Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Euroopa Liit

Euroopa Liidu Kohus (ECLI-Coordinator@curia.europa.eu) on liidu kohtute ECLI koordinaator.

Sisu koostaja:
Euroopa Liit

Riigikood

Euroopa Liidu Kohtu „riigikood”, mida tuleb kasutada ECLI teises elemendis: [EU]

ECLI moodustamine

ECLI komponendid Euroopa Liidu Kohtu otsuste leidmiseks:

  • ECLI lühend
  • Riigikood: EU
  • Kohtu kood:

C = Euroopa Kohus

T = Üldkohus

F = Avaliku Teenistuse Kohus

  • Otsuse tegemise aasta (AAAA)
  • Ordinaalarv, mis koosneb:

Otsuse järjenumber (kohtute ja aastate kaupa)

Näited:

ECLI:EU:C:1998:27 on Euroopa Kohtu 27. dokument, millele on 1998. aastal antud ECLI

ECLI:EU:T:2012:426 on Üldkohtu 246. dokument, millele on 2012. aastal antud ECLI

ECLI:EU:F:2010:80 on Avaliku Teenistuse Kohtu 80. dokument, millele on 2010. aastal antud ECLI

Seonduvad lingid

EUR-Lex

Curia

Viimati uuendatud: 18/01/2019

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta