Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni je koordinator za ECLI Nacionalna uprava za pravosuđe, L.Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius, Litva. Telefon: (+370) 5 266 29 81, adresa e-pošte: info@teismai.lt.

Oznaka države

Oznaka za Litvu: – [LT].

Uvođenje nacionalne oznake ECLI

ECLI u Litvi još uvijek nije u uporabi.

Posljednji put ažurirano: 11/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici