Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest:

Najwyższa Rada Sądownictwa - Vissh sadeben savet (VSS)

Ul. Saborna 9

Sofia 1000

Do czasu stworzenia specjalnego adresu poczty elektronicznej informacje można wysyłać pod następujący adres:

Martin Velichkov, martin.velichkov@mail.bg, tel.: + 359 2 930 49 43

Valeri Mihaylov, valery@abv.bg, tel.: + 359 2 930 49 36

Kod państwa

Kodem państwa Bułgarii jest: [BG]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Najwyższa Rada Sądownictwa przyjęła model dla sądowych stron internetowych obejmujący dział orzeczeń sądowych, które mają być opublikowane zgodnie z bułgarską ustawą dotyczącą ochrony danych osobowych (Zakon za zashtita na lichnite danni). Najwyższa Rada Sądownictwa zatwierdziła również publikowanie orzeczeń sądowych za pośrednictwem scentralizowanego interfejsu internetowego.

Ostatnia aktualizacja: 17/12/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony