Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Krajowy koordynator ds. ECLI

Urząd Kanclerza Federalnego (Bundeskanzleramt)

Departament I/13 odpowiedzialny za zarządzanie programem i projektami administracji elektronicznej (e-Government - Programm- und Projektmanagement, Abt. I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Wiedeń

Helmut Weichsel

Telefon: (+43 1) 53115/204211

Nr faksu: (+43 1) 53109/204211

E-mail: helmut.weichsel@bka.gv.at

Kod państwa

Na potrzeby ECLI kodem państwa dla Austrii jest: [AT]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Sygnaturę ECLI nadaje się na potrzeby publikacji w internecie orzeczeń wymienionych poniżej sądów i organów.

  • Trybunał Konstytucyjny (Verfassungsgerichtshof)
  • Sąd Najwyższy (Oberster Gerichtshof) i inne sądy
  • Federalny Sąd Administracyjny (Landesverwaltungsgericht)
  • Federalny Sąd Skarbowy (Bundesfinanzgericht)
  • Regionalne sądy administracyjne (Landesverwaltungsgerichte)
  • Urząd ds. Ochrony Danych (Datenschutzbehörde)
Ostatnia aktualizacja: 16/07/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.