Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Nacionalni koordinator europske identifikacijske oznake sudske prakse (ECLI)

Ured pravnih i upravnih informacija (Direction de l’information légale et administrative (DILA) Glavno tajništvo Vlade imenovalo je za nacionalnog koordinatora ECLI-ja za Francusku.

Državni kod

Državni kod Francuske jest: [FR]

Stvaranje nacionalnog ECLI-ja

Francuski vrhovni sudovi obuhvaćeni sustavom ECLI jesu:

  • Ustavni sud (Conseil constitutionnel);
  • Kasacijski sud (Cour de cassation);
  • Državno vijeće (Conseil d'État).

ECLI-ji se sastoje od pet dijelova, prva su dva konstantna za državu članicu:

ECLI:FR:{ Sudski_kod}:{godina u kojoj je odluka donesena}:{redni broj}

Svaki od tri suda usvojio je sudski kod i pravila za stvaranje rednoga broja.

Godina kada je odluka donesena uvijek se sastoji od četiri brojčana znaka (u formatu YYYY, na primjer 2012).

1. Ustavno vijeće

Sudski kod uvijek je CC.

Opći oblik ECLI-ja stoga je:

ECLI:FR:CC:{godina odluke}:{redni broj}

Redni broj podijeljen je na dva dijela, razdvojena točkom:

  1. serijski broj unutar svakoga razreda ili vrste odluke (koji počinje ponovno od 1 svake godine);
  2. vrsta odluke (DC, QPC, AN… vidi popis vrsta).

Na primjer:

ECLI za odluku od petka 27. lipnja 2012. br. 2012-270 QPC jest ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC.

2. Kasacijski sud

Sudski kod uvijek je CCASS.

Opći oblik ECLI-ja stoga je:

ECLI:FR:CCASS:{godina odluke}:{redni broj}

Redni broj sastoji se od dva dijela, napisana bez razmaka:

  1. ECLI kod za odjel suda (dva alfanumerička znaka kao što je pokazanu u tablici ispod):

AP

Assemblée plénière (Potpuni sud)

AV

Avis (Mišljenje)

C1

Première chambre civile (Prvi građanski odjel)

C2

Première chambre civile (Drugi građanski odjel)

C3

Première chambre civile (Treći građanski odjel)

CO

Chambre commerciale (Trgovačkiodjel)

CR

Chambre criminelle (Kazneni odjel)

MI

Chambre mixte (Zajednički odjel)

OR

Ordonnance du premier président (ukaz Predsjednika)

SO

Chambre sociale (Socijalni odjel)

Kod se temelji na uporabi unutarnjeg upravnog broja, koji ima osam znakova:

kod od jednog znaka koji označuje odjele suda;

dvije znamenke za godinu odluke;

serijski broj od pet znamenaka koji vrijedi unutar te godine za odjele suda u pitanju.

Primjer: žalbeni broj presude Kasacijskog suda, Kaznenog odjela, od 27. veljače 2013. jest 12-81.063 a upravni je broj C1300710. Prvi je dio rednog broja ove presude CR, za Kazneni odjel.

  1. Zadnjih pet znamenki upravnog broja.

U našem primjeru, drugi dio rednog broja jest 00710. Sve zajedno, ECLI presude koju je izrekao Kazneni odjel Kasacijskog suda 27. veljače 2013., pod žalbenim brojem 12-81063 jest ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Državno vijeće

Državno vijeće koristi sudski kod koji označuje vrstu odjela suda: korijen CE slijedi niz slova bez razmaka kao što je pokazano dolje:

Assemblée (skupština predsjedajućih sudaca)

CEASS

Ordonnance (ukaz)

CEORD

Section du contentieux (Odjel za sporove)

CESEC

Sous‑section jugeant seule (pododjel koji presuđuje sam)

CESJS

Sous‑sections réunies (pododjeli koji zasjedaju zajedno)

CESSR

Kod CE ne koristi se sam.

Opći oblik stoga je:

ECLI:FR:CE…:{godina odluke}:{redni broj}

Redni broj također se sastoji od dva dijela, razdvojena točkom:

  1. broj prijave odluke;
  2. datum donošenja odluke, u formatu YYYYMMDD.

Na primjer:

ECLI odluke Državnog vijeća br. 355099 od 1. ožujka 2013., koju su donijeli treći i osmi pododjel koji zasjedaju zajedno, jest: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Posljednji put ažurirano: 18/07/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici