Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Identifikátor evropské judikatury (ECLI)

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Řecko se neúčastní systému ECLI.

Nicméně v současnosti probíhá přípravná fáze vytváření jednotné databáze, jež by obsahovala všechna vnitrostátní soudní rozhodnutí. Existuje již řada internetových elektronických databází s judikaturou, a to:

1) Řeckého nejvyššího soudu obsahující pouze jeho vlastní judikaturu:

http://www.areiospagos.gr/

2) Státní rady obsahující pouze její vlastní judikaturu:

https://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) Správního soudu prvního stupně v Aténách obsahující pouze jeho vlastní judikaturu:

(tato služba je k dispozici pouze pro certifikované uživatele)

http://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Existují rovněž soukromé databáze s placeným přístupem. Například:

1) Aténské advokátní komory

http://www.dsanet.gr/

2) společnosti Intracom Services (privátní)

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html

Poslední aktualizace: 16/09/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.