Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI)

Malta

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa l-Qrati ta’ Malta (courts.justice@courtservices.mt).

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż ta’ Malta huwa: [MT]

Il-ħolqien ta’ ECLI nazzjonali

F’Malta, in-numru tal-ECLI ma jistax jinħoloq mid-dettalji tas-sentenza fil-kawża disponibbli għall-utenti pubbliċi. Dan jiġi ġġenerat awtomatikament meta s-sentenza tiddaħħal fis-sistema tal-qorti.

L-aħħar aġġornament: 27/03/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna