Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

W Republice Chorwacji nie wykorzystuje się jeszcze europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI) na potrzeby bazy danych orzecznictwa, którą prowadzi Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji (Vrhovni sud Republike Hrvatske) i do której można uzyskać dostęp na jego stronie internetowej. Ze względu na wagę systemu ECLI i potrzebę jego wprowadzenia we wszystkich państwach członkowskich UE Ministerstwo Sprawiedliwości i Sąd Najwyższy podjęły decyzję o ogłoszeniu przetargu na wdrożenie systemu ECLI w ramach programu „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020 Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów.

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy zatwierdzenie niedawno wyżej wymienionego projektu przez Komisję Europejską; z radością zaczniemy wdrażanie systemu ECLI – wraz z dziesięcioma partnerami projektu – na początku października tego roku.

Ostatnia aktualizacja: 06/09/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony