Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Europos Sąjungos

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ECLI-Coordinator@curia.europa.eu) yra ECLI koordinatorius Europos Sąjungos jurisdikcijos srityje.

Turinį pateikė
Europos Sąjungos

Šalies kodas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo atveju antrasis ECLI elementas – šalies kodas – yra: [EU].

ECLI sudarymas

ECLI identifikatoriaus, kuriuo žymimi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai, elementai:

  • santrumpa ECLI;
  • šalies kodas: EU;
  • teismo kodas:

C = Teisingumo Teismas;

T = Bendrasis Teismas;

F = Tarnautojų teismas;

  • sprendimo priėmimo metai (MMMM formatu);
  • eilės numeris, kurį sudaro:

vienos jurisdikcijos vienų metų sprendimo serijos numeris.

Pavyzdžiai:

ECLI:EU:C:1998:27 yra 27-asis ECLI pažymėtas 1998 m. Teisingumo Teismo dokumentas

ECLI:EU:T:2012:426 yra 426-asis ECLI pažymėtas 2012 m. Bendrojo Teismo dokumentas

ECLI:EU:F:2010:80 yra 80-asis ECLI pažymėtas 2010 m. Tarnautojų teismo dokumentas

Susijusios nuorodos

EUR-Lex

Curia

Paskutinis naujinimas: 06/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma