Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius – Nacionalinė teismų administracija, L.Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius, Lietuva. Telefonas (+370) 5 266 29 81, e. paštas info@teismai.lt.

Šalies kodas

Lietuvos kodas – [LT].

Nacionalinio ECLI sudarymas

Šiuo metu ECLI Lietuvoje dar netaikomas.

Paskutinis naujinimas: 11/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma