Izvorna jezična inačica ove stranice slovenski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Nacionalni koordinator za ECLI

Slovenski nacionalni koordinator za ECLI:

Vrhovni sud Republike Slovenije

Evidenčni oddelek,

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ljubljana

Slovenija

Adresa elektroničke pošte: ecli.vsrs@sodisce.si

Osoba za kontakt: Gregor Strojin

Oznaka zemlje

Oznaka zemlje za Sloveniju: [SI]

Generiranje nacionalnog ECLI-ja

Slovenija je 1. listopada 2011. uvela ECLI kao integralan dio svih postojećih dokumenata objavljenih u bazama podataka sudske prakse svojih sudova. Svi novi dokumenti koji su uvedeni u baze podataka sudske prakse dobivaju i ECLI oznaku. ECLI će uskoro biti uključen u sve nove sudske odluke.

Sve oznake ECLI automatski se generiraju na temelju postojećih podataka.

Svi poznati privatni izdavači koji objavljuju sudsku praksu obaviješteni su o ECLI-ju i većina ih je objavljenim dokumentima već pridružila oznaku ECLI.

Oznake sudova:

VSRS: Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Vrhovni sud Republike Slovenije)

USRS: Ustavno sodišče Republike Slovenije (Ustavni sud Republike Slovenije)

VSCE: Višje sodišče v Celju (Viši sud u Celju)

VSKP: Višje sodišče v Kopru

VSLJ: Višje sodišče v Ljubljani

VSMB: Višje sodišče v Mariboru

UPRS: Upravno sodišče Republike Slovenije (Upravni sud Republike Slovenije)

VDSS: Višje delovno in socialno sodišče (Viši sud za radne i socijalne sporove)

Napomena: Oznake sudova sastoje se od četiri slova. Zasad su uključeni samo žalbeni sudovi, Vrhovni sud i Ustavni sud Republike Slovenije čije su odluke već objavljene u nacionalnim bazama podataka sudske prakse. Uskoro će se uključiti i ostali sudovi i ustanove.

Godina odluke:

Godina u kojoj je donesena odluka (unos YYYY).

Referentni broj:

Redni referentni broj (dalje u tekstu: ROŠ), npr. II Ips 123/2005) pojedinog suda (podatkovno polje: Odločba (=odluka)) upotrebljava se kao temelj za generiranje rednog broja ECLI (dalje u tekstu: EOŠ).

Druge riječi (npr. Sodba, Sklep itd.) koje mogu biti dio polja Odločba ne smatraju se dijelom ROŠ-a i ispuštaju se/brišu iz EOŠ-a.

Godina koja je dio ROŠ-a zadržava se i u EOŠ-u.

Budući da redni referentni brojevi uključuju znakove kao što su povlake, kose crte ili praznine, oni se u formatu ECLI zamjenjuju točkom (npr. II Ips 123/2005 postaje II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 postaje I.K.123456.2010 itd.).

Na opća pravila za EOŠ primjenjuju se izuzeci opisani u posebnim slučajevima koji su navedeni u nastavku.

Posebni slučajevi:

A: Ako se u jednoj zajedničkoj odluci navode dva ili više ROŠ-a, za generiranje ECLI-ja upotrebljava se samo prvi ROŠ. U takvim se slučajevima na kraju EOŠ-a dodaje „.A”. Do drugih oznaka ROŠ pristup je omogućen putem metapodataka dokumenata.

Primjer:
Sodba II Ips 49/2008 i II Ips 28/2011

tada je ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


B: Ako se u odluci upotrebljava samo jedan ROŠ koji je sličan određenom broju drugih odluka s drugim oznakama ROŠ, one se ne dodaju u baze podataka sudske prakse. Prvi se ROŠ upotrebljava za generiranje ECLI-ja, a drugi se u metapodacima navode kao „isto kao”. Preostale oznake ROŠ upotrebljavaju se za generiranje ECLI-ja koji su navedeni u bazi podataka u vezi sa sličnim odlukama.

Primjer:
Sodba VIII Ips 432/2009, isto kao VIII Ips 50/2009 i VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

tada je ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

isto kao:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Korisnike koji traže bilo koji od tih oznaka ECLI upućuje se na isti dokument.

 

C: U prošlosti se u nekim slučajevima ROŠ istog suda udvostručivao jer je ustanova imala više podružnica i nije imala središnji sustav evidencije predmeta (npr. UPRS). Podružnica je navedena u metapodacima dokumenta. U takvim se slučajevima kombinacija „.slovo” koja predstavlja podružnicu dodaje na kraju EOŠ-a na temelju sljedeće klasifikacije:

Celje: .C

Ljubljana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M


D: Za neke se dokumente kaznenog prava dokumenti u bazi podataka SOVS Vrhovnog suda u polju „Odločba” navode dva ROŠ-a. Za prvi se upotrebljava redni broj (u formatu -NN), a drugi je upisan u zagradama ( ). Razlog je za to dvostruko upisivanje predmeta tijekom prijelazne faze uvođenja računalnog sustava evidentiranja kaznenih predmeta.

U tim se slučajevima za generiranje ECLI-ja upotrebljava samo prvi ROŠ kojem se dodaje redni broj predmeta nakon godine. Drugi ROŠ koji je naveden u zagradama ispušta se iz oznake ECLI.

Primjer:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

tada je ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39


E: U nekim se slučajevima za više dokumenata istog suda upotrebljava isti ROŠ, primjerice za privremene mjere i konačne odluke. U tim se slučajevima za generiranje EOŠ-a dodaje broj. Prva odluka (prema datumu njezina donošenja) nema numerički dodatak. Sljedeća ima dodatak „.1”, odluka nakon nje „.2” itd. Oni se dodaju automatski na temelju datuma objave dokumenta.

Primjer:
Sklep G 6/2011 (napomena: ponavlja se u više dokumenata)

tada su oznake ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

itd.

Druge poveznice

Vrhovni sud RS

Ustavni sud RS

Sudska praksa

Sudska praksa (za korištenje programskim sučeljem (API) potrebno je odobrenje Vrhovnog suda)

Sudska praksa Ustavnog suda RS

Posljednji put ažurirano: 02/11/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.