Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Valsts ECLI koordinators

Valsts ECLI koordinators vēl nav noteikts. Informācija attiecīgi tiks atjaunināta.

Valsts kods

Rumānijas valsts kods ir: [RO]

Valsts ECLI izveidošana

Pamatā ECLI tiks izveidots brīdī, kad tiks pieņemts spriedums, jo tiesas sprieduma numurs ir daļa no ECLI.

Lapa atjaunināta: 06/05/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici