Identifikátor evropské judikatury (ECLI)

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnistrostátním koordinátorem ECLI je ministerstvo spravedlnosti a rovnosti (Department of Justice and Equality.)

Kód země

Irsko má kód: [IE]

Vytváření vnitrostátního ECLI

V současnosti není možné vytvářet ECLI z veřejně dostupných informací. Konkrétní podoba ECLI je stále předmětem úvah a nebyla finalizována.

Poslední aktualizace: 18/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.