European Case Law Identifier (ECLI)

Internationalt

Den Europæiske Patentmyndighed

Indholdet er leveret af
Internationalt

Det Europæiske Patentkontor (EPO) tilbyder en standardiseret ansøgningsprocedure for opfindere og virksomheder, der søger patentbeskyttelse i op til 40 europæiske lande. Kontoret, der kontrolleres af administrationsrådet, er det udøvende organ i Den Europæiske Patentorganisation.

ECLI-koordineringen i Det Europæiske Patentkontor forestås af publikationsafdelingen.

Postadresse

Postfach 90
1031 Wien
Østrig

Adresse

Rennweg 12
1030 Wien
Østrig

Landekode

Landekoden for Det Europæiske Patentkontor, der skal anvendes i andet element af ECLI, er: [EP]

Sammensætningen af nationale ECLI

ECLI-komponenter til identifikation af afgørelser truffet af Det Europæiske Patentkontors appelinstanser:

 • ECLI-forkortelse
 • Landekode: EP
 • Domstolskode: BA (Det Europæiske Patentkontors appelinstanser)
 • År, hvor afgørelsen blev truffet (format ÅÅÅÅ)
 • Ordenstal bestående af:

  Afgørelsens sagsnummer (oprindeligt sagsnummer uden skråstreg). Bestående af 7 tal --> 1 tal (kode for afgørelsens type) + 4 tal (ordenstal for afgørelsen) + 2 tal (de sidste to tal i årstallet)

  Koder for typen af afgørelser i EPO:
  • D: for disciplinærappelinstansen
  • G: for den udvidede appelinstans
  • J: for den juridiske appelinstans
  • T: for den tekniske appelinstans
  • W: for afgørelser om klagesager
  • R: for afgørelser i forbindelse med anmodninger om genoptagelse af sagen

Et punktum

Dato for afgørelsen (format ÅÅÅÅMMDD)

Eksempel:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Det Europæiske Patentkontor

BA = Det Europæiske Patentkontors appelinstanser

2002 = det år, hvor afgørelsen blev truffet (eksempel)

D000300 = D0003/00 (afgørelsens sagsnummer)

20020503 = 2002.05.03 (dato for afgørelsen)

Brugen af ECLI

ECLI anvendes til entydigt at identificere afgørelser truffet af Det Europæiske Patentkontors appelinstanser.

Det er muligt at foretage søgninger på grundlag af ECLI i databasen over EPO's appelinstansers afgørelser (se linket nedenfor).

Relevante links

Database over EPO's appelinstansers afgørelser

Appelinstansernes retspraksis

Det europæiske patentregister

Sidste opdatering: 20/05/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website