De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Nationale ECLI-coördinator:

De ECLI-coördinator voor België is de Federale Overheidsdienst Justitie, centrale diensten (https://justitie.belgium.be/nl/contact/eerstelijnscontact/fod_justitie) te contacteren op info@just.fgov.be

Landcode

ECLI-landcode voor België: [BE]

Opbouw van de nationale ECLI

ECLI is in de maand oktober 2017 ingevoerd. De rechtspraak van:

  • het Hof van Cassatie,
  • de hoven van beroep,
  • de arbeidshoven
  • de rechtbanken van eerste aanleg,
  • de rechtbanken van koophandel
  • de arbeidsrechtbanken

die in de rechtspraakdatabank Jure-juridat werd opgenomen, kan ook via de Europese ECLI-zoekmotor worden gevonden.

ECLI is als volgt opgebouwd: ECLI:BE:[rechtbankcode]:[jaar van beslissing]:[unieke sleutel]

De unieke sleutel is als volgt opgebouwd:

Eerst een code met het type beslissing, gevolgd door een punt:
ARR. voor vonnis/arrest;
CONC. voor conclusie;
DEC. voor rechterlijke beslissing;
ORD. voor beschikking;
AVIS. voor advies.

Vervolgens een cijfercode bestaande uit de JJJJMMDD (jaar-maand-dag), gevolgd door een punt en een volgnummer.

De volledige ECLI van een arrest van het Hof van Cassatie ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160902.4

De gerechtscodes

België kent een groot aantal gerechtscodes. De codes van de Belgische gerechten staan in bijgaande tabel  PDF (275 Kb) nl.

Op 1 april 2014 is het gerechtelijk landschap in België hertekend. De tabel vermeldt zowel de naam van de gerechten vóór als na 1 april 2014.

Laatste update: 17/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony