European Case Law Identifier (ECLI)

Nordirland

Indholdet er leveret af
Nordirland

Der er ikke truffet en endelig afgørelse om, hvorvidt den europæiske retspraksisidentifikator skal indføres, men Det Forenede Kongerige overvejer mulighederne.

Sidste opdatering: 13/09/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website