Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Εθνικός συντονιστής ECLI

Bundeskanzleramt (Ομοσπονδιακή Καγκελαρία)

e-Government - Programm- und Projektmanagement (Abt. I/13) [e-Government - Διαχείριση προγράμματος και έργων (Τμήμα I/13)]

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Helmut Weichsel

Τηλ.: (+43 1) 53115/204211

Φαξ: (+43 1) 53109/204211

Ηλ.-ταχ.: helmut.weichsel@bka.gv.at

Κωδικός χώρας

Κωδικός χώρας ECLI για την Αυστρία: [AT]

Καθορισμός του αναγνωριστικού ευρωπαϊκής νομολογίας (ECLI)

Το ECLI χρησιμοποιείται κατά τη δημοσίευση αποφάσεων των ακόλουθων δικαστηρίων/αρχών στο διαδίκτυο:

  • Verfassungsgerichtshof (Συνταγματικό Δικαστήριο)
  • Oberster Gerichtshof (Ανώτατο Δικαστήριο) και άλλα δικαστήρια
  • Bundesverwaltungsgericht (Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο)
  • Bundesfinanzgericht (Ομοσπονδιακό Οικονομικό Δικαστήριο)
  • Landesverwaltungsgerichte (διοικητικά δικαστήρια των ομόσπονδων κρατιδίων)
  • Datenschutzbehörde (Αρχή Προστασίας Δεδομένων)
Τελευταία επικαιροποίηση: 16/07/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο