Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Republika Hrvatska je od 18. siječnja 2017. godine započela primjenu europske identifikacijske oznake sudske prakse (engl. European Case Law Identifier – ECLI) na sudske odluke koje se nalaze u bazi sudskih odluka koja se vodi pri Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, dosada dostupnoj samo na internetskim stranicama Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Označavanjem javno objavljenih sudskih odluka ECLI oznakom one će postati dostupne portalu europskog e-pravosuđa te će tako biti omogućeno i olakšano  pretraživanje navedene baze sudskih odluka korištenjem pretraživača europskog e-pravosuđe Portala (engl. European search engine of the European e-Justice Portal – ESE EEJP).

Posljednji put ažurirano: 28/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.