Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (suomių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Suomija

Suomijoje Europos teismų praktikos identifikatorius diegiamas visose nacionalinio duomenų banko „Finlex“ duomenų bazėse

Turinį pateikė
Suomija

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius yra Aki Hietanen, Suomijos Teisingumo ministerija, e. paštas finlex@om.fi.

Šalies kodas

Suomijos kodas – [FI].

Nacionalinio ECLI sudarymas

Suomijoje Europos teismų praktikos identifikatorius diegiamas visose nacionalinio duomenų banko „Finlex“ duomenų bazėse. Projektą įgyvendinti pradėta išbandant ECLI Suomijos Aukščiausiojo teismo ir Aukščiausiojo administracinio teismo praktikos duomenų bazėse. Dabar ECLI identifikatorius naudojamas ir apeliacinių, administracinių bei specializuotų teismų duomenų bazėse. 2013 m. sprendimų metaduomenys bus papildomi ECLI metaduomenimis. „Finlex“ teismų praktikos duomenų bazėse jau dabar naudojami Dublino pagrindinių metaduomenų iniciatyvoje nustatyti metaduomenys.

ECLI identifikatorius bus naudojamas ir „Finlex“ duomenų bazėje „Teismų praktika teisės doktrinoje“. Duomenų bazėje pateikiamos nuorodos į teisės doktrinos šaltinius nuo 1926 m. Teismų praktiką sudaro, be kita ko, Suomijos Aukščiausiojo Teismo, Aukščiausiojo administracinio teismo, apeliacinių teismų, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir ES Teisingumo Teismo sprendimai.

Nacionalinio ECLI sudarymas

Aukščiausiasis Teismas ECLI:FI:KKO:2011:43.

Aukščiausiasis administracinis teismas: ECLI:FI:KKO:2011:85,

             - bylos medžiagos santrauka (ne visas tekstas) – ECLI:FI:KHO:2010:T3764.

Apeliaciniai teismai:

 • Helsinkio apeliacinis teismas – ECLI:FI:HELHO:2011:5.
 • Rytų Suomijos (Itä-Suomi) apeliacinis teismas – ECLI:FI:I-SHO:2011:4.
 • Kouvolos apeliacinis teismas – ECLI:FI:KOUHO:2009:3.
 • Rovaniemio apeliacinis teismas – ECLI:FI:RHO:2010:8.
 • Turku apeliacinis teismas – ECLI:FI:THO:2011:2.
 • Vasos apeliacinis teismas – ECLI:FI:VHO:2011: 7.

Administraciniai teismai:

 • Helsinkio administracinis teismas – ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255.
 • Hemenlinos administracinis teismas – ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255.
 • Kouvolos administracinis teismas – ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25.
 • Kuopijo administracinis teismas – ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25.
 • Oulu administracinis teismas – ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25.
 • Rovaniemio administracinis teismas – ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25.
 • Turku administracinis teismas – ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15.
 • Vasos administracinis teismas – ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25.
 • Alandų administracinis teismas – ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25.

Draudimo teismas – ECLI:FI:VAKO:2010:757.

Darbo teismas – ECLI:FI:TTO:2011:108.

Rinkos teismas – ECLI:FI:MAO:2010:595.

Susijusios nuorodos

Nacionalinė teisės duomenų bazė „Finlex“

Paskutinis naujinimas: 30/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma