European Case Law Identifier (ECLI)

EU-lande

Den Europæiske Unions Domstol (ECLI-Coordinator@curia.europa.eu) er ECLI-koordinator for EU's jurisdiktioner.

Indholdet er leveret af
EU-lande

Landekode

Den "landekode", der skal anvendes for Den Europæiske Unions Domstol i andet element af ECLI, er: [EU]

ECLI-nummerets sammensætning

ECLI-komponenter til identifikation af afgørelser truffet af Den Europæiske Unions Domstol:

  • ECLI-forkortelse
  • Landekode: EU
  • Domstolskode:

C = Domstolen

T = Retten

F = EU-Personaleretten

  • År, hvor afgørelsen blev truffet (format ÅÅÅÅ)
  • Ordenstal bestående af:

Afgørelsens løbenummer pr. jurisdiktion pr. år

Eksempler:

ECLI:EU:C:1998:27 er det 27. dokument fra Domstolen med ECLI i 1998

ECLI:EU:T:2012:426 er det 426. dokument fra Retten med ECLI i 2012

ECLI:EU:F:2010:80 er det 80. dokument fra EU-Personaleretten med ECLI i 2010

Relevante links

EUR-Lex

Curia

Sidste opdatering: 06/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website