwa Malty jest: [MT]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Na Malcie nie istnieje możliwość skonstruowania ECLI na podstawie dostępnych publicznie szczegółów dotyczących orzeczenia. ECLI jest generowane automatycznie w momencie wprowadzenia orzeczenia do systemu sądowego.

Ostatnia aktualizacja: 13/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony