Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Kansallinen ECLI-koordinaattori

Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Puhelin: 70 10 33 22
post@domstolsstyrelsen.dk

Maakoodi

Tanskan maakoodi on [DK].

Kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönotto

Tiedot toimitetaan myöhemmin.

Päivitetty viimeksi: 24/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme