European Case Law Identifier (ECLI)

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er Courts of Malta (courts.csa@courtservices.mt).

Landekode

Landekoden for Malta er: [MT]

Generering af nationale ECLI

I Malta kan ECLI-nummeret ikke opbygges på grundlag af de oplysninger om retspraksis, der er tilgængelige for offentligheden. Det genereres automatisk, når dommen indføres i retssystemet.

Sidste opdatering: 13/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website