Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

Kroatijos Respublikoje ECLI nėra įdiegtas į teismų praktikos duomenų bazę, kurią tvarko Kroatijos Aukščiausiasis Teismas (Vrhovni sud Republike Hrvatske) ir kuria galima naudotis Aukščiausiojo Teismo svetainėje. Todėl, atsižvelgdama į ECLI sistemos svarbą ir poreikį įgyvendinti ją visose ES valstybėse narėse, Kroatijos Respublikos Teisingumo ministerija ir Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą paskelbti viešųjų pirkimų konkursą dėl ECLI sistemos įdiegimo pagal Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato 2014–2020 m. Teisingumo programą.

Labai džiaugiamės, kad Europos Komisija neseniai oficialiai patvirtino šį projektą ir kad šių metų spalio mėn. pradžioje, kartu su maždaug 10 projekto partnerių, pradėsime taikyti ECLI sistemą.

Paskutinis naujinimas: 06/09/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.