Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Czechy

Autor treści:
Czechy

Krajowy koordynator ds. ECLI

Sąd Najwyższy (Nejvyšší soud)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, kod pocztowy: 657 37

Republika Czeska

Tel.: +420 541 593 111

Faks: +420 541 213 493

Skrzynka danych: kccaa9t

E-mail: podatelna@nsoud.cz (w temacie proszę podać ECLI)

Strona internetowa http://www.nsoud.cz/

Osoba wyznaczona do kontaktów: dr Michal Malaník

Wygenerowanie krajowego ECLI (składnia ECLI)

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) została wprowadzona w Republice Czeskiej w kwietniu 2012 r. na potrzeby identyfikowania orzeczeń Sądu Najwyższego (Nejvyšší soud). Od marca 2014 r. sygnatura ECLI jest również wykorzystywana w odniesieniu do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (Ústavní soud). Orzeczenia można wyszukać na stronach internetowych sądów wykorzystując ECLI (orzeczenia Sądu Najwyższego są dostępne na stronie http://www.nsoud.cz/, natomiast orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na stronie http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).

Kod państwa

[CZ]: Kod państwa dla Republiki Czeskiej.

Kody sądów

[NS]: Nejvyšší soud (Sąd Najwyższy Republiki Czeskiej).

[US]: Ústavní soud (Trybunał Konstytucyjny Republiki Czeskiej).

Przykładowa sygnatura ECLI dla orzeczeń wydanych przez czeskie sądy

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] kod państwa (CZ w przypadku Republiki Czeskiej);

[NS] to kod sądu, który wydał orzeczenie (kod NS oznacza Sąd Najwyższy);

[2012] wskazuje rok, w którym wydano orzeczenie;

[spisová značka] (numer sprawy) nie zawiera spacji ani ukośników prawych; znaki te zastępuje się kropką;

numer [1] to numer porządkowy orzeczenia wydanego pod jednym numerem sprawy. Dodanie numeru porządkowego gwarantuje, że ta sama sygnatura ECLI nie będzie wykorzystana do oznaczenia więcej niż jednego orzeczenia wydanego przez dany sąd w tym samym roku.

Powiązane strony

http://www.nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony