Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

European Case Law Identifier (ECLI)

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator vil blive udpeget samtidig med gennemførelsen af ECLI.

Landekode

Landekoden for Letland er: [LV]

Generering af nationale ECLI

ECLI er ved at blive gennemført.

Sidste opdatering: 09/08/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website