European Case Law Identifier (ECLI)

National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er justits- og ligestillingsministeriet.

Landekode

Landekoden for Irland er: [IE]

Generering af nationale ECLI

Det er i øjeblikket ikke muligt at oprette en ECLI baseret på eksisterende offentligt tilgængelige oplysninger. ECLI's endelige form drøftes stadig og er ikke endeligt fastlagt.

Sidste opdatering: 18/11/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.